Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 2006: tredje år med høy vekst i norsk økonomi og ledigheten har kommet markert ned Framover –lavere vekst –enda litt lavere ledighet –noe høyere lønns-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 2006: tredje år med høy vekst i norsk økonomi og ledigheten har kommet markert ned Framover –lavere vekst –enda litt lavere ledighet –noe høyere lønns-"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 2006: tredje år med høy vekst i norsk økonomi og ledigheten har kommet markert ned Framover –lavere vekst –enda litt lavere ledighet –noe høyere lønns- og prisvekst Økonomisk utsyn over året 2006 Økonomiske analyser 1/2007

2 2 Hovedtrekk i endringene Høyere temperatur –Sysselsetting, ledighet, BNP, igangsetting  Men litt lavere inflasjon Konjunkturnedgangen ute lar vente på seg –Fremdeles lavere markedsvekst framover, men justert opp –Råvarepriser faller, men justert opp –Inflasjonen i euroområdet går bare svakt ned, justert opp –Litt høyere rente i euroområdet, ingen nedgang framover Det strammer seg til: –Høyere rente i Norge –Strammere finanspolitikk –Litt større vekst i etterspørselen fra Fastlands-Norge i 2007 og økt tradisjonell eksport gir høyere aktivitetsvekst –Lavere ledighet –Høyere lønnsvekst –Sterkere krone på sikt

3 3 Vekst i BNP for Fastlands-Norge på 4,6 prosent fra 2005 til 2006 –Tredje år på rad med vekst godt over 4% –Sterk vekst i både vare- og tjenesteproduksjon BNP totalt økte med 2,9 prosent Sysselsettingsvekst –3,1% økt sysselsetting –over 72 000 flere sysselsatte Fortsatt sterk vekst i eksporten av tradisjonelle varer –6,5% i 2006, mot 5,2% i 2005 Nok et år med sterk importvekst –10,6% vekst i importen av tradisjonelle varer –Tredje år på rad med rundt 10% vekst Nye nasjonalregnskapstall 2006: Sterk vekst i fastlandsøkonomien for tredje år på rad

4 4 Sterkeste vekst i sysselsettingen noensinne Kraftig økning i antall sysselsatte Også sterk vekst i arbeidsstyrken Høy arbeidsinnvandring og største absolutte økning i Norges befolkning i historien 2006-veksten ikke mulig uten svært høy arbeidsinnvandring Sysselsettingsveksten flater ut med lavere produksjonsvekst og som følge av høy lønnsvekst

5 5 Ledigheten nesten halvert på to år Vi tror bunnen nesten er nådd for ledigheten. Vil flate ut i år Økt arbeidstid for deltidsansatte kan lette presset Lite å hente framover i form av økt yrkesandel, men eldre kan arbeide mer…. Arbeidsinnvandringen demper nedgangen i ledigheten

6 6 Virkningen av ledighetsnedgangen i 2006 Nedgang i ledighet fra 4,6% i 2005 til 3,5% (3,4%) i 2006 Er det endringen eller nivået på ledigheten som er viktig for lønnsveksten? 2006200720082009 Lønnsvekst0,81,0 0,7 Prisvekst (KPI-JAE)0,20,4

7 7 Råvareprisene er høye – forblir de det? Oljeprisen og råvarepriser ellers var rekordhøye i 2006 Vil nok gå noe ned framover, men forblir på et høyt nivå? Viktig for det nominelle forløpet i norsk økonomi. Råvarepriser spiller over i lønninger og priser

8 8 Virkningen av høyere eksportpriser Høyere eksportpriser enn veksten i norske eksportmarkeder tilsier Oppjusterte anslag for eksportprisveksten Betydning for lønnsveksten 2007200820092010 Eksportpriser, tradisjonelle varer5,010,0 Lønnsvekst0,21,01,61,5 Prisvekst (KPI-JAE)0,00,20,40,6 BNP Fastlands-Norge0,00,1 0,4

9 9 Vår rentebane for Norge mer lik konsensus Høyere lønnsvekst og lav ledighet tror vi gjør at Norges Bank øke renta gradvis gjennom hele 2007 Klar rentemargin til euro hvis det skjer En mer kontraktiv pengepolitikk enn vi tidligere har forutsatt

10 10 Sterkere krone når rentene øker Krona har styrket seg så langt i år Etter hvert som renteforskjellen til euro blir stor gjennom 2007, vil krona gradvis styrke seg Hvis Norges Bank legger vekt på kronekursen, vil rentene ikke kunne avvike mye i forhold til i euro-renta Vi har økt oljeprisanslaget til 55 USD per fat og det gir litt sterkere krone enn tidligere antatt

11 11 Hvor blir inflasjonen av? Få tegn til økt inflasjon tross i svært høye energipriser i 2006 Fallende energipriser vil gi lav KPI-inflasjon i 2007 KPI-JAE vil øke noe i 2007 pga. økt lønnsvekst, mindre nedgang i importpriser og svakere produktivitetsvekst Høyere rente vil styrke krona og bidra til lavere importerte impulser fra og med 2008

12 12 Høykonjunkturen nesten som sist! Reviderte KNR-tall viser at veksten nå har brakt oss opp i en høykonjunktur på linje med den vi hadde på slutten av 1990-tallet Arbeidsledigheten viser det samme: nivået er nede på forrige bunn. Presset i økonomien vil kunne vare lenge – sårbar for positive etterspørselssjokk Lavere vekstimpulser fra økonomisk politikk sml. med tidligere anslag


Laste ned ppt "1 2006: tredje år med høy vekst i norsk økonomi og ledigheten har kommet markert ned Framover –lavere vekst –enda litt lavere ledighet –noe høyere lønns-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google