Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan bygge opp en fagtekst?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan bygge opp en fagtekst?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan bygge opp en fagtekst?
Å skrive tekster Hvordan bygge opp en fagtekst? Kurs i tekstskriving

2 Før du starter: Les oppgava nøye! Hva blir du bedt om?
Vær på utkikk etter verbene i oppgava: Gjør rede for… Beskriv og forklar med egne ord. Vis forståelse. Hva er viktigst/mest relevant. Drøft… Diskuter med deg selv. Se saken fra flere sider Reflekter… Vær nysgjerrig, still spørsmål, vær kritisk. Få fram hva/hvordan… Avslutt med din egen mening… Hvem er mottaker? Hvilken sjanger skal du skrive i?

3 1. Hvordan kan vi bygge opp en tekst?
Innledning Hoveddel Avsnitt avsnitt Oppsummering med konklusjon

4 2. Hvordan bygge opp avsnitt?
Hovedregel: Ett avsnitt = Ett hovedmoment og utdypingen av dette

5 Bygg opp et avsnitt Temasetning
Hva handler avsnittet om? En kort og grei setning, et utsagn. Kommentarsetninger: Gi informasjon om hva du mener med temasetningen, redegjør for begrep. Argumenter: Ekspert-, fakta-, flertalls-, fornufts- og parallellargument. Gi eksempler. Vis til kilder/eksperter, oppgi disse. Oppsummering av avsnittet og/eller overgang til neste avsnitt

6 Innledning og avslutning
Både innledning og avslutning bør skrives når hoveddelen er ferdig! Innledning skal vekke leserens interesse og si noe om hva du skal gjøre i hoveddelen. Avslutningen skal «svare» på innledningen. Den skal oppsummere hva det hele handler om (hovedpoengene) og du skal forsøke å konkludere. Her er det ofte rom for egen mening, men det er lurt å basere din egen mening på argumenter du har brukt i teksten over (hoveddelen): Eks.: Når man så ser at man kan spare miljø, tid og penger på å bruke buss som transportmiddel, vil valget være enkelt for min del….. Eller: I en travel hverdag der reiseavstandene er forholdsvis lange, avgangene er få og bussene sjelden korresponederer, vil det være vanskelig å ta buss til og fra arbeid….

7 Eksempel: Bussen Oppgave Har bussen en framtid som transportmiddel? Skriv en tekst der du reflekterer rundt fordeler og ulemper ved buss, og hva som eventuelt ville være resultatet dersom bussen slutter å gå. Drøft løsningsalternativ for å gjøre kollektiv transport med buss mer attraktivt.

8 Finn stoff – skriv tankekart

9 Strukturer tankekartet

10

11 2. Hvordan bygge opp avsnitt?
Hvert avsnitt skal bestå av fem setninger: 1. setning: Temaet for avsnittet (et utsagn eller feks en mening/refleksjon) 2., 3. og 4. setning: Temaet utvikles: •Utdyping av temasetningen (hva mener du med temasetningen?) •Eksemplifisering av temasetningen (forklar ved hjelp av eksempler) •Belegg i faglitteraturen (ekspertargument, teori fra pensum eller kilder) •Egne erfaringer (ikke alltid) 5. setning: En avslutning eller konklusjon som oppsummer innholdet i avsnittet, full- fører resonnementet eller leder over til temasetningen i neste avsnitt.

12 Eksempel: Bussen Innledning… (skrives enklest tilslutt) Det er mye bra med å ta buss. Jeg tar bussen til og fra skolen hver dag, og alltid møter jeg noen jeg kjenner og kan snakke med. Det er heller ikke så dyrt, vi kan kjøpe månedskort for ungdom som koster kr. 400, og da kan vi reise så mye vi vil. Det går fort mange hundrelapper for dem som har bil. Når vi tar buss, sparer vi også miljøet for utslipp. Dessuten er vi ikke med på å lage bilkø eller bidra til at det blir flere bilulykker. En buss forurenser like mye som 3,7 privatbiler. Det betyr at en buss er miljøvennlig med kun fire passasjerer. I tillegg tar bussen mindre plass enn 50 mennesker i hver sin personbil (forfatter, årstall). Det er altså mye bra med busskjøring. Likevel er det mange som foretrekker å få seg bil så snart de fyller 18. Hvorfor det? Det negative med bussreiser… Eller: En del hevder at de ikke har anledning eller lyst til å reise med buss til skole eller arbeid. OSV…(utdyping og/eller eksempler)

13 Bindeord Funksjon: Eksempler: Kontrast Men, til tross for, likevel, ennå, heller, i motsetning til, uansett, selv om, i stedet for, på en annen måte Sammenligning Og, sammenlignet med, i likhet med, som, likedan, på samme måte, eller tid Nå, nylig, etter, i mens, først, da, når, til slutt, i morgen, før, i løpet av, fra nå av, etterpå, i går, etter at, senere, deretter Eksempler For eksempel, slik som, for å illustrere, faktisk, i tillegg til, på grunn av dette, spesifikt Årsak-virkning Som et resultat av, derfor, fordi, på grunn av, siden, for å kunne, for å, dermed, tilsvarende, som en konsekvens av sted Over, til venstre, i nærheten, foran, ovenfor, mellom, omkringliggende, vendt mot Vektlegging Uansett, viktigere, for å understreke, i sakens kjerne, viktig å erkjenne Oppsummering Alt i alt, derfor, som et resultat av, til slutt, dermed, endelig

14 Eksempel fra norsk (analyse/tolkning/faglig presentasjon)
«Hvorfor er lidelsen til» blir fortalt gjennom en allvitende forteller. Denne synsvinkelen er typisk for myter og eventyr og denne gjør at man får innblikk over hele begivenheten og kan gå inn og ut av personenes tanker og følelser (forfatter, årstall). Et godt eksempel på denne synsvinkelen finner vi i innledningen av teksten: «En kvinne som het Kisa, hadde en eneste sønn. Hun var svært glad i ham. En dag døde sønnen, og Kisa ble syk av sorg». Her ser vi at vi både får opplysninger om hendelser som har skjedd og tanker og følelsene til Kisa. Kommentar: Man velger seg ut emner man vil si noe om, og gir hvert emne et eget avsnitt som bygges opp på samme måte (tilnærmet) som drøftende tekster.

15 Eksempel fra samfunnsfag
Konjunkturledighet er den mest vanlige og den alvorligste formen for arbeidsledighet. Konjunkturer betyr svingninger i økonomien. Det kan være både nedgangstider og oppgangstider. Denne formen for arbeidsledighet oppstår i økonomiske nedgangstider. Når økonomien er dårlig er også etterspørselen etter tjenester og varer mindre. Et eksempel på dette kan være når utenlandske billige varer kommer inn i Norge. Da kan norske bedrifter få problemer og vil ikke trenger like mange arbeidstakere som før. (her er ekspertargument/fagteori smeltet sammen til utdypning/eksempler)

16 Kilder Mossige, Margunn: Skrivetrappa Øgreid, Anne Kristine: Rammer for skriving. Ny GIV 2012


Laste ned ppt "Hvordan bygge opp en fagtekst?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google