Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen Fagforbundet - sykehusnettverket Inger Mette Nilstad 6. mars 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen Fagforbundet - sykehusnettverket Inger Mette Nilstad 6. mars 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen Fagforbundet - sykehusnettverket Inger Mette Nilstad 6. mars 2009

2 2 Hovedpunkter i problemforståelsen Ikke system som understøtter helheten Nødvendig å sikre en bærekraftig utvikling For å svare på utfordringene må vi understøtte forebygging og tidlig intervensjon

3 3 Pasientforløp – uten brudd KommunehelsetjenestenSpesialisthelsetjenesten Helsestasjon Fastlege Pleie- og omsorg Habilitering Universitetssykehus Lokalsykehus

4 4 Vi bruker mest – men er vi best ? 207 135 195 72 mrd mer

5 5 Spesialister på rett nivå? 2 300 psykologer 11 000 leger sykehus og privat praksis 470 psykologer 4 400 fastleger og kommuneleger

6 6 Vi blir eldre og eldre mot 2050

7 7 Infeksjons- sykdommer Hjerteinfarkt 1900 19502000 Sykdomsbildet endrer seg 2050 Rus, kreft, diabetes, overvekt, KOLS, psykiske lidelser demens

8 8 Samfunnets bærekraft 5-6 %-poeng

9 9 Kronisk syk Diabetes type 2 – forløp og kostnader Framtid I dag Forebygging Tidlig fase Kostnader Komplikasjoner Tid Diagnose Rus, kols, overvekt, psykiske lidelser

10 10 Alvorlig KOLS - pasienter og ressurser St. Olavs hospital/Ericsson et al, Poster ATS 2002 Moderat Mild 16 % 84 % 30 % 70% Pasienter Ressurser

11 11 Mye samhandling skjer i dag på tross av systemet

12 12 Søbstad – mellom sykehus og kommune Søbstad helsehus Raskt ut fra sykehus Legehjelp, trening daglige aktiviteter Hjem etter ca 18 dager Resultater Færre reinnleggelser Færre må på sykehjem Klarer seg hjemme Lavere dødelighet Sparer penger og senger

13 13 helse Riktig behandling Riktig sted Riktig tid Kommune reform

14 14 Fastleger Offentlig legearbeid: Legevakt Sykehjem Helsestasjon Skolehelsetjeneste Tverrfaglig arbeid Lindrende behandling Fengsel Asylsøkere Forskning, undervisning, veiledning Flere og bedre legetjenester

15 15 Tverrfaglige team – med koordinator Rus Diabetes KOLS Psykisk helse Rehabilitering / habilitering Demens Lindrende behandling

16 16 Opptrappingsplan for folkehelse Lærings- og mestringssentra Lavterskeltilbud Helsefaglig veiledning Ernæring / kosthold Fysisk aktivitet Bedre folkehelse – god forebygging

17 17 Kommunehelsetjenesten Før, istedenfor, etter – sykehus Lokalmedisinsk senter Faglig ”skammel” i kommunen Spesialisthelsetjenesten

18 18 Kommunesamarbeid – Midt-Telemark Bø 5 500 Sauherad 4 200 Nome 6 500 Telemark Kilde: Wikipedia 16 200 innbyggere

19 19 Folkehelse Legetjenester ”Før, istedenfor, etter” sykehus Lavterskeltilbud Tverrfaglige team Læring og mestring Ambulante team Organisering av helsetjenester Lokalsykehus Regionfunksjoner Landsfunksjoner BasiskommuneKommunesamarbeid Sykehus Hjemmesykepleie Heldøgns omsorg Sykehjem (Sosiale tjenester)

20 20 Det skal lønne seg å gi pasienten rett behandling på rett sted

21 21 Implikasjoner for sykehusene Justering eller paradigmeskifte ”Skomaker bli ved din lest” Støttespiller i utviklingen av kommunene Forløpstenkningen Logistikk


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen Fagforbundet - sykehusnettverket Inger Mette Nilstad 6. mars 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google