Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fire trossamfunn. Sikhisme Sikh = elev Guru = lærer/veileder Khanda – sikhenes symbol –Ringen (chakkar) Guds enhet. –Tveeggede sverdet i midten (khanda)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fire trossamfunn. Sikhisme Sikh = elev Guru = lærer/veileder Khanda – sikhenes symbol –Ringen (chakkar) Guds enhet. –Tveeggede sverdet i midten (khanda)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fire trossamfunn

2 Sikhisme Sikh = elev Guru = lærer/veileder Khanda – sikhenes symbol –Ringen (chakkar) Guds enhet. –Tveeggede sverdet i midten (khanda) Guds sans for sannhet, frihet og rettferdighet. –Kryssede, buede sverd (kirpans): Guds åndelige makt og balanse i livet. Khalsa: det religiøse fellesskapet av sikher

3 Sikhismen Opprinnelse Hvor: Punjab  –Nordvest-India og deler av Pakistan. Grunnlegger = Guru Nanak – (1469-1539) Når: 1500-tallet I dag: ingen religiøs leder

4 Sikhismen Trosinnhold Hvorfor: –oppstod som en protest mot presteskap og ritualer og mot religionens ytre strukturer. Nytt: –la vekt på indre fromhet og at alle hadde tilgang på guddommen i sitt indre. Guru Nanaks budskap: –frelse fra gjenfødslenes kretsløp er mulig å oppnå gjennom å kvitte seg med egoisme. –veien til dette er meditasjon, simaran. –menneskene skal synge hymner skrevet av guruene og gjennom disse våkne opp til den guddommelige virkeligheten og forenes med Gud (Akal Purakh).

5 Sikhismen Religiøs praksis Vanlig å be tre ganger daglig. Tilber den hellige boka Adi Granth, Sri Guru Granth Sahib. (Den ellevte og siste guruen.) De fem K-ene: –Kesh: ikke klippe hår og skjegg  viser lydighet til Gud. –Kanga: bære kam  orden i livet. –Kara: armbånd av stål  påminnelse om å oppføre seg godt. –Kacha: hvit, løs shorts. –Kirpan: krigerens sverd  symbol på verdighet og respekt og den åndelige kampen. Pilgrim utenfor Amritsar

6 Bahai Hvor: Persia (dagens Iran) Når: 1850-årene Grunnlegger: profeten Bahaullah = ”Guds herlighet”, Hussein Ali. Religiøs ledelse i dag: et råd med ni medlemmer (Det Universelle Rettferdighetens Hus). Bahaullahs sønn, Abdu l-Baha.

7 Bahai Bakgrunn Báb går imot sjiamuslimene. –forkynte at han hadde fått åpenbaringer fra Gud. –forkynte et budskap med vekt på kjærlighet og medfølelse. –Gud skulle sende en ny universell budbringer. Bahaullah var en av dem som fulgte Báb. –Satt i fengsel i Teheran da han mottok sine første åpenbaringer. –20/21 april 1863 samlet han en liten gruppe tilhengere i Ridvan-hagen i Bagdad, og erklærte seg som Guds universelle budbringer.

8 Bahai Trosinnhold Enhet –Mellom mennesker –Mellom alle religioner Målet: –Få ett eneste land i hele verden, med én felles regjering, ett språk, én religion, én felles øverste domstol og en verden uten ulikheter mellom fattige og rike. Gud er én.

9 Bahai Gudssyn Den ene sanne Gud har eksistert fra evigheten av, og vil i evighet fortsette å eksistere. Hans skapning har likeledes ikke hatt noen begynnelse og vil heller ikke ha noen slutt. Glimt fra Bahaullahs skrifter

10

11 Bahai Religiøs praksis Hvert menneske har et stort uoppdaget potensial. Livets må er å utvikle disse ressursene – både for ens egen del og i tjeneste med menneskene. –Daglig bønn og meditasjon er viktig i denne prosessen. Året har 19 måneder, hver med 19 dager. Hver 19.dag møtes lokale bahai-grupper til bønn og skriftlesing. En av 19-dagersmånedene, 2.-20. mars, er satt av til faste. Spesielt for bahá’í-troen, er at grunnleggerens originalskrifter er bevart. Ovenfor:en tavle av Bahá’u’lláh i hans egen håndskrift. Illustrert med dekorative utsmykninger i en stil som er vanlig i Midt-Østen.

12 Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (mormonkirken) Hvor: staten New York (Pennsylvania + Utha) Når: 1830 Grunnlegger: Joseph Smith (1805-1844)

13 Mormonkirken Trosgrunnlag Joseph Smith fikk en åpenbaring av Gud: –Den kirken som opprinnelig ble grunnlagt av Jesus Kristus, var blitt endret så mye at den ikke lenger fantes på jorda. Troen på at Joseph Smith ble utvalgt av Gud til å gjenopprette den opprinnelige kirken på jorda. –Jesu Kristi sanne kirke har nå blitt gjenopprettet på jorda. Engelen Moroni, sønn av Mormon, viser Joseph Smith til gullplatene som de på 300- og 400-tallet e.Kr. hadde nedtegnet.

