Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SkoleVfL 2.1 Jåttå vgs august 2017 – mars 2019.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SkoleVfL 2.1 Jåttå vgs august 2017 – mars 2019."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 SkoleVfL 2.1 Jåttå vgs august 2017 – mars 2019

3 Hvorfor SkoleVfL 2.1? Vurdering for læring er at av hovedmålene i RFK sine satsingsområder for perioden Gjennomføring av en skolebasert MOOC SkoleVfL 2.1 for hele det pedagogiske personalet på Jåttå vil være hovedtiltaket innenfor dette målet. Formålet er å øke vår samlede kunnskap om vurdering og læring, og utvikle en kollektiv vurderingspraksis som er positiv for elevenes læring og utvikling. Det er viktig med felles plattform for skolens vurderingsarbeid og utvikle en kultur både blant lærere og elever som sikrer god vurderingspraksis og utnytter læringspotensialet som ligger i vurdering for læring.

4 Hvem har ansvar for gjennomføringen?
Det faglige ansvaret har Høgskolen i Innlandet, avd. Lillehammer Hovedansvar på Jåttå har rektor i en styringsgruppe som i tillegg består av Mette Åsen og Lisbeth Thorsnæs. Hele ledergruppen er utover det ansvarlig for gjennomføringen og delaktige gjennom hele opplegget. Alle lærere på Jåttå er medansvarlig for en god gjennomføring av VfL 2.1

5 Hva betyr skolebasert MOOC?
Dette nettkurset er skolebasert. Det vil si at utgangspunktet for deltakelse er at kolleger og skoleledere også deltar, og at vi sammen skal videreutvikle egen vurderingspraksis og skolens vurderingskultur. Noe av opplegget er å skrive små oppgaver underveis, dele og reflektere over andres innlegg

6 Hvordan jobbe med VfL 2.1? Hver modul vil ha en felles kick-off
I etterkant vil det veksle litt i de ulike modulene om man har felles samlinger eller avdelingsvise samlinger. Det kan være aktuelt at noe også foregår i team eller faggrupper men det vil være unntaksvis Det legges opp til litt egenarbeid i mellomperiodene for hver modul men det vil være innenfor bundet arbeidstid Det er 3 refleksjonsoppgaver i løpet av kurset

7 Hvordan er ledergruppa involvert?
Styringsgruppen har hovedansvaret for gjennomføringen Opplegg og innhold vil gjennomgås grundig og diskuteres på ledermøter i forkant av hver modul Alle avdelingslederne har ansvar for gjennomføring og oppfølging av modulene i egen avdeling i etterkant av felles kick-off Lisbeth Thorsnæs har oversikt på det tekniske ift brukernavn, passord og tilganger

8 Tidsplan og tidsbruk Oppstart 16.8.2017. Avsluttes mars 2019
Det er laget en fremdriftsplan basert på at de fleste fellesmøter og planleggingsdager i perioden brukes til SkoleVfL 2.1 Hovedplanen med moduloversikt vil ligge i bunn. Det vil i tillegg lages mer detaljerte planer for hver modul

9 Tidsplan Modul ”Oppstart” Start 16.8.17 Ferdig 4.9.17
Modul 1 Start Ferdig Modul 2 Start Ferdig Modul 3 Start Ferdig Modul 4 Start Ferdig Refleksjonsmodul Start Ferdig april 2018 Modul 5 Start Ferdig august 2018 Modul 6 Start august Ferdig august 2018 Modul 7 Start høst Ferdig høst 2018 Modul 8 Start januar Ferdig januar 2019 Avsluttende oppgave Start Ferdig mars 2019

10 Modul En god start TID: Onsdag : Halv planleggingsdag i plenum. Mandag : Avrunding og oppsummering på avdelingsmøte INNHOLD: Denne modulen handler om å bli læringsklar for de kommende modulene, samt gi deg oversikt over kursets innhold og hvordan du både praktisk og teknisk gjennomfører det. Det skal også gjennomføres en individuell analyse- og refleksjonsoppgave i form av egenvurdering

11 Modul 1: Kollektiv utvikling
TID: Kick-off på fellesmøte Oppfølging på avdelingsmøte Avslutning på fellesmøte MÅL: Skolen analyserer sin profesjonelle lærings- og samarbeidskultur, og alle bidrar i videre utvikling. Denne modulen inneholder en rekke læringsressurser som skal hjelpe deg og skolen til å styrke profesjonsutviklingen og de kollektive prosessene kurset legger opp til.

