Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fraværsregelen. Rammeverk Udir-3-2016 Fylkesrådmannens lokale presiseringer av 28.06.16 Ligger på skolens hjemmeside

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fraværsregelen. Rammeverk Udir-3-2016 Fylkesrådmannens lokale presiseringer av 28.06.16 Ligger på skolens hjemmeside"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fraværsregelen

2 Rammeverk Udir-3-2016 Fylkesrådmannens lokale presiseringer av 28.06.16 Ligger på skolens hjemmeside www.roros.vgs.no

3 Prosenter Mer enn 10 % udokumentert fravær -> ingen halvårsvurdering/ standpunktkarakter I enkelttilfeller opp mot 15 % kan rektor likevel bestemme at det kan settes karakter, Varsel sendes etter 5 % fravær Tommelfingerregel: sendes etter 6. fraværstime for et 6-timersfag IV på grunn av høyt fravær etter 10 % fravær Tommelfingerregel: Etter 12. time per termin i et 6-timersfag. IV på grunn av at lærer ikke har vurderingsgrunnlag kan gis uavhengig av 10%-regelen

4 3 ulike typer fravær: A.Udokumentert fravær B.Dokumentert fravær som ikke dekkes av §3-47 C.Dokumentert fravær som dekkes av §3-47

5 A. Udokumentert fravær Fravær som ikke kan knyttes opp mot en rettighet eleven har i opplæringsloven Mangler dokumentasjon fra sakkyndig Egenmelding/melding fra foreldre Kjøretimer Forsentkomming <15 minutter er ikke timesfravær og vil gå på ordenskarakter Forsentkomming >15 minutter gir timesfravær Fraværskoder i It’sL: UÅ (ukjent årsak) – elev har ikke levert melding til kontaktlærer TFU (tellende fravær udok) – elev har levert egenmelding/varslet

6 B. Dok. fravær (teller ikke på 10%) Fravær som kan knyttes opp mot rettighet i opplæringsloven Helse- og velferdsgrunner (legetimer, dåp, begravelse, omsorg osv) Arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid Lovpålagt oppmøte, representasjon i arrangement Krever dokumentasjon fra sakkyndig Del av opplæring (SUM, studietur med lærer, osv) skal ikke gi fravær Fraværskoder i It’sL: TFG (tellende fravær dok) IUG (ingen undervisning gitt) – alternative faglige opplegg/del av opplæring

7 Dok. fravær etter §3-47 Som forrige punkt, men ligger i tillegg under §3-47. Gjelder kun dager, ikke timer Begrenses til 10 dager per skoleår Kronisk fra første dag, hvis ikke fra 4. dag Timefravær tannlege, BUP, osv kan ikke unntas Krever dokumentasjon fra sakkyndig Søknad om fratrekk leveres på søknadsskjema senest 1.juni. Fraværskoder i It’sL: ITF (ikke-tellende fravær i følge forskrift)


Laste ned ppt "Fraværsregelen. Rammeverk Udir-3-2016 Fylkesrådmannens lokale presiseringer av 28.06.16 Ligger på skolens hjemmeside"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google