Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VURDERING FOR LÆRING Forskrift til Opplæringsloven, § 3 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VURDERING FOR LÆRING Forskrift til Opplæringsloven, § 3 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4."— Utskrift av presentasjonen:

1 VURDERING FOR LÆRING Forskrift til Opplæringsloven, § 3 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4

2 To typer vurdering UNDERVEISVURDERING: - fremme læring - gi grunnlag for tilpassa opplæring - bidra til å øke kompetanse i faget Finner sted daglig, i tillegg til den uttrykkes gjennom halvårsvurdering med / uten karakter SLUTTVURDERING: - gi informasjon om elevens måloppnåelse ved avslutningen av opplæringen i faget. Uttrykkes gjennom standpunktkarakter

3 VURDERING FOR LÆRING Vurdering for læring har vært et satsingsområde på Lurahammaren de siste årene. 4 hovedprinsipper for Vurdering For Læring (VFL): Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem. Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen. Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg. Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling.

4 Hva betyr VFL for elevene på Lurahammaren? Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem. KLARE MÅL OG KLARE KRITERIER PÅ ARBEIDSPLANEN - Målene formuleres slik at språk og innhold blir forståelig for alle elevene. - Viktig med klare kriterier, lett forståelig for alle elevene. Kriteriene er viktige både for at elevene skal skjønne innholdet i målene og for videre arbeid med både tilbakemeldinger og vurderinger. - Til enhver tid skal elevene være klar over hva som er målet for opplæringen i timen / perioden. - Elevene skal være kjent med hva som er kriteriene for måloppnåelse, ofte formulert i forhold til høy, middels og lav måloppnåelse. - Elevene vil oftes få ha kriterier for måloppnåelse med seg på eventuelle prøver / tester

5 Hva betyr VFL for elevene på Lurahammaren? Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen. Elevene skal få gode tilbakemeldinger: - knyttet opp mot målene og kriteriene - personlige med fokus på positiv utvikling - ved prøver, vil elevene få kommentarer / tilbakemelding først, deretter eventuell karakter. - tilbakemeldingene kan være både muntlige og skriftlige

6 Hva betyr VFL for elevene på Lurahammaren? Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg. Elevene skal få gode fremovermeldinger -noen få, men viktige forbedringsområder -eventuelt plukke ut 2 – 3 ting å jobbe spesielt med til neste prøve, og at elevene må ta med fremovermeldingene på prøvene. -«oppdra» elevene til å aktivt bruke fremovermeldingene -i flere fag vil fremovermeldinger bli lagret i mapper

7 Hva betyr VFL for elevene på Lurahammaren? Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved bl.a. å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling. -La elevene på grunnlag av formulerte mål og kriterier av og til vurdere egen måloppnåelse i form av enten høy-middels-lav måloppnåelse eller karakter. -La elevene p å grunnlag av formulerte mål, kriterier og tilbakemeldinger av og til foreslå karakter på prøve. -La elevene på grunnlag av formulerte mål og kriterier av og til vurdere hverandres arbeid.

8 VURDERING FOR LÆRING 2013 LuhaNasjonalt 8. trinn4,34,2 9. trinn4,13,9 10. trinn3,93,8 LuhaNasjonalt 8. trinn4,24,1 9. trinn3,83,9 10. trinn3,93,8 LuhaNasjonalt 8. trinn4,24,0 9. trinn3,93,8 10. trinn3,7 LuhaNasjonalt 8. trinn4,23,9 9. trinn3,7 10. trinn3,73,6 LuhaNasjonalt 8. trinn4,03,7 9. trinn3,73,6 10. trinn3,63,5 LuhaNasjonalt 8. trinn4,13,6 9. trinn3,43,2 10. trinn3,23,1 LuhaNasjonalt 8. trinn3,53,1 9. trinn2,62,7 10. trinn2,6 LuhaNasjonalt 8. trinn3,52,9 9. trinn2,82,5 10. trinn2,62,4 LuhaNasjonalt 8. trinn3,73,5 9. trinn3,13,2 10. trinn3,0 Mer enn 0,3 høyere(signifikant forskjell) 0,1-0,2 høyere Likt 0,1-0,2 lavere Mer enn 0,3 lavere(signifikant forskjell) Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem? Får du være med å foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurdere? Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt? Forklarer lærerne godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt skal vurdere? Har læreren snakket om hva som kreves for å oppnå de ulike standpunktkarakterene? Forteller lærerne deg hva som er bra med arbeidet du gjør? Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene? Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan bruke for å bli bedre i fagene? Får du hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i faget?

9 VURDERING FOR LÆRING 2014 LuhaNasjonalt 8. trinn4,34,2 9. trinn4,03,9 10. trinn4,23,8 LuhaNasjonalt 8. trinn4,34,2 9. trinn4,13,9 10. trinn4,03,8 LuhaNasjonalt 8. trinn4,34,0 9. trinn4,13,7 10. trinn3,83,7 LuhaNasjonalt 8. trinn4,24,0 9. trinn4,03,7 10. trinn3,73,6 LuhaNasjonalt 8. trinn4,03,8 9. trinn4,03,6 10. trinn3,93,1 LuhaNasjonalt 8. trinn3,83,7 9. trinn3,53,3 10. trinn3,43,1 LuhaNasjonalt 8. trinn3,23,1 9. trinn3,12,8 10. trinn2,82,6 LuhaNasjonalt 8. trinn3,22,9 9. trinn2,82,6 10. trinn2,92,4 LuhaNasjonalt 8. trinn3,83,6 9. trinn3,53,2 10. trinn3,33,1 Mer enn 0,3 høyere(signifikant forskjell) 0,1-0,2 høyere Likt 0,1-0,2 lavere Mer enn 0,3 lavere(signifikant forskjell)

10 Andre konsekvenser av arbeidet med VFL? Karakterpresset er mindre. - Mindre og færre prøver - Ikke heldagsprøver i skriftlige fag før i 10. klasse - Underveisvurderingen er med på å danne grunnlaget for vurdering med karakter til halvårsvurdering og stand- punktvurderingen

11 Hva kan foreldre bidra med i elevenes læringsarbeid? Følge med på: Periodeplan – oversikt over hva som skjer (prøver, ekskursjoner, alternative dager osv) – Se hjemmesiden: www.minskole.no/lurahammaren www.minskole.no/lurahammaren Arbeidsplaner i fag – oversikt over mål, tidsbruk, oppgaver o.l. Ligger også på hjemmesiden.

12 Hva kan foreldre bidra med i elevenes læringsarbeid? Spør først og fremst om hva de har lært på skolen i dag!


Laste ned ppt "VURDERING FOR LÆRING Forskrift til Opplæringsloven, § 3 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google