14 Mormonkirken Trosinnhold Både Bibelen og Mormons bok er Guds ord. –Den kostelige perle = opptegnelse fra Moses og Abraham. –Lære og pakter = samling av åpenbaringer mottatt av Smith og senere presidenter i JKK. Tror at Gud fremdeles viser sin vilje gjennom profeter, og JKK bygger hele sin lære på Guds åpenbaringer. –Et hvert menneske kan motta åpenbaringer som gjelder personen selv. Tar avstand fra læren om treenigheten.

15 Mormonkirken Religiøs praksis Anser ekteskap og familie for å være en evig enhet som skal fortsette etter oppstandelsen. –Derfor er det viktig for familien å holde sammen. –Hver morgen og kveld er det vanlig å ha en liten familieandakt. De lokale menighetene fungerer både som et åndelig og et sosialt fellesskap. –Samles tre timer hver søndag. –Menigheten ledes av en mannlig biskop. Medlemmene gir 10% av sine inntekter til det kirkelige arbeidet i menigheten. Faster ett døgn hver måned. Legger stor vekt på misjonsarbeid. –Menn i 19-20 årsalderen blir oppfordret til å reise som misjonærer i to år.

16 Jehovas vitner Hvor: Pennsylvania Når: Først som en bibelgruppe i 1870-årene –Mer selvstendig etter hvert. –Tok navnet Jehovas vitner i 1931. Stiftet av: Charles T. Russell. Guds navn, ”Jehova”, med gammelhebraiske skrifttegn.

17 «’Dere er mine vitner,’ lyder Jehovas utsagn, ’ja min tjener, som jeg har utvalgt, for at dere skal kjenne og ha tro på meg, og for at dere skal forstå at jeg er den samme. Før meg ble ingen Gud formet, og etter meg er det fortsatt ingen. Jeg – jeg er Jehova, og foruten meg er det ingen frelser.’» Jesaja 43: 10, 11. Jesus sa til sine disipler: «Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være vitner om meg både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og til den fjerneste del av jorden.» Apostlenes gjerninger 1: 8.

18 Jehovas vitner Opprinnelse Charles T. Russell grunnla først en bevegelse som het ”Den internasjonale bibelstudieforeningen” på 1870-tallet. I 1881 grunnla han og hans medarbeidere organisasjonen ”Vakttårnets Bibel- og Traktatseskap”, som tok navnet ”Jehovas vitner” i 1931. Russell blir betraktet som en åndelig fornyer, ikke grunnlegger. Han ble organisasjonens første president.

19 Jehovas vitner Trosinnhold Ingen treenighet, Gud er én. –Finnes bare én Allmektig Gud, Skaperen, og han har navnet Jehova. Jesus er Guds Sønn, og underordnet sin Far. Den Hellige Ånd er Guds aktive, virksomme kraft. Jesus – frelser og konge –han gav sitt liv som en ”offergave” for menneskene, at han kjøpte tilbake den muligheten til å få evig liv som menneskeheten mistet da Adam og Eva var ulydige mot Gud. Verden er preget av en kamp mellom to krefter som til slutt vil ende i Harmageddon, en kjempestor krig. Alle som blir godkjente av Gud vil oppleve vestand og rettferdighet i en perfekt verden. –Det gode = Jehovas himmelske organisasjon. –Det onde= Satans organisasjon.

20 Jehovas vitner Trosinnhold Fremtidshåp –Ifølge Jehovas vitner vil de som tror på Gud og Jesus, og samtidig gjør som Gud vil, få evig liv. –De aller fleste av dem vil få leve evig her på jorden, som skal bli et paradis. –En liten gruppe på i alt 144 000, kommer til himmelen for å være konger og prester sammen med Jesus Kristus. De skal regjere over den nye jord. –De som har dødd opp gjennom tidene, vil bli levende igjen. ”De siste dager” –Jehovas vitner tror at vi lever i det Bibelen kaller ”de siste dager” - den siste tiden av den nåværende verdensordning. –På grunnlag av tidsregningen i Bibelen og det som skjer i verden, tror de at ”de siste dager” begynte i 1914, da den første verdenskrig brøt ut. –Samme år ble Jesus innsatt som konge i det messianske rike i himmelen. –Jehovas vitner tror derfor at en ny og bedre verdensordning er nær.

21 Jehovas vitner Religiøs praksis Rikets sal er navnet på forsamlingslokalene og henspiller på Guds rike. Et aktivt Vitne går i Rikets sal flere ganger i uken. –Felttjeneste kommer i tillegg, to og to Vitner går ut og besøker alle hus i et område. Søndagssamling i Rikets sal består av sang, bønn og bibellesing. Feirer kun én høytid – kalles minnehøytiden. Dreier seg om Jesu død og den betydning den hadde for menneskene. –Vitnene feirer ikke andre tradisjonelle kristne høytider. Regner jul og påske som ubibelske høytider, som blander sammen hedenske og jødiske tradisjoner.


Laste ned ppt "Fire trossamfunn. Sikhisme Sikh = elev Guru = lærer/veileder Khanda – sikhenes symbol –Ringen (chakkar) Guds enhet. –Tveeggede sverdet i midten (khanda)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google