Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inntaket 2010 – 2011 – nytt og nyttig ?. Hvilke emner skal vi gjennomgå ? 1.Hva betyr endringen i vurderingsforskriften fra 01.08.2009 for inntaket til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inntaket 2010 – 2011 – nytt og nyttig ?. Hvilke emner skal vi gjennomgå ? 1.Hva betyr endringen i vurderingsforskriften fra 01.08.2009 for inntaket til."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inntaket 2010 – 2011 – nytt og nyttig ?

2 Hvilke emner skal vi gjennomgå ? 1.Hva betyr endringen i vurderingsforskriften fra 01.08.2009 for inntaket til skole ? 2.Inntak av elever til kompetanse på lavere nivå 3.Innsending av informasjon til den fylkeskommunale PPT 4.Endringer i leveringen av søknadene Innføringen av MinID Forhåndssvar Hva kan det søkes til ?

3 Endringer i forskriften 1.Inntak av elever fra grunnskolen (§6-15 ) Alle fag på vitnemålet fra grunnskolen inngår i poengberegningen unntatt: –Fag med fritak for vurdering pga IOP. –Fag som ikke har vurdering med tallkarakter. –Også fag med IV som istedenfor tallkarakter inngår i grunnlaget for poengberegningen. (IV- Ikke vurdering) Det har ingen betydningen om IV’n skyldes: –Stort ugyldig fravær –Sykdom –IOP som medfører at eleven ikke dekker et tilstrekkelig antall mål i læreplanen til å få standpunktkarakter etter forskriftens §3-3. Det føres kun standpunktkarakterer på vitnemålet – ellers skal det føres ikke vurdering.

4 Endringer i forskriften - Grunnskolen - inntak Anbefalinger til forelder og søkere –Er man i tvil om en har vurderingsgrunnlag pga IOP, bør en velge vurdering uten tallkarakter –Det er bedre å få karakteren 1 enn IV i et fag. Elevene bør derfor gjøre alt de kan for å oppnå et vurderingsgrunnlag. –IV i et fag vil i beregningen av inntakspoengsummen gis verdien 0.

5 Endringer i forskriften - Videregående skole - inntak Alle fag på kompetansebeviset skal inngå i poengberegningen unntatt:(§6-26) –Fritak i sidemål pga IOP. –Læreplaner med vurdering uten karakter. Også karakterer i fag med halvårsvudering skal telle med i poengberegningen. Det er standpunktkarakterer og halvårsvurderinger per juni/juli som legges til grunn. Fag der eleven får IV skal telle med i poengberegningen. Dette gjelder uansett grunn for at det gis ikke vurdering: –Karakter ikke kan gis pga for høyt fravær –Elever som ikke kan få vurdering fordi IOP’n ikke dekker et tilstrekkelig antall av målene i læreplanen. –IV gis poengsummen null i beregningen av inntakspoengsummen.

6 Endringer i forskriften - Videregående opplæring - inntak Anbefaling –Vær varsom med å lage IOP’er som inneholder så få mål fra nasjonal læreplan at det ikke er grunnlag for å gi vurdering med karakter. Det er bedre å få karakteren 1 enn IV. –Det er målene i den nasjonale læreplanen som skal vurderes – ikke målene i IOP’n.

7 Endringer i forskriften - Førstegangsvitnemål og idrettsfag Elever som tas inn på fireårig løp på idrettsfag, vil fom høsten 2010 ikke får førstegangsvitnemål. De som er tatt inn høsten 2009 eller tidligere vil få førstegangsvitnemål.

8 Inntak til kompetanse på lavere nivå 1.Alle søker om inntak på de ordinære kodene for utdanningsprogrammene unntatt: Søkere som skal ha egen opplæringsmål i alle fag og ikke kan få vurdering med karakter. Eller kun ett fag uten egne opplæringsmål. Disse elevene skal søke til STUSP1HT-1, 2 eller 3. 2.Andre elever som skal ha egne opplæringsmål i minst ett fag og ikke skal ha vurdering med karakter i faget, skal kodes om til kompetanse på lavere nivå. Denne omkodingen skal foretas i oktober 2010, januar 2011 eller juni 2011. Inntakskoden i Extens endres slik at første posisjon etter nivåangivelsen endres til H. F.eks BABAT1--- Bygg og anleggsteknikk endres til BABAT1H--- Bygg og anleggsteknikk, komp lavere nivå.

9 Adresser for PPT PPT-Trondheim –Sør-Trøndelag fylkeskommune PPT i Trondheim Postuttak 7004 Trondheim

10 Endring i levering av søknadene 1.Hvorfor skal vi ta i bruk MinID ? Pålegg fra datatilsynet Tidligere påloggingsløsning ivaretok ikke elevenes rettsikkerhet på en god nok måte. 2.Hva betyr dette for oss ? Elevene må opprette en profil på MinID for å kunne søke videregående opplæring. Inntakskontoret og skolene vil ikke lengre ha tilgang til søkernes passord. Anbefaling –Del opp arbeidet i 2. Først oppretting av profilen på MinID og dernest leveres søknaden til videregående opplæring. –Oppdatering av mobilnummer på MinID og Vigo blir desto viktigere – da mistet passord kun kan bestilles fra MinID.

11 Endring i levering av søknadene 4.Det kan kun søkes på utdanninger som eleven har kompetanse til i henhold til den informasjonen som ligger på Vigo-Web. Hva gjør vi med elever som skal søke utenfor strukturen ? Rådgivere må sende skriftlig bekreftelse på at eleven kan gå fra Vg1 idrettsfag til Vg2 realfag. Inntakskontoret legger inn utdanningsbakgrunnen. Søkeren kan søke Vg2 realfag Hva gjør vi med elever som søker full opplæring i bedrift ? Samme prosedyre som for idrettsfag. Men skolen tar kontakt med: - Marit Heggeriset 73 86 60 38 eller - Hilde Ingebrigtsen 73 86 64 48. Hva gjør vi med søkere som har utdanning fra utlandet ? Oversatte vitnemål sendes inntakskontoret som vurderer hvilken utdanning vitnemålet gir opptaksgrunnlag for? Hensikten med omleggingen er å hindre feilsøking.

12 Endring i levering av søknadene Søkere uten norsk fødselsnummer må levere søknad på papir. Søkerne kan legge inn forhåndssvar samtidig med at søknaden leveres. Oppbyggingen av Vigo-Web er endret. –Det kan komme endringer i tekster. –Endelig versjon blir fastsatt i løpet av desember. –Det vil også komme bilder spesielt tilpasset Sør-Trøndelag.


Laste ned ppt "Inntaket 2010 – 2011 – nytt og nyttig ?. Hvilke emner skal vi gjennomgå ? 1.Hva betyr endringen i vurderingsforskriften fra 01.08.2009 for inntaket til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google