Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetsarbeid og endringsledelse i barnehagen Nordhordland kursregion 5. Og 6. November 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetsarbeid og endringsledelse i barnehagen Nordhordland kursregion 5. Og 6. November 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetsarbeid og endringsledelse i barnehagen Nordhordland kursregion 5. Og 6. November 2015

2 Agenda dag 3 9.00-9.45Evaluering av prosesser Pedagogisk dokumentasjon 10.00-10.45Profesjonelt lærende fellesskap Ledelse av det lærende møte/refleksjonsarena 11.00-11.30Gruppeoppgave - Evaluering av dagens møter. 11.30-12.15Gruppeoppgave – Utvikle struktur for ledelse av et lærende møte/refleksjonsarena 12.15-13.00Lunsj 13.00-13.45Gruppeoppgave - Prosess for tiltaksvurdering i det lærende møte 14.00-14.30Bruken av PULS i prosessarbeidet 14.30-15.00Oppsummering og veien videre

3 Siden sist vi møttes: Utvikle tiltak gjennom samskapende prosesser i personalet. Tiltaket settes i verk for å utvikle praksis innenfor valgt utviklingsområde. Legg tiltaket inn i PULS innen 1. november.

4 Ny drift Kilde: Mostad, Skandsen, Wærness og Lindvig, 2013

5 Evaluering på vei mot målet Pedagogisk dokumentasjon

6 HANDLING Menneskesyn Læringssyn MÅL Forskning/ Teori Praksis teori Modell etter Vibeke Mostad Vibeke.mostad@imtec.org

7

8 Innhente informasjon Observasjonsskjemaer Logg Kartleggingsmetoder Praksisfortellinger Analysere informasjonen Å få tak i en mening som ikke Tolke – har handlingene våre effekt i forhold til målet vi ønsker å oppnå Informasjon - Analyse - Tolkning

9 Hvordan innhentes informasjonen? Observasjonsskjemaer Logg Kartleggingsmetoder Praksisfortellinger INFORMASJON

10 Analyse dreier seg om å få tak på mening som ikke ligger opp i dagen. En analyse gir ingen endelige svar. Analyse er ikke beskrivelse. Wikipedia ANALYSE

11 Vi stiller oss spørsmål som: – Hvilken effekt har de nye handlingene våre? Hvordan ser effekten ut? Hvordan høres effekten ? Hvordan kjennes effekten ? Vi stiller spørsmål i analysefasen

12 I tolkningsfasen benytter dere materialet fra analysen til å sette sammen en helhetlig forståelse for hva dere må justere for å komme til målet. TOLKNING

13 Vi stiller oss spørsmål som: – Har handlingene våre den ønskede effekten i forhold til vårt mål? – Hva er det som forteller oss at vi er på riktig vei? – Hva må vi justere og gjøre annerledes for å komme til målet? – Har vi erfaringer fra tidligere praksis som kan hjelpe oss videre? – Har vi kunnskap fra teori/forskning som kan hjelpe oss videre? Vi stiller spørsmål i tolkningsfasen

14 Dokumentasjon: Dokumentasjon av handlinger -hva har vi gjort? DOKUMENTASJON – PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Pedagogisk dokumentasjon: Dokumentasjon av refleksjoner (analyse og tolkning) – hvilken effekt har mine handlinger i forhold til våre felles målsetninger?

15 Hvilke rutiner har dere for dokumentasjon i barnehagen? Hvilke rutiner har dere for pedagogisk dokumentasjon i barnehagen? Refleksjon..

16 Distribuert ledelse/ kollektiv ansvarlighet Samarbeid i undersøkelser om læring og innovasjon Utfordrende arbeidsrelasjoner preget av respekt og tillit Fasiliterende ‘arkitektur/ struktur og ritualer/rutiner Eksterne nettverk, og kritiske venner Overvåker prosesser og leter etter bevis på virkning Utvikle overbevisende kjerneformål og felles fokus Viktige dimensjoner i PLF Profesjonelt Lærende Felleskap

17 1.Fasilitering av lærende møter 2.DUEN 3.IGP – med rekkefremlegg 4.Deltamodellen 5.Pedagogisk sol 6.Åpne spørsmål 7.Kvalitetskjennetegn som verktøy for refleksjon/pedagogisk dokumentasjon Fasiliterende ‘arkitektur/ struktur og ritualer/rutiner FornyeForedle DELTA- modell en Forbed re

18 Kollektiv refleksjon Samskapende prosesser av mål og tiltak Forskning i egen praksis Samarbeid i undersøkelser om læring og innovasjon

19 ll+ Overvåker prosesser og leter etter bevis på virkning

20 LÆRENDE MØTER 1.Alle deltakere er forberedt 2.Lederen starter møtet til tiden (Presis er for sent) 3.Forberedelsen inneholder et åpent spørsmål i forhold til møtets tema. 4. Møteleder sørger for at deltakerne må vente med motforestillinger mot andres ideer. 5.Lederen bruker prosess-strategier som fordeler ordet (rekkeframlegg, trioer og lignende) 6.Ta det positive før det negative; hva vi får til før det vi trenger å forbedre Navn: Stiftelsen IMTEC v/ Tone Guldahl

