Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ås videregående skole Visjon: Et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode Velkommen til Ås videregående skole Visjon: Et mangfoldig læringsfelleskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ås videregående skole Visjon: Et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode Velkommen til Ås videregående skole Visjon: Et mangfoldig læringsfelleskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ås videregående skole Visjon: Et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode Velkommen til Ås videregående skole Visjon: Et mangfoldig læringsfelleskap der vi gjør hverandre gode

2 Skolen vår 1150 elever 200 ansatte 6 programområder

3 Utdanningsprogrammer Studieforberedende utdanningsprogrammer Yrkesfaglige utdanningsprogrammer SSP – Studiespesialiserende Realfag Språk/samfunnsfag/økonomi TIP- Teknikk og industriell produksjon KD -Kunst, design og arkitekturEL- Elektrofag IF - IdrettsfagDH- Design og håndverk IB- International Baccalaureate Vg2-3HO- Helse og oppvekstfag TO- Alternativ opplæring

4 Vg1 VIP makkerskap Makkerskap handler om å gi elevene en trygg overgang fra ungdomsskole til videregående skole, der de lærer å se hverandre og selv opplever å bli sett. Makkerskap handler ikke om at lærerne skal tvinge fram vennskap, men om å være en god kollega.

5 Vg1 VIP makkerskap skal bidra til: en mykere overgang fra ungdomsskole til videregående skole at elevene skal bli kjent med flere i klassen et tettere og tryggere klassemiljø tidlig å øke elevers sosiale kompetanse å skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket

6 Elevenes skolemiljø Kapittel 9a ”Alle elever i grunnskoler og videregående skole har krav på et godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring”. ”Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova.”

7 Elevenes skolemiljø Miljøarbeider – Anja Niska Elevkontakt – elevråd og solidaritetsarbeid Skolemiljøet og enkelt individer Tverrfaglig samarbeid med rådgivere, skolehelsetjeneste o.l. Kontaktinformasjon: Anja.niska@aas.vgs.no eller 45 39 29 16.

8

9 Formålet Økt tilstedeværelse i undervisningen og dermed økt læring Redusere skulk

10 Fraværsgrense i fag Elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag vil som hovedregel ikke få karakter i faget. Eleven må legge frem relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen. Rektor vil kunne bruke skjønn slik at elever i spesielle tilfeller kan ha inntil 15 prosent udokumentert fravær og likevel få karakter. Dette er en snever unntaksbestemmelse for elever i en vanskelig livssituasjon.

11 Dokumentasjon av fravær Lege, tannlege, psykolog/BUP Ved kronisk sykdom er det som regel nok med legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær dokumenteres med egenmelding fra elever over 18 år og melding fra foresatte for elever under 18 år. (Dvs. du trenger ikke legeerklæring for hvert fraværstilfelle) Rektor avgjør om denne dokumentasjonen er egnet. Bekreftelse fra rådgiver eller helsesøster. Lærer fører dette som nei til opptelling av fravær, dvs. det telles ikke som fravær.

12 Melding om fravær Gi beskjed til kontaktlærer når du er borte en hel dag. Oppgi grunnen til fraværet på SkoleArena eller til kontaktlærer. Er du borte en time eller flere, varsler du faglærer. Dokumentasjon på fraværet leveres kontaktlærer. Har du vært hos rådgiver/PPT eller helsesøster, leverer du dokumentasjon hos faglærer eller kontaktlærer.

13 Sykdom Det er normalt å være syk. Du trenger ikke ha legeerklæring for korte sykefravær, forkjølelse, influensa etc. Når du nærmer deg 10 % fravær, bør du ha legeerklæring på fraværet ditt. 10 % fravær er hele 19 dager. Snittet på skolen i fjor var på 8 dager.

14 Mer enn 10 % fravær Noen elever vil ha dokumentert fravær på over 10 %. Lærer må uansett ha vurderingsgrunnlag for å sette karakter selv om fraværet er dokumentert Husk – lærer har ikke anledning til å gi deg karakter om du overstiger 10 % udokumentert fravær.

15 SkoleArena Du kan legge inn ditt eget fravær i SkoleArena. Husk å gjøre om timefravær til dagsfravær. Du kan få oversikt over fraværet ditt i SkoleArena. Du vil kunne se i SkoleArena at du har levert dokumentasjon på fraværet.

16 Hva omfattes av fraværsgrensen? Alt fravær skal telle med (unntatt møte med rådgiver/helsesøster, PPT, elevrådsarbeid som er forhåndsgodkjent) Noe fravær kan unntas – inntil 10 dager, må dokumenteres Helse- og velferdsgrunner Arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid og hjelpearbeid Lovpålagt oppmøte Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå Inntil to dager for religiøse høytider

17 Spesielle forhold Fravær som skyldes forhold som ligger utenfor elevens kontroll, f.eks. stans eller forsinkelser i kollektivtrafikken Gjelder tog. Ved oppmøte mer enn 15 minutter etter at opplæringen har startet føres fravær for denne enkelttimen (Fylkeskommunens ordensreglement § 5 pkt. 2).

18 Fravær høyere enn 10 %? Udokumentert fravær – du får ikke karakter, termin eller standpunkt Du har fortsatt krav på vurdering fra lærer Du kan slutte i faget og melde deg opp som privatist. Da kan du ikke være elev i faget. Du kan ikke ta igjen timer eller få ekstraundervisning for å kompensere for fravær Lærer skal varsle før du nærmer deg 10 % udokumentert fravær.

19 Ferie? Ferier o.l. regnes som udokumentert fravær selv om du varsler lærer eller dine foresatte søker om at du får fri. Ikke nødvendig å søke om permisjon. Du melder fra om at du blir borte til kontaktlærer.

20 Avslutning For de fleste elever ved skolen, er dette ikke noe problem. Hensikten er at de med stort udokumentert fravær skal være til stede på skolen for å lære mer.

21 Viktig informasjon ITL Skolearena Hjemmeside, www.aas.vgs.no www.aas.vgs.no Brosjyre

22 Læringsstøttende prøver og kartleggingsprøver Matematikk Lesing Engelsk Utdanningsdirektoratet

23 Oppfølging Leksehjelp Høstskole i matematikk Grunnleggende ferdigheter vektlegges i alle fag: Regne, lese, skrive, engelsk, ikt

24 Bokutlån og pc’er Bøker gratis til utlån Utstyrsstipend Bokskap- personlige eiendeler

25 Stryk eller IV i fag Karakteren 1 er en strykkarakter IV betyr at eleven ikke er vurdert 1 i standpunkt – ny prøve høst IV i standpunkt – privatist Prosjekt til fordypning har ingen privatistordning

26 Konsekvenser ved 1 eller IV Dersom en elev får 1 eller IV i et eller flere fag er han/hun i utgangspunktet ikke kvalifisert til å flyttes opp i Vg2

27 Eksamen Alle fag med standpunktkarakterer, kan man komme opp til eksamen i.

28 Foreldresamarbeid i videregående skole Foreldremøte Samtale med kontaktlærer Varsling om fravær Varsling om fare for ikke å få karakter i fag Varsling om fare for karakteren Ng eller Lg i orden og/eller atferd Informasjon om elevens og de foresattes rettigheter etter opplæringslov og forskrift


Laste ned ppt "Ås videregående skole Visjon: Et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode Velkommen til Ås videregående skole Visjon: Et mangfoldig læringsfelleskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google