Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til foreldremøter for Vg1 21. og 22. september 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til foreldremøter for Vg1 21. og 22. september 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til foreldremøter for Vg1 21. og 22. september 2010

2 Vår visjon: ”Kunnskap i sentrum” Det betyr at: - vi vil markere at kunnskap er viktig - vi vil markere at målet vårt er at alle skal lære - vi vil markere at alle må jobbe for å skaffe seg kunnskap.

3 Hva forventer vi av elevene? At de prioriterer skolearbeidet. At de møter frem i rett tid. At de utnytter skoledagen best mulig. At oppgaver leveres til rett tid. At de engasjerer seg. At de gjør så godt de kan!

4 Våre forventninger til dere foresatte At dere følger opp skolearbeidet; spør hvordan det går, og gjerne ber om få se hva lærerne har skrevet inn i OPPAD av fravær, karakterer, kommentarer. At dere bidrar til å holde fraværet på et lavt nivå. At dere minner om at skole er viktig.

5 Elevenes rettigheter (1 ) 3 års fulltids undervisning Årstimetallet skal oppfylles Underveisvurdering Elevsamtaler Klagerett på standpunkt- og eksamenskarakterer. Varsel dersom det er fare for IV i fag eller nedsatt karakter i atferd og/eller orden

6 Elevenes rettigheter (2) Retten til et godt fysisk og psykososialt miljø. Skolen har plikt til å følge opp rapporter om mobbing og trakassering.

7 Foresattes rettigheter Skolen skal holde foreldremøter i Vg1 og Vg2. (sept/februar) Foreldre har rett til en planlagt samtale med kontaktlærer. Foreldre skal få varsel om fravær og om fare for at eleven kan få IV i ett/noen fag, og om fare for å få nedsatt karakter i atferd og/eller orden.

8 Mysen videregående skole. 8 utdanningsprogram. 930 elever 190 ansatte Skoledag 0830 – 1520. Elevene får gratis frukt og grønt. Store byggearbeider 2010-2011

9 Elevundersøkelsen Skolens resultater er bedre i år enn i fjor, så nå har vi hatt fremgang over tre år.. Elevene er interessert i å lære, men ikke like interessert i å jobbe hardt. Elevene er jevnt over fornøyd med undervisningen, og synes de har nok å strekke seg etter. Vi kan bli enda bedre på underveisvurdering.

10 Resultater (1) Drop-out; 4,5% Fraværet; 9 dager + 25 timer i snitt; det er mye! Elever som fullfører og består skoleåret, altså får 2 eller bedre i alle fag, varierer fra under 50% til ca 90%. Eksamensresultatene på Østfoldnivå, eller litt over, i snitt.

11 Resultater (2) Matematikk er problemfaget for mange elever; 45% presterte under kritisk grense på kartleggingsprøven. Kroppsøving og naturfag er fagene med flest Ikke vurdert, altså at elevene er så mye borte at de ikke får karakter. IV er verre enn 1!

12 Gratis skole – hva betyr det? Elevene får låne alle lærebøker, som i grunnskolen. Bøkene kan kjøpes, til full pris. Elevene må kjøpe kalkulator, kladdebøker, malerpensler, arbeidsklær, ordbøker selv. Utstyrsstipendet dekker en del av disse utgiftene. Elevene får låne en PC gjennom skoleåret.

13 Gratis skole (2) Elevene skal i prinsippet ikke behøve å betale for ekskursjoner. MEN: Budsjettet er ikke økt, altså har vi ikke råd til mange ekskursjoner. Elever (og foresatte) kan betale Frivillig å delta. Her er det noen dilemmaer…..

14 Fraværsreglene. Alt fravær registreres i fraværssystemet OPPAD. Elevene kan se hva som er registrert Elevene skal melde fravær via SMS eller e-post. Planlagt fravær, herunder ferieturer, skal meldes på forhånd.

15 Fravær – konsekvenser. Stort fravær kan gi nedsatt ordenskarakter eller nedsatt atferdskarakter. Stort fravær kan føre til at eleven ikke får karakter i faget/fagene. Eleven skal varsles på forhånd. Noe fravær (§3-47) føres ikke på vitnemålet, men da kreves det dokumentasjon fra lege.

16 Fravær som ikke kommer på vitnemålet §3-47 i forskrift til opplæringslova. Eleven kan ”trekke fra” inntil 10 dager. Sesjon, politiske verv, deltakelse på landslag. Sykefravær ut over 3 dager, dokumentert av lege.

17 Årstimetallet. Elevene har krav på å få årstimetallet oppfylt. Noen uker blir det flere timer enn ”normalt”; innenfor rammen 0830 – 1520, for å ta igjen timer som går tapt. Elevene kan ikke inngå faste avtaler om arbeid etc. innenfor skoledagen, selv om det er noen undervisningsfrie økter på timeplanen.

18 IKT-satsing. Alle elevene, har sin egen bærbare PC. Elevene har skrevet under forpliktende låneavtale, og har ansvaret for å ta vare på PC-en. Elevene har tilgang til undervisnings- portalen, via brukernavn og passord. (E-postadresse, fraværssystem, karakterføring, læringsressurser.)

19 Noen praktiske forhold. Skolekortet er et verdipapir. Det koster 200 kr å få et nytt. (+ ev skyssutgifter) Skolens forsikring dekker ikke tyveri fra elevene. Husk å følge med på meldinger fra lånekassen. Stort fravær; stipendet trekkes inn.

20 For resten av kvelden. Finn ”din” kontaktlærer. Ta med kaffe på vei til klasserommet. Spør gjerne! Rektors presentasjon blir lagt ut på www.mysen.vgs.nowww.mysen.vgs.no Ha en nyttig kveld videre !


Laste ned ppt "Velkommen til foreldremøter for Vg1 21. og 22. september 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google