Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 6. De politiske partiene Del 3 Politikk og demokrati Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 4a utforske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 6. De politiske partiene Del 3 Politikk og demokrati Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 4a utforske."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 6. De politiske partiene Del 3 Politikk og demokrati Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 4a utforske og diskutere hvordan man kan være med på å påvirke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanaler for påvirkning 4b gjøre greie for utfordringer for demokratiet, for eksempel når det gjelder representasjon fra urfolk og minoriteter 4c diskuter hvordan makt og påvirkning kan variere på grunnlag av etnisitet og sosioøkonomisk tilhørighet 4d diskutere sammenhenger mellom styreformer, rettsstat og menneskerettigheter 4e gjøre greie for styreformen og de viktigste politiske styringsorganene i Norge, både norske og samiske og drøfte flertallsdemokratiet 4f analysere grunnleggende forskjeller mellom de politiske partiene i Norge

2 Kapittel 6. De politiske partiene Hva er partienes viktigste oppgaver? (131) -Finne folk som kan stå på valglistene -Utarbeide partiprogram -Verve ny medlemmer -Markedsføre partiet

3 Kapittel 6. De politiske partiene Ideologi (132) «Bærende ideer i et politisk system eller et livssyn, idésystem.» Konservativ (136) «Å ønske å bevare det bestående og overleverte, holde fast ved den bestående samfunnsordning, å være tilhenger av høyreparti; konservatisme, konservativ innstilling, oppfatning.» Liberalisme (136) «Samfunnssyn som krever politisk, religiøs og økonomisk frihet for den enkelte uten statlig innblanding.» Sosial-demokratisk (135) «Politisk retning som gjennom arbeid i folkevalgte organer går inn for et (mer eller mindre) sosialistisk samfunn.»

4 Kapittel 6. De politiske partiene Noen konfliktlinjene i norsk politikk er: - Holdningen til statlig styring og innblanding i økonomien - Holdningen til medlemskap i EU -Miljøspørsmål -Utkant – sentrum - Innvandring

5 Kapittel 6. De politiske partiene Hva vet du om de politiske partiene i Norge? -Arbeiderpartiet -Sosialistisk Venstreparti -Rødt -Fremskrittspartiet -Høyre -Venstre -Kristelig Folkeparti -Senterpartiet

6 Kapittel 6. De politiske partiene http://nyagenda.cappelendamm.no/c84020/tekstoppgave/vis.html?tid=999937 &strukt_tid=84020

7 Kapittel 6. De politiske partiene Forslag til oppgaver på nett Flervalgsoppgave Kryssord Luketekst Partienes velgergrupper (Læreplanmål 4f + 4c) Partienes velgergrupper (Læreplanmål 4f + 4c) Ungdom shopper partier (Læreplanmål 4c + 4f) Ungdom shopper partier (Læreplanmål 4c + 4f) Hva mener de politiske partiene? (Læreplanmål 4f) Hva mener de politiske partiene? (Læreplanmål 4f)

8 Kapittel 6. De politiske partiene Utforskeren 1c bruke varierte digitale søkestrategier for å finne og sammenligne informasjon som beskriver problemstillinger fra ulike synsvinkler og vurdere formålet og relevansen til kildene Finn fram til likhetstrekk og skillelinjer i partienes valgprogram. Her kan du ta utgangspunkt i en eller flere konfliktlinjer. Lenker til alle partiene finner du her http://nyagenda.cappelendamm.no/c84020/sammendrag/vis.html?tid=90731


Laste ned ppt "Kapittel 6. De politiske partiene Del 3 Politikk og demokrati Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 4a utforske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google