Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Foreldremøte for 9. trinn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Foreldremøte for 9. trinn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Foreldremøte for 9. trinn
Tirsdag 5. september 2017 kl. 18:30-20:00

2 Visjon for Blokkhaugen skole

3 Saker: Informasjon om skolen sitt arbeid Årsplan Rådsorgan ved skolen
Praktisk info Olweusarbeidet og § 9A på skolen Ungdomstrinn i utvikling -UIU Vurdering for læring VFL Tilpasset opplæring Årsplan Rådsorgan ved skolen Utdanningsvalg v/ Morten Husa, OppRør

4 Praktisk informasjon:
Trafikksikkerhet til og fra skolen. Vi ser at dere ikke kjører elevene opp bakken. Kantine, 9.trinn har ansvaret og vi startet salg mandag 28.august Pc`er i klasserommet Elevskap i gangen Permisjoner og fravær

5 Se hjemmeside for tilstedeværelse.
Skolehelsetjenesten Helsesøster Kjersti Møgster: Mail adr: tlf : Se hjemmeside for tilstedeværelse.

6 It´s learning Elevdashbord Foreldredashbord
Foreldretilgang gjennom MinID Karakterer Fravær Orden og atferd Foreldre og ungdommer kan følge med på elevenes karakterer på it’s learning. Her legger lærerne ut sine vurderinger. Foreldredashbord Elevdashbord Fraværsoversikt Kommentarer på orden og atferd

7 Olweus og § 9 A Klasseregler mot mobbing Vi skal ikke mobbe andre.
Vi skal forsøke å hjelpe elever som blir mobbet. Vi skal være sammen med elever som lett blir aleine Hvis du vet om noen blir mobbet, skal du fortelle det til kontaktlærer (eller en annen lærer) og de hjemme. Nytt i § 9A: Følge med 2. Gripe inn Varsle 4. Undersøke Sette inn tiltak Dokumentere

8 UIU – Vurdering for læring
Mål for utviklingsarbeidet Hovedmålet i satsingen er «Motivasjon og mestring for bedre læring gjennom mer praktisk og variert undervisning». For Blokkhaugen skole vil satsingen bidra til fokus på klasseledelse, vurdering for læring og det å drive systematisk skoleutviklingsarbeid. Elevmedvirkning Hvordan kan tydelig klasseledelse kombineres med elevmedvirkning for å øke læringsutbyttet hos alle elever? Vurdering for læring Hvordan kan vi utvikle vurderingsarbeidet for å få bedre læringsutbytte for elevene? Praktisk variert, utfordrende og relevant undervisning Hvordan få til en mer variert, praktisk og utfordrende undervisning som øker lærelysten og læringsutbyttet for alle elever? Mooc: Skolebasert kompetanseutvikling. DVS: Skolen, med ledelsen og hele det pedagogiske personalet, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid

9 Tilpasset opplæring / spesialundervisning
Satser i år på matematikk. Gruppe i engelsk En time med tolærer i norsk i alle klassene.

10 Årsplan Årsplanen ligger under skolens planer.
På hjemmesiden finner en skolens planer: Arbeidsplan er det dokumentet dere må følge med på mest Lekser og prøver står her. Andre planer en finner er årsplan, strategiske planer, ordensreglement osv

11 Rådsorgan ved skolen SU SMU FAU Elevråd
Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert SMU Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. FAU Alle foreldre som har barn på skolen, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU). Elevråd En viktig del av det systematiske skolemiljøarbeidet er involveringen av elevene og brukerorgan ved skolen.

12 Elevrådet Elevane skal engasjerast i planlegginga og gjennomføring av det systematiske arbeidet for helse, miljø og sikkerhet ved skolen. Skolen skal legge til rette oppgaver for elevene etter det som er naturlig for det enkelte årstrinnet. Elevrådet kan utnevne to skolemiljørepresentanter for å ivareta elevene sine interesser overfor skolen og myndighetene i saker som har med skolemiljøet å gjøre. Skolemiljørepresentantene deltar i planlegging og gjennomføring av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved skolen i den grad det vedkommer skolemiljøet for elevene.


Laste ned ppt "Velkommen til Foreldremøte for 9. trinn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google