Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 CREDIT MANAGEMENT  Diplomprogram ved Handelshøyskolen BI  Modul 1  Økonomi og psykologi  Emanuel Blattner, Anders Tveit og Stig Ytterstad  Handelshøyskolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " CREDIT MANAGEMENT  Diplomprogram ved Handelshøyskolen BI  Modul 1  Økonomi og psykologi  Emanuel Blattner, Anders Tveit og Stig Ytterstad  Handelshøyskolen."— Utskrift av presentasjonen:

1  CREDIT MANAGEMENT  Diplomprogram ved Handelshøyskolen BI  Modul 1  Økonomi og psykologi  Emanuel Blattner, Anders Tveit og Stig Ytterstad  Handelshøyskolen BI

2 Modul 1 Økonomi og psykologi Torsdag Kl – Kl – Velkommen/kaffe Kl Informasjon om kurset Gruppeprosesser Kl Lunsj Kl Team oppgave Kl Grunnleggende elementer Makroøkonomi Kl Forhandlinger Fredag Kl 8.30 – Kl Introduksjon Simuleringsmodell Kl Lunsj Kl – Strategipresentasjon Kl – Lønnsforhandlinger Kl – Simuleringsmodell Kl Innlevering beslutningsdata Lørdag Kl 8.30 – Kl 8.30 – Resultatgjennomgang Makroøkonomi Simuleringsmodell Kl Lunsj Kl Simuleringsmodell Kl – Innlevering beslutningsdata Resultatgjennomgang Evaluering

3

4 Innledende Makroøkonomi  Økonomi og alternativkostnad  Real- kontra finansobjekt  Reallikningen  IS kurven  Pengemarkedet og LM kurven  Økonomisk politikk Handelshøyskolen BI, Kompetanseteam for IKT basert læring,

5 Økonomi : utnytte knappe ressurser til alternative formål for å tilfredsstille menneskenes behov best mulig. Knappe ressurser  naturressurser, arbeidskraft, kapital Alternative formål  Hva går man glipp av ved ikke å bruke ressursene et annet sted?

6 Realstørrelser kontra finansstørrelser Realobjekt: objekt med egenverdi eks.  bygninger,  maskiner,  informasjonsnett Finansobjekt: objekt uten egenverdi eks.  penger,  obligasjoner,  aksjer

7 Sammenhengen mellom verdiskapning og anvendelse av varer og tjenester i en økonomi Arbeidskraft Privat: NaturressurserLandetsNasjonal- Forbruk RealkapitalbedrifterproduktInvest. + + Importoffentl: forbruk invest. + Eksport Produksjons- Verdi-SamletSamlet faktorer skapning tilgang anvendelse = =

8 REALLIKNINGEN Nasjonalprodukt (BNP) + import = privat konsum (skatt - ) + private investeringer (rente - ) + offentlig konsum og investering + eksport eller Eksport - import = BNP - (konsum + investering)

9 IS kurven: kombinasjoner av rente og BNP hvor det er likevekt i realmarkedet  Reallikningen lukket:  BNP  = priv. konsum (skatt -)  + priv. invest. (rente -)  + offentlig kjøp goder  Helning:  Negativ sammenheng mellom rente og BNP via private investeringer  dvs fallende IS kurve  SKIFT  Ekspansiv finanspolitikk  (økt off.kjøp/skatt ned) IS kurven BNP Rente

10 Pengemarkedet Antar valg mellom penger (0 rente) og verdipapir (gir rente)  Etterspørsel etter penger (Me):  BNP vekst (+) og  Rente (-)  Pengetilbudet (Mt): styres av sentralbank (gitt)  Pengepolitiske virkemidler :  Markedsoperasjoner  Signalrente  Likevekt M Rente Me Mt Alternativkostnad: Høyere rente gjør det dyrere å sitte med penger. Dermed redusert etterspørsel etter penger.

11 LM kurven: kombinasjoner av rente og BNP hvor det er likevekt i pengemarkedet M BNP rente Mt Me Økt BNP LM Økt BNP gir økt Me som gir økt rente som gir ny likevekt Ny Me

12 IS LM lukket  Forutsetter:  Faste priser  Ledig kapasitet  Lukket økonomi  Kort sikt  m.m.  Likevekt i real- og pengemarkedet IS LM rente BNP

13 Virkning av finans- og pengepolitikk  Ekspansiv finanspolitikk  Ekspansiv pengepolitikk

14 Innledende Makroøkonomi  Økonomi og alternativkostnad  Real- kontra finansobjekt  Reallikningen  IS kurven  Pengemarkedet og LM kurven  Økonomisk politikk Handelshøyskolen BI, Kompetanseteam for IKT basert læring,


Laste ned ppt " CREDIT MANAGEMENT  Diplomprogram ved Handelshøyskolen BI  Modul 1  Økonomi og psykologi  Emanuel Blattner, Anders Tveit og Stig Ytterstad  Handelshøyskolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google