Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte Høsten 2015. STAVANGER KOMMUNE Jeg skal si litt om: ■ Skole-hjem-samarbeid ■ Gjensidige forventninger ■ Trivsel – læring – mestring – motivasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte Høsten 2015. STAVANGER KOMMUNE Jeg skal si litt om: ■ Skole-hjem-samarbeid ■ Gjensidige forventninger ■ Trivsel – læring – mestring – motivasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte Høsten 2015

2 STAVANGER KOMMUNE Jeg skal si litt om: ■ Skole-hjem-samarbeid ■ Gjensidige forventninger ■ Trivsel – læring – mestring – motivasjon ■ Nytt høsten 2015 (fra Udir) ■ Skolens fokusområder dette skoleåret ■ Fokus på regler og rutiner ■ Kapittel 9a i Opplæringsloven – elevenes læringsmiljø ■ Elevpermisjoner ■ Leksehjelp

3 STAVANGER KOMMUNE SKOLE-HJEM-SAMARBEID

4 STAVANGER KOMMUNE GJENSIDIGE FORVENTNINGER

5 STAVANGER KOMMUNE FORVENTNINGER TIL OSS SELV ■ Vi er godt forberedt i vårt møte med elevene, vi har ansvar for barnet i skoletiden, og tilrettelegger for læring og utvikling. ■ Alle elever er unike, likeverdige og skal vises respekt, uansett personlighet, atferd, kulturell bakgrunn, religion og prestasjoner. ■ Alle elever skal ha utbytte av undervisningen i et trygt og inkluderende miljø. ■ Vi gir informasjon om det som skjer på skolen via årsplaner, læringsplaner og andre informasjonsskriv.

6 STAVANGER KOMMUNE FORVENTNINGER TIL OSS SELV ■ Vi svarer på henvendelser fra hjemmene, e-post leses hver arbeidsdag. ■ Vi gjennomfører foreldremøter og utviklingssamtaler, og har ellers kontakt med hjemmene når det er hensiktsmessig for elevens faglige eller sosiale utvikling. ■ Vi følger opp inngåtte avtaler. ■ Vi er åpne for innspill og meninger fra foreldrene om vår skole. ■ Vi legger vekt på barnets trivsel og trygghet og arbeider aktivt for å forebygge mobbing.

7 STAVANGER KOMMUNE FORVENTNINGER TIL FORESATTE ■ Foreldrene/foresatte har ansvar for at barnet møter presis og uthvilt til skoledagen, og for at barnet har med seg nødvendig skoleutstyr, klær og skolemat. ■ Vi ønsker at barnet har spist frokost fordi det bedrer evnen til konsentrasjon. ■ Foreldrene/foresatte viser interesse for barnets skolearbeid gjennom samtale med barnet om skoledagen og ved å holde seg oppdatert om barnets skolearbeid. Barnet er representert på utviklingssamtaler. ■ Informasjon fra skolen leses, etterspurte underskrifter og tilbakemeldinger returneres innen tidsfrist. ■ Barnet får være hjemme ved sykdom og hentes på skolen ved akutt sykdom eller skade. Det gis beskjed til skolen når barnet er sykt. Meldingsbok brukes når fraværet er over.

8 STAVANGER KOMMUNE FORVENTNINGER TIL FORESATTE ■ Barnet tas ikke ut av ordinær undervisning uten i helt spesielle anledninger da fravær går ut over det pedagogiske arbeidet i klasse/gruppe, og selvsagt elevens læring. ■ Foreldrene/foresatte holder kontakt med skolen og gir informasjon når noe oppstår som kan påvirke barnets skoledag. ■ Vi ønsker at foreldrene/ foresatte tar kontakt med lærer eller skolens ledelse hvis en lurer på noe eller vil gi ”ros eller ris”. ■ Foreldrene/foresatte følger opp inngåtte avtaler. ■ Skolen holdes oppdatert med foreldrenes/foresattes telefonnumre, slik at de kan nås på dagtid ved behov.

9 STAVANGER KOMMUNE NYTT FRA UDIR SKOLEÅRET 15/16 ■ KRLE ■ Svømming ■ Sykling til skolen

10 STAVANGER KOMMUNE VÅRE FOKUSOMRÅDER 15/16 ■ Lesing i alle fag ■ Digitale læremidler

11 STAVANGER KOMMUNE Opplæringsloven § 9a-1 Er elevenes arbeidsmiljølov. Kapittel 9a sikrer elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt miljø og sier følgende: "Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring."

12 STAVANGER KOMMUNE TRIVSEL – LÆRING – MESTRING - MOTIVASJON

13 STAVANGER KOMMUNE FOKUS PÅ REGLER OG RUTINER

14 STAVANGER KOMMUNE ELEVPERMISJONER ■ Iht Opplæringsloven er det anledning til å søke om fra pliktig opplæring inntil 10 skoledager. ■ Søknaden må foreligge senest 1 måned før første permisjonsdag. ■ Kommunens retningslinjer finner dere på hjemmesida. ■ Bruk eget skjema. ■ Lærer kan godkjenne fri inntil 1 skoledag.

15 STAVANGER KOMMUNE

16 BOKBIND

17 STAVANGER KOMMUNE BIBLIOTEK - BØKER


Laste ned ppt "Foreldremøte Høsten 2015. STAVANGER KOMMUNE Jeg skal si litt om: ■ Skole-hjem-samarbeid ■ Gjensidige forventninger ■ Trivsel – læring – mestring – motivasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google