Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte Vg1 Studiespesialisering tirsdag 6. september 2016 Velkommen til Et naturlig førstevalg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte Vg1 Studiespesialisering tirsdag 6. september 2016 Velkommen til Et naturlig førstevalg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte Vg1 Studiespesialisering tirsdag 6. september 2016 Velkommen til Et naturlig førstevalg

2 Hvem er vi? En av Rogalands største videregående skoler: 900 + 150 En kombinert skole: Stud. spes., EL, TIP, HO, MK, Tilrettelagt «Et naturlig førstevalg»: rekruttering, pågang, ventelister … Vite mer – følge med?:

3 Rogaland fylke sine satsingsområder Alle elever skal oppleve et godt fysisk, psykisk og inkluderende læringsmiljø som bidrar til læring og en positiv utvikling for den enkelte elev. Skolen skal ha god praksis for elevvurdering. Skolen skal jobbe for bedre gjennomføring og læringsresultater.

4 4 prinsipper for vurdering Elever, lærlinger og lærekandidater lærer best når de: Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen Får råd om hvordan de kan forbedre seg Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen utvikling Hentet fra RFK – «Retningslinjer for vurdering»

5 Vg1 ST 120 elever – 4 klasser – gutt, jente, karakter, språkfag, bosted … 30 timer i uken. Mange av de samme fagene som i 10 kl. Egne grupper i matematikk og språk Språk: 4 klasser 6 grupper (fransk, spansk, tysk) Matematikk: 4 klasser 5 grupper 6* timer «T matte» 4 eller bedre fra grunnskolen realfag «P matte» enklere variant generell studiekompetanse

6 Avsluttende fag – eksamen - karakterer Engelsk, geografi, matematikk, naturfag, samfunnsfag = Avsluttende fag – karakteren på vitnemålet Norsk, språkfag, kroppsøving = fortsette – karakteren i andre eller tredje klasse på vitnemålet Kan trekkes ut til muntlig eller skriftlig eksamen Underveisvurdering i alle fag – vurdering for læring Halvårsvurdering med karakter til jul (januar) Standpunktkarakter i avsluttende fag til sommeren

7 Neste år: Vg2 – Vg3 Februar 2016 - Søke opptak til vg2 - Velge programområde og fag 2 klasser på hvert programområde 15 timer – 3 programfag skal velges (5 timer hver) Realfag: fysikk, kjemi, biologi, geofag, IT … Språk, samfunn og økonomi: Engelsk, økonomi, rettslære, historie og filosofi, sosiologi, politikk …

8 «Husregler» Være presis Arbeidsro Bruk av pc Bruk av mobil Ha med deg det du skal Levere pålagt arbeid Felles regler …

9 Fravær, ferier, karakterer …. Nye fraværsregler: http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vitnemal/fravarsgrense---udir-3-2016/ http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vitnemal/fravarsgrense---udir-3-2016/ Elev: Alt fravær skal skrives inn på Skolearena Foresatte: Sende skriftlig melding om fraværet til kontaktlærer. Udokumentert fravær over 10 % i et fag vil normalt sett føre til at eleven ikke får karakter i faget. Et høyt fravær kan føre til at faglærer ikke har grunnlag for å gi vurdering - sette karakter Vurderinger & karakterer legges ut på Its.l Ferier & fravær & karakterer: 14 uker fri i året! Oppfordrer ikke til å ta fri utenom dette

10 Rådgiverne «Alltid» åpen dør - timeplaner på Its.l. Sosial pedagogisk rådgivning Utdannings- og yrkesrådgivning «Kordan har du det?» - Fokus på psykisk helse Ressurssenteret For alle som vil bli bedre Når elevene sliter ekstra i et eller flere fag Kortere eller lengre periode med tett oppfølgning Grunnleggende ferdigheter, språkutfordringer, læringsstrategier, testing …

11 Foreldremøte - temakveld Torsdag 27 okt. kl. 18.00. Marco Elsafadi «Trivsel, relasjon og motivasjon»

12 Randaberg - miljøskolen MENING I livet læringsarbeidet vurderingen valg av studier og yrke tydelige voksne medansvar MULIGHET I livet læring utvikling differensiering tilpasse fleksible MANGFOLD I livet elevmassen klassene fagene personalet læringsarbeidet tilbudet vårt MESTRING livet ungdomstiden læringsarbeidet fremtiden …

13 Vi fortsetter i klasserommene 1STA: 2254 1STB: 2257 Klasselister utenfor ved trappa og på dørene i 1STC: 2260 2.etasje 1STD: 2268 Temakveld torsdag 27. okt. kl. 18.00 i gymsalen: «Trivsel, relasjon og motivasjon» – Marco Elsafadi Åpent hus/foreldremøte: torsdag 26. januar 2017. Tema: valg av programområde og fag.


Laste ned ppt "Foreldremøte Vg1 Studiespesialisering tirsdag 6. september 2016 Velkommen til Et naturlig førstevalg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google