Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 3. Kriminalitet Del 1: Individ og samfunn Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 2a definere sentrale begreper.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 3. Kriminalitet Del 1: Individ og samfunn Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 2a definere sentrale begreper."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 3. Kriminalitet Del 1: Individ og samfunn Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 2a definere sentrale begreper knyttet til sosialisering og bruke dem til å undersøke og diskutere trekk ved sosialiseringen av ungdom i Norge 2e definere begrepet kultur og gi eksempler på hvordan kultur, kjønnsroller og familie – og samlivsformer varierer fra sted til sted og endrer seg over tid 2b gjøre rede for rettighetene en har som forbruker, og diskutere forbrukerens etiske ansvar 2c regne ut inntekter, sette opp budsjett for en husholdning og vurdere hvordan livssituasjon, sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi 2d analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep, drøfte hvordan slike handlinger kan forebygges og hvordan rettsstaten fungerer

2 Kapittel 3. Kriminalitet Har du selv begått straffbare handlinger? Kriminalitet (56) «Handlinger som er straffbare ifølge straffeloven.» Forbrytelse (56) «Straffbare handlinger jf. straffeloven (2. kapittel) og i andre lover som kan medføre fengselsstraff i mer enn 3 måneder.» Forseelse (56) «Straffbare handlinger som er omhandlet i straffelovens 3. del og andre straffbare handlinger som ikke er forbrytelser, og som kan medføre en fengselsstraff på mindre enn 3 måneder.»

3 Kapittel 3. Kriminalitet Omfanget av kriminalitet (57) Kan du forklare og analysere tabeller og figurer på side 57-60? Hva betyr begrepene anmeldt, siktet og straffet? På nettsiden til politiet finner du flere kilder du kan jobbe med. https://www.politi.no/kripos/statistikk/

4 Kapittel 3. Kriminalitet Årsaker til kriminalitet (62) Individmodellen (62) Samfunnsmodellen (62) Hvordan forebygge? Allmennpreventivt (63) «Straffen skal avskrekke vanlige folk fra å begå lovbrudd.» Individualpreventivt (64) «Straffen skal få lovbryteren til å avstå fra lovbrudd i framtida.»

5 Kapittel 3. Kriminalitet Er et samfunn uten fengsel mulig? (63) Straff Påtaleunnlatelse (65) Forenklet forelegg (65) Bøter (65) Samfunnsstraff (65) Betinget fengsel (65) Ubetinget fengsel (66) Forvaring i anstalt (66)

6 Kapittel 3. Kriminalitet Kan vi forebygge på andre måter enn med straff? (67) Rettsstaten er beskrevet i kapittel 5 om «Politikk og demokrati» på side109-114

7 Kapittel 3. Kriminalitet http://nyagenda.cappelendamm.no/c84017/tekstoppgave/vis.html?tid=999 889&strukt_tid=84017 http://nyagenda.cappelendamm.no/c84017/tekstoppgave/vis.html?tid=562121 &strukt_tid=84017

8 Kapittel 3. Kriminalitet Forslag til oppgaver på nett Flervalgsoppgave Kryssord Luketekst Kriminaliteten i Norge (Læreplanmål 2d) Kriminaliteten i Norge (Læreplanmål 2d) Vold mot kvinner (Læreplanmål 2d) Vold mot kvinner (Læreplanmål 2d) Kriminalitetsforebygging (Læreplanmål 2a + 2d) Kriminalitetsforebygging (Læreplanmål 2a + 2d)

9 Kapittel 3. Kriminalitet Utforskeren 1b utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løsningsforslag muntlig og skriftlig med presis bruk av fagbegrep Lovbrudd i ditt fylke a) Sammenlign ditt fylke med Oslo. Dersom du bor i Oslo, sammenligner du med Troms. Skriv ned de tre lovbruddene der det er størst forskjell mellom ditt hjemfylke og det fylket du har sammenlignet med. Skriv ned tall for begge fylkene. b) Sett ned noen punkter der du vurderer hva som kan være årsakene til de forskjellene du fant. c) Drøft mulige løsningsforslag for å forhindre den type lovbrudd som du har funnet. Kilde for å besvare oppgaven Anmeldte lovbrudd 2012 http://www.ssb.no/lovbrudda


Laste ned ppt "Kapittel 3. Kriminalitet Del 1: Individ og samfunn Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 2a definere sentrale begreper."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google