21 6.Finne flere mulige handlinger, få opp mange forslag. Prioriter – ikke ”stem”! Sette 1, 2, 3 ved det en prioriterer; da kommer de positive ønskene fram. 7.PÅ ledermøter: Ledelse- og sekretærfunksjon på omgang;– henter ut kraften i folk – kan gjøres på alle nivåer; ett møte sekretær – det neste leder. Navn: Stiftelsen IMTEC v/ Tone Guldahl

22 PAUSE

23 GRUPPEOPPGAVE 1 ANALYSE av dagens møter –gå gjennom kriterielisten for et lærende møte. I (5)Ved hjelp av DELTA modellen –noter ned ; -hvilke av kriteriene må vi: Foredle Forbedre Fornye G (3+3+3) Rekkefremlegg – del dine tanker med gruppen: Hva må vi foredle? Hva må vi forbedre? Hva må vi fornye? P (5)Gruppen kommer frem til 3 punkter som blir viktig å prioritere for å utvikle en kultur for lærende møter. 1……………………………………………………………………………………………………………. 2……………………………………………………………………………………………………………. 3…………………………………………………………………………………………………………….

24 FornyeForedle DELTA- modellen Forbedre …………………………………………………. ………………………………………………… …………………………………………………. ………………………………………………… …………………………………………………. ………………………………………………… …………………………………………………. ANALYSE av dagens møter

25 OPPSUMMERING

26 PAUSE

27 LÆRENDE MØTER 1.Alle deltakere er forberedt 2.Lederen starter møtet til tiden (Presis er for sent) 3.Forberedelsen inneholder et åpent spørsmål i forhold til møtets tema. 4. Møteleder sørger for at deltakerne må vente med motforestillinger mot andres ideer. 5.Lederen bruker prosess-strategier som fordeler ordet (rekkeframlegg, trioer og lignende) 6.Ta det positive før det negative; hva vi får til før det vi trenger å forbedre Navn: Stiftelsen IMTEC v/ Tone Guldahl

28 6.Finne flere mulige handlinger, få opp mange forslag. Prioriter – ikke ”stem”! Sette 1, 2, 3 ved det en prioriterer; da kommer de positive ønskene fram. 7.PÅ ledermøter: Ledelse- og sekretærfunksjon på omgang;– henter ut kraften i folk – kan gjøres på alle nivåer; ett møte sekretær – det neste leder. Navn: Stiftelsen IMTEC v/ Tone Guldahl

29 GRUPPEOPPGAVE 2 TA utgangspunkt i kriterielisten for et lærende møte. I (5)Lag et forslag til en struktur /agenda for et lærende møte du skal holde. G (10)Rekkefremlegg – Legg frem ditt forslag for gruppen. P (15)Drøft forslagene –kom frem til en felles struktur som dere vil prøve ut på det neste utviklingsmøtet i barnehagen. Skriv opp gruppens forslag på struktur/agenda – og heng opp ved utgangen på vei til LUNSJ

30 LUNSJ

31 GRUPPEOPPGAVE 3 TA utgangspunkt i tiltaksbeskrivelsen dere har utviklet i din barnehage I (5)Lag et forslag til en møteinnkalling for et lærende møte for din avdeling. Målet med møtet er å med å involvere den enkelte ansatte i å reflektere over egen praksis og sammen å vurdere progresjonen på tiltaket. G (10)Rekkefremlegg – Legg frem ditt forslag for gruppen. P (15)Drøft forslagene –Kom frem til noen felles punkter som er viktige for å få til gode prosesser for refleksjoner i personalgruppen.

32 Profesjonsbygging i framtidens barnehage Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse. Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for kompetanseutvikling for alle ansatte. Kompetansestrategien omfatter 4 tematiske satsingsområder som er forankret i formålet og rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Disse er: pedagogisk ledelse – barnehagen som lærende organisasjon danning og kulturelt mangfold et godt språkmiljø for alle barn barn med særskilte behov Kompetanse for fremtidens barnehage

33 Alle ledere: Lede minst 3 lærende møter Pedagogiske ledere: Lede minst 3 møter for tiltaksvurdering sammen med avdelingspersonalet Dokumentere progresjon i PULS barnehage Til neste gang 4 og 5. februar 2016:

34 Frigjøring av profesjonell kapital - å bygge profesjon sammen Fullan/Hargreaves Social Decisional Human

35

36 1.Hvordan har dagens innhold vært matnyttig for arbeidet i barnehagen? 2.Hva har vært bra? 3.Hva kan vi gjøre for å bli bedre?

37 Litteraturhenvisning: Mostad, Skandsen, Wærness, Lindvig; Entusiasme for endring i barnehagen Gyldendal Akademisk 2013 Hargreaves, Fullan – Professional Capital, Routledge 2012 Om profesjonelt lærende fellesskap – Louise Stoll: http://www.lcll.org.uk/professional-learning-communities.html Vibeke Mostad Vibeke.mostad@imtec.org Marion Kvellheim mkv@conexus.no


Laste ned ppt "Kvalitetsarbeid og endringsledelse i barnehagen Nordhordland kursregion 5. Og 6. November 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google