Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til foreldremøte 9.trinn! HØYLAND UNGDOMSSKOLE HØYLAND UNGDOMSSKOLE 30.08.16.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til foreldremøte 9.trinn! HØYLAND UNGDOMSSKOLE HØYLAND UNGDOMSSKOLE 30.08.16."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til foreldremøte 9.trinn! HØYLAND UNGDOMSSKOLE HØYLAND UNGDOMSSKOLE 30.08.16

2 Velkommen til foreldremøte! Program  Undervisningsinspektør/Trinnleder Irene Ottøy Kristiansen Velkommen!  VFL, forventninger, fravær  Rektor Vigdis Vatne: Skolens hjemmeside, it’s learning, Læringsverksted, mm, Hvem er 9.klassingen?  Helsesøster Agnete Elisabeth Torkildsen  Miljørterapeut Trond Marius Martinsen Trivsels-Leder, grupper….  Lærer i mat og helse, Siri Øvrehus Solheim Mat og Helse-faget  Irene for Rådgiver Margaret Engseth: Arbeidspraksis  Klasseforeldremøter klassevis

3 Årets trinn  95 (86) elever, fire(tre) klasser  Tre kontaktlærere på deling i to klasser 9A: Aase Stokkeland, Jenny Helene Dahle, Tora Marie Løland 9B: Aase, Jenny, Tora 9C: Anne Lise Svennevig, Magnus Skarung, Kirsti Brakestad 9C: Anne Lise, Magnus, Kirsti  Faglærere, assistenter, miljøpersonale

4 for framtiden!  Læring for framtiden!

5 Vurdering for læring Fire prinsipper for vurdering for læring: 1.Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem. 2.Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen. 3.Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg. 4.Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling.

6 Sluttvurdering  «Sluttvurderinga skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved avslutninga av opplæringa i fag i læreplanverket» (Opplæringsloven)  Standpunktkarakter og eksamenskarakter er sluttvurdering  Sluttvurdering er et enkeltvedtak med klagerett.  På 9. trinn får elevene sluttvurdering i Mat og Helse og i Kunst og Håndverk

7 Karakterer:  Viktig å snakke med elevene om at «godt, er godt nok!»  Vurderinger kan være uformelle og formelle  8. trinn og 9. trinn har underveisvurdering, ikke sluttvurdering

8 Elevpermisjoner  Ønsker vi å unngå  190 skoledager gir 175 dager skolefri  Søknadsskjema på skolens hjemmeside

9 Elevfravær og vitnemål  Fra og med åttende klasse føres alt fravær på vitnemålet.  10 dager kan etter søknad fra foresatte strykes for hvert skoleår.  Gjelder sykefravær f.o.m 4 sykedag – må dokumenteres av lege  Innvilget permisjon etter opplæringslova § 2-11. (Elevpermisjoner)

10 Skolen ønsker:  Elever som kommer uthvilte og opplagte  Elever som har spist frokost og har med skikkelig mat  Elever som gjør leksene sine  Elever som har med nødvendig utstyr

11 Utdanningsvalg for skoleåret 2016-2017 9.trinn

12 UDV Kunnskapsløftet Faget skal gjør elevene i stand til : ” å ta en reflektert valg av yrke og utdanning …”

13 9.trinn: UDV faget (noen av hovedpunkter) - Innføring i digitale redskap bl.a vilbli.no og utdanning.no - Kunnskap om videregående utdanningssystem og om forskjellige yrker - Hospitering på vgs (1 dag – uke 11-12) - Arbeidspraksis (5 dager - etter påske)

14 Skolens hjemmeside (abonner) Rådgiver - Informasjon om bestemte opplegg - Nyttige hjemmesider (lenker) ++ Klassens hjemmeside - Årsplan for gjennomføring av UDV - Presentasjoner fra foreldremøte osv

15 Foreldres deltakelse - Foreldre er de viktigste medspiller - Størst påvirkning på elevens valg - Viktig å støtte elevenes ønsker - Hjelp de å finne ut hva som er riktig for DEM - Bruk tid til å prate om: - elevens tanker om utdanning og yrker - erfaringer fra hospitering og arbeidspraksis.

16 Helsesøster  Agnete E. Torkildsen  Mandag, onsdag, torsdag  Agnete.e.torkildsen@sandnes.kommune.no Agnete.e.torkildsen@sandnes.kommune.no  51 97 35 20 / mob 974 19 394

17 Sosialrådgiver Anette Simonsen Hagen (anette.simonsen.hagen@sandnes.kommune.no)anette.simonsen.hagen@sandnes.kommune.no 51 97 35 00 (direkte-19)

18 TL (Trivselsleder) v/Trond Marius Martinsen

19 Mat og helse  Faglærer Siri Øvrehus Solheim

20 Skolens hjemmeside: www.minskole.no/hoyland www.minskole.no/hoyland

21 It´s learning  Vår digitale læringsplatform.  Brukes til faglig arbeid på skolen og til enkelte typer hjemmearbeid.  Faglige tilbakemeldinger.  Ordens og oppførselsanmerkninger  Alle klasser har fraværsregistrering der elevene kan sjekke sitt eget fravær.  Det kan lages egne foreldrebrukere

22 Læringsverksted:

23 Ipad-pilotering:  Personalet  To klasser på 8.trinn  Resten av skolen…….

24 Lesson study  Lærere lærer av hverandre  Læringsseminar  Jubileum

25 Hvem er 9.klassingen?

26 Ta kontakt! 51 97 35 00 www.minskole.no/hoyland

27 Kontaktlærere 9.trinn  9A og 9B:  Aase, Jenny og Tora, rom 107  9C og 9D:  Anne Lise, Kirsti og Magnus, personalrom


Laste ned ppt "Velkommen til foreldremøte 9.trinn! HØYLAND UNGDOMSSKOLE HØYLAND UNGDOMSSKOLE 30.08.16."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google