Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til foreldremøte 10.trinn 1.september 2015 Rustå for livet 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til foreldremøte 10.trinn 1.september 2015 Rustå for livet 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til foreldremøte 10.trinn 1.september 2015 Rustå for livet www.linksidene.no/tastarustaa 1

2 Felles 18.00 Psykisk helse v/ Helsesøster Ellen Endresen Kunnskapsløftet – Underveisvurdering kontra sluttvurdering –Kjennetegn på måloppnåelse Eksamen (sentralgitt og lokalgitt) –Tidsplan vår 2016 –Gjennomføring –Fravær, permisjoner Utdanningsvalg –Informasjon om aktiviteter skoleåret 2015 - 2016 v/rådgiver Leif Atle Håland www.linksidene.no/tastarustaa 2

3 Kunnskapsløftet Vurdering Underveisvurdering –Gjennom underveisvurderingen får lærer og elev informasjon om elevens faglige progresjon. Underveisvurdering med karakter (også terminkarakter) har på samme måte som underveisvurdering uten karakter som formål å fremme læring og utvikling. Sluttvurdering(standpunkt) –Sluttvurdering er standpunktvurdering, eksamensvurdering og vurdering til fag- og svenneprøver. –Sluttvurdering kan det klages på. –Skal ikke være et gjennomsnitt av elevens tidligere terminkarakterer. www.linksidene.no/tastarustaa 3

4 Skolene har utviklet kjennetegn for kompetansemålene i alle fag. Disse er oppdatert vår 2014 - Viser til høy, middels eller lav måloppnåelse. –Foreløpig er kjennetegnene knyttet til 10.trinn. –Kjennetegnene er lagt ut på linksidene i sin helhet. Tastarustå skole / 10. B - STAVANGERTastarustå skole / 10. B - STAVANGER Kjennetegn på måloppnåelse - felles på tvers av skolene i Stavanger kommune www.linksidene.no/tastarustaa 4

5 Grunnlaget for vurderingen er de samla kompetansemålene. I vurderingen i fag skal ikke forutsetningene til eleven, fravær eller orden/oppførsel trekkes inn. I faget kroppsøving skal innsatsen være en del av vurderingsgrunnlaget. Eleven skal møte fram og delta aktivt i opplæringen slik at lærer får grunnlag til å vurdere eleven. Læreren skal legge til rette slik at han/hun får et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere kompetansen. Stort fravær eller andre særlige grunner kan føre til at læreren ikke har tilstrekkelig grunnlag for å gi halvår/standpunktkarakter. www.linksi dene.no/tast arustaa 5

6 § 3-16. Samanhengen mellom undervegsvurderinga og standpunktkarakteren i fag Undervegsvurderinga skal fremje læring og gi eleven høve til å forbetre kompetansen sin gjennom opplæringstida i faget. Den kompetansen eleven har vist undervegs i opplæringa er ein del av grunnlaget for vurderinga når standpunktkarakteren i fag skal fastsetjast, jf. § 3-3 og § 3-18. www.linksi dene.no/tast arustaa 6

7 Eksamen (SGE) 2016- gjennomføring Alle elevene skal opp i ett skriftlig fag –Elever som er fritatt vurdering med karakter avlegger ikke skriftlig eksamen. Prøvetiden er 5 timer –Elever med spesielle behov kan få utvidet prøvetid. Rektor avgjør etter søknad. –Elever som trenger ekstra hjelpemidler/tilrettelegging får det etter søknad. Rektor avgjør. –Elever med IOP i det aktuelle faget skal ikke ha eksamen dersom de er fritatt vurdering med karakter. www.linksidene.no/tastarustaa 7

8 Eksamen 2015 Onsdag 18.mai-kl. 0900 opplysning om trekkfag (eksamens fag) Fredag 20.mai-Eksamen i matematikk Mandag 23.mai-kl. 09.00 tilgang til forberedelses materiell i norsk Tirsdag 24.mai-Eksamen i norsk hovedmål Onsdag 25.mai- Eksamen norsk sidemål Torsdag 26.mai-kl. 09.00 tilgang til forberedelses materiell i engelsk Fredag 27.mai - Eksamen norsk sidemål www.linksidene.no/tastarustaa 8

9 Eksamen 2015 -gjennomføring Norsk 2 dager –Eksamen består av to deler, én A-del med oppgaver ut fra vedlagt tekst og én B-del med oppgaver til valg. På forberedelsesdagen får elevene oppgitt ett tema som vil være utgangspunkt for eksamensoppgavene. Sjanger vil komme fram av oppgaven på eksamensdag. –Elever som er fritatt for vurdering i sidemål skriver på sitt hovedmål begge dager. –Forberedelsesmateriellet og gjennomføring er digital. Hjelpemidler tillatt – -alle hjelpemidler er tillatt unntatt hjelpemidler med kommunikasjonsmulighet. Eleven skriver på pc. www.linksidene.no/tastarustaa 9

10 Matematikk –Ingen forberedelsesdag. Alt materiell deles ut på prøvedagen –Prøven består av 2 deler der del 1 skal gjennomføres uten hjelpemidler. Del 2 gjennomføres med hjelpemidler –Nytt fra 2015: Det vil for enkelte oppgaver være påkrevd å bruke excel/geogebra www.linksidene.no/tastarustaa 10

11 Engelsk –Forberedelsesmateriellet er digitalt. –Eksamen består av 2 deler, en A og en B del. Elevene må besvare begge. –1 eksamensdag– alle hjelpemidler tillatt unntatt hjelpemidler med kommunikasjonsmulighet. www.linksidene.no/tastarustaa 11

12 Lokalt Gitt Eksamen – (muntlig eksamen) Gjennomføres etter 48-timersmodellen Dag1: Jobber med faget, fagrapporten Dag2: Får tema innenfor faget – veiledning Dag3: eksaminering Oppgavene bygger på kompetansemålene, og vurderingen er basert på kjennetegn for måloppnåelse i faget. Stavangerskolen har eget eksamens- reglement for LGE. www.linksidene.no/tastarustaa 12

13 Fravær – mulighet for å be om å få slette noe fravær etter bestemte regler Permisjoner – kun i helt spesielle situasjoner fra påske og ut skoleåret. Generelt anbefaler vi at dere prøver å unngå permisjoner i 10.klasse www.linksi dene.no/tast arustaa 13

14 Avslutningsturer for 10.trinn Må foregå i foreldreregi Kan ikke søke elevene kollektivt fri(heller ikke en og en elev – der det tilslutt gjelder en hel klasse) Elevene kan bruke avspasering av f.eks teaterbesøk, kveldsaktiviteter og lignende. Dato må drøftes med skolen. Må ikke legges opp mot eksamensdagene. LGE datoene er ikke satt. Oppfordring fra Kunnskapsministeren om å være forsiktig med- tanke på egenbetalig for elever - også når det er foreldrestyrt. www.linksidene.no/tastarustaa 14


Laste ned ppt "Velkommen til foreldremøte 10.trinn 1.september 2015 Rustå for livet 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google