Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MEDIEHISTORIE MI1 – Tanks Mars 2010. FRA LÆREPLANEN ● “Et historisk perspektiv er grunnleggende når en skal studere forholdet mellom medium og samfunn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MEDIEHISTORIE MI1 – Tanks Mars 2010. FRA LÆREPLANEN ● “Et historisk perspektiv er grunnleggende når en skal studere forholdet mellom medium og samfunn."— Utskrift av presentasjonen:

1 MEDIEHISTORIE MI1 – Tanks Mars 2010

2 FRA LÆREPLANEN ● “Et historisk perspektiv er grunnleggende når en skal studere forholdet mellom medium og samfunn. Dette er ikke minst viktig for å forstå media sin rolle som forutsetning for ytringsfrihet og dermed for demokratiet.” (fra “Formål”) ● Eleven skal kunne: - gjøre greie for sentrale trekk ved mediehistorien i Norge

3 FRA LÆREPLANEN (forts.) ● Eleven skal kunne: - diskutere pressen sin rolle i utviklingen av demokratiet i Norge - drøfte hvordan ytringsfrihet er en forutsetning for frie medium og demokrati - gjøre greie for hovedtrekk ved norsk mediepolitikk fram til i dag - presentere hovedlinjer i mediestrukturen i Norge - gjøre greie for arkitekturen til Internett

4 HISTORISK PERSPEKTIV ● Mediehistorie forsøker å sette endringsprosesser i system og gi en bakgrunn for hvorfor ting er som de er ● Dette gir også mulighet til å forstå at samtiden også er en fase i en historisk utvikling

5 HVOR KOMMER MEDIENE FRA? ● Enkel forståelse: På et bestemt tidspunkt blir en bestemt teknologi oppfunnet, og så tar samfunnet teknologien i bruk. ● Teknologisk determinisme : Man ser på teknologien som drivkraft bak samfunnsendringer.

6 HVOR KOMMER MEDIENE FRA? ● En mer nyansert måte å tolke medieutviklingen på.

7 MEDIEDETERMINISME ● “The medium is the message” - Marshall McLuhan

8 ULIKE PERSPEKTIV ● Teknologisk historie ● Sosialhistorie (mediebruk) ● Sjanger- og uttrykkshistorie ● Politisk historie ● Økonomisk historie ● Medienes forhold til hverandre ● Demokrati og ytringsfrihet

9 AVIS


Laste ned ppt "MEDIEHISTORIE MI1 – Tanks Mars 2010. FRA LÆREPLANEN ● “Et historisk perspektiv er grunnleggende når en skal studere forholdet mellom medium og samfunn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google