Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnsign 2008 - TBH Forretningsplanen For å holde orden i sysakene - Forretningsplanen hjelper til med å strukturere, videreutvikle og planlegge din nye.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnsign 2008 - TBH Forretningsplanen For å holde orden i sysakene - Forretningsplanen hjelper til med å strukturere, videreutvikle og planlegge din nye."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnsign 2008 - TBH Forretningsplanen For å holde orden i sysakene - Forretningsplanen hjelper til med å strukturere, videreutvikle og planlegge din nye virksomhet - Ville du bygget et hus uten tegninger? Viktig for å skaffe kapital og søke om stipender Praktisk for kommunikasjon, for eksempel ved rekruttering av nye medarbeidere, nå nye kunder

2 Kunnsign 2008 - TBH Hva skal en forretningsplan inneholde? o Sammendrag o Forretningsideen o Produktet/tjenesten o Organisering og ansvar o Markedsplanen o Gjennomføringsplanen o Lønnsomhetsvurdering og finansiering o Risikoer

3 Kunnsign 2008 - TBH Sammendraget o Ta med deg det viktigste fra din FP, for eksempel o Ideen deres o Produktet deres o Kundenytten til deres produkt o Kundene deres o Litt om kapitalbehov og lønnsomhet o Maks en side, spesielt dersom du skal bruke FP overfor ”eksterne” o Skrives helt til slutt

4 Kunnsign 2008 - TBH Forretningsideen o Beskriv ideen din o Hva er unikt med ideen din? o Hvilket kundebehov (=smerte) dekker din ide? o Lag heispresentasjonen/pitchintro!

5 Kunnsign 2008 - TBH Produktet o Beskriv produktet ditt, d.v.s.: o Hva skal du levere? Timer, workshop, utredning, foredrag, coaching? o Gi produktet ditt et navn! o Hva slags egenskaper (+/-) skal produktet ditt ha? o Hva skal det koste/hva slags prismodell? o Pris per time, pris per enhet, royalty, no cure no pay, suksesshonorar, eierandeler, gjenkjøpsrabatter, abonnement, flate priser, prisdifferensiering

6 Kunnsign 2008 - TBH Organisering og ansvar o Hvem er du/dere og hva kan du/dere? (Legg ved en kort CV på nøkkelpersonen(e)) o Beskriv hva dere kan og hva dere er gode på o Hvis dere er flere; hva skal den enkelte ha ansvaret for? o Eksterne finansiører er meget opptatt av ledergruppen, du/dere må skape tillitt hos dem til at dere faktisk klarer å gjennomføre FPen din/deres

7 Kunnsign 2008 - TBH Markedsplanen o Hvem vil være kunder til deres produkt (type kunde)? o Hvem er deres drømmekunde (navngi en konkret kunde)? o Hva er størrelsen på markedet deres? (NB! I NOK) o Hvor stor andel av dette vil dere prøve å ta? o Hvordan skal dere selge til disse kundene, d.v.s. hvilke salgstiltak planlegger dere?

8 Kunnsign 2008 - TBH Gjennomførings- planen o Hvordan, hvor og når skal dere lage produktet deres? o Alene eller i samarbeid med andre? (Avtaler?) o Hva slags selskapsform? o Hvordan, hvor og når skal dere selge produktet deres? o Sett opp en milepælsplan!

9 Kunnsign 2008 - TBH Lønnsomhets- vurdering og finansiering o Sannhetens time: Er det liv laga for firmaet/produktet? o Dere må finne ut av hvor mye det vil koste å: o lage o administrere og det å o selge produktene deres o Husk skatter, moms og ikke minst at dere skal leve!!! o Så må dere finne ut av hvor mye dere kan tjene på dem – ref. markedsanalysen! o Da bør det helst komme ut et positivt tall, i alle fall etter noen år. Hvor lenge, må dere bestemme selv. Har dere råd til det? En rik ektefelle/partner eller familie er ofte en gründers beste håp!

10 Kunnsign 2008 - TBH Lønnsomhets- vurdering og finansiering o Alle disse forholdene skal komme til uttrykk i: o Resultatbudsjett tre kalenderår frem i tid (2009-2001) o Likviditetsbudsjett ett kalenderår frem i tid (2009) o For det første året skal budsjettene detaljeres minimum på kvartalsnivå (månedsnivå er enda bedre, spesielt for likviditetsbudsjettet), for de to neste er det tilstrekkelig med årlige budsjetter o Budsjettert balanse (dersom dere skal investere i dyrt utstyr) o Hvis dere trenger penger utenfra; sett opp hvor stort kapitalbehovet er

11 Kunnsign 2008 - TBH Risiko o Hva er de største hindrene for at dere skal få suksess? o Kartlegges gjennom en såkalt SWOT-analyse o Strengths (deres styrker/fordeler) – for eksempel unik kompetanse(mix) o Weaknesses (deres svakheter) – for eksempel ikke ferdig utviklet produkt, manglende salgskompetanse o Opportunities (muligheter i markedet) – for eksempel udekket kundebehov o Threats (trusler i markedet) – for eksempel konkurrenter, husk at det viktigste er hva deres kunder kan oppfatte som konkurrenter o Avdekkes det risiki (ting dere er svake på eller trusler i markedet), så må dere aktivt ta tak i disse og planlegge hvordan disse kan minimeres!


Laste ned ppt "Kunnsign 2008 - TBH Forretningsplanen For å holde orden i sysakene - Forretningsplanen hjelper til med å strukturere, videreutvikle og planlegge din nye."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google