12 Modul 2: Læreplan og vurdering
TID: Planleggingsdag MÅL: Elevene skjønner hva som er det aller viktigste i fagene, og hvordan læringsarbeid i korte og mellomlange tidsspenn henger sammen med langsiktig kompetanseutvikling. Her fokuserer fagressursene på kunnskap om og forståelse av læreplanen samt at læring foregår i et langt tidsspenn.

13 Modul 3: Timing TID: Planleggingsdag Modulen avsluttes på fellesmøte mandag MÅL: Elevene opplever vurderingen som støtte underveis i læringsprosessene. Her begynner vi å nærme oss kjernen i kurset. Vi skal se nærmere på underveisvurdering og tidsspenn. Timing i vurderingen er avgjørende for å lykkes.

14 Modul 4: Målorientering
TID: Innsamlingsdag/ ½ planleggingsdag tirsdag 20.3 MÅL: Elevene forstår, underveis i læringsprosesser i ulike tidsspenn, hva som forventes av dem til slutt. I denne modulen skal vi se nærmere på mål og målorientering. Kriterier og kjennetegn på måloppnåelse vil også behandles.

15 Refleksjonsmodul TID: Fellesmøte mandag 16.4.18
INNHOLD: Her skal du vurdere din egen kompetanseutvikling ved å sammenligne din egen kompetanse ved oppstart, hvilken kompetanse du har i dag (midtveis) og hvor du ønsker å være til slutt. Det skal altså gjennomføres en individuell analyse- og refleksjonsoppgave i form av egenvurdering

16 Modul 5: Feedback TID: Kick-off på fellesmøte Fortsettelse planleggingsdag august 2018 MÅL: All feedback støtter elevenes kompetanseutvikling. Vi vurderer for å fremme læring. Derfor må tilbakemeldingene vi gir elevene fokusere på læring og utvikling. Tilbakemeldinger kan også hemme læring. 

17 Modul 6: Elevinvolvering
TID: Planleggingsdag august 2018 MÅL: Elevene reflekterer jevnlig over egen kompetanseutvikling Å vurdere uten å involvere og utfordre elevene gir liten mening. Her skal vi se nærmere på hvorfor og hvordan elevene kan involveres i læringsarbeidet

18 Modul 7. Helhetlig praksis
TID: Fellesmøter høst 2018 MÅL: Elevene opplever helhetlig vurderingspraksis og god læringsledelse der kompetanseutvikling er i fokus. Etter arbeid med kollektiv utvikling, læreplan og grunnprinsippene i læringsfremmende vurdering, har du og skolen kommet så langt at det nå handler om å veve alt sammen til helhetlig praksis. 

19 Modul 8: Bærekraftig vurderingskultur
TID: Planleggingsdag januar 2019 MÅL: Skolen har en bærekraftig vurderingskultur der alle bidrar til kontinuerlig profesjonsutvikling. I kursets siste modul er fokuset rettet mot arbeid og læring i nettverk, internt på skolen og på tvers av skoler. Målet er å sikre en mest mulig bærekraftig vurderingskultur på skolen.

20 Avslutning Avsluttende oppgave leveres i løpet av mars 2019

21 SkoleVfL 2.1 Hovedmeny

22 Modul En god start

23 Modul 1 Kollektiv utvikling

24 Bruk av symboler

25 Link til SkoleVfL 2.1 moodle.sell.no


Laste ned ppt "SkoleVfL 2.1 Jåttå vgs august 2017 – mars 2019."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google