Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er penger? Penger er gyldig betalingsmiddel for økonomiske transaksjoner. Både sedler og bankkort regnes som penger Penger har tre funksjoner i økonomien.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er penger? Penger er gyldig betalingsmiddel for økonomiske transaksjoner. Både sedler og bankkort regnes som penger Penger har tre funksjoner i økonomien."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hva er penger? Penger er gyldig betalingsmiddel for økonomiske transaksjoner. Både sedler og bankkort regnes som penger Penger har tre funksjoner i økonomien. Penger er – Et betalingsmiddel ved økonomiske transaksjoner – Et målemiddel for priser – Et verdioppbevaringsmiddel

3 Pengemengden Pengemengden tilsvarer de verdier husholdninger og bedrifter har i penger, dvs. i sedler, mynt og bankinnskudd. Inflasjon er vedvarende stigning i prisnivået. Renten er prisen på penger. Dersom renten er for lav kan det føre til at folk bruker for mye penger slik at etterspørselen blir høy og prisene stiger mye, dvs. at vi får høy inflasjon.

4 Penger og inflasjon Høy inflasjon innebærer at penger blir mindre egnet til sine tre funksjoner – som betalingsmiddel, målemiddel og verdioppbevaringsmiddel. Høy inflasjon innebærer betydelige kostnader for økonomien, og det er derfor et poeng å holde inflasjonen på et lavt og stabilt nivå. Hvorfor kan ikke sentralbanken bare trykke en haug med penger å dele ut til folk? Dette ville ført til økt etterspørsel og økende priser (Mao høy inflasjon)

5 Valuta og valutakurs Valutakursen er prisen på pengene i andre land målt i norske kroner. Må vi for eksempel betale 8 kroner for å få en euro er valutakursen for norske kroner mot euro 8. Når valutakursen stiger (slik at kronen blir mindre verdt) sier vi at kronen depresieres. Dersom valutakursen synker (slik at kronen blir mer verdt) sier vi at kronen appresieres. Av og til ser vi på det motsatte forholdet: hvor mange dollar må jeg betale for å få en krone? Dette forholdet kalles kronekursen.

6 Fast og flytende valutakurs Fast valutakurs innebærer at sentralbanken annonserer hva kursen for norske kroner skal være, målt mot en valgt ankervaluta. En endring i en fast valutakurs slik at kronene blir svakere kalles devaluering. Hvis kronen blir sterkere kalles det revaluering. Flytende valutakurs innebærer at valutakursen bestemmes av tilbud og etterspørsel. (Se neste lysbilde for figur)

7 Etterspørsel etter og tilbud av valuta

8 Virkninger av en endring i valutakursne En depresiering av kronen (dvs. at kronekursen synker) fører til: Utenlandske produkter blir dyrere for oss. Norske produkter blir billigere for utlendingene. Overnevnte effekter gjør at importen synker og eksporten øker. Det fører til at handelsbalansen styrkes. Høyere inflasjon En appresiering av kronene vil ha motsatt effekt av det som er nevnt overfor.

9 Svingninger i valutakursene Valutakurssikring innebærer at en bedrift kjøper eller selger valuta på termin i samme omfang som de valutainntektene eller valutautgiftene bedriften har. Dermed vil bedriften verken tape eller vinne dersom valutakursen endres.


Laste ned ppt "Hva er penger? Penger er gyldig betalingsmiddel for økonomiske transaksjoner. Både sedler og bankkort regnes som penger Penger har tre funksjoner i økonomien."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google