Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Momskompensasjon for frivillige lag og foreninger 2015 Brak, 10.06.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Momskompensasjon for frivillige lag og foreninger 2015 Brak, 10.06.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Momskompensasjon for frivillige lag og foreninger 2015 Brak, 10.06.2015

2 Brak - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane

3 3 ›Ordningen skal kompensere for utgifter som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester i den frivillige og ikke fortjenestebaserte delen av virksomheten ›Formålet: fremme frivillig aktivitet ved at organisasjonene får mer penger til å drive aktivitet. ›Ikke ordning for kommersielle aktører eller der det hentes ut utbytte. ›Totalt 1,2 milliarder i 2014 (i kompensasjon for 2013) Hva er momskompensasjon?

4 4 ›Vare og Tjenestemomsen innført i 2001. En kompensasjonsordning med klare begrensinger (tjenestemomskompensasjonsordning) ›Frivillig organisasjoner blir belastet med moms på varer og tjenester i motsetning til næringsliv og det offentlige. ›For å kompenseres for dette ble det opprettet en ny kompensasjonsordning i 2010 for både varer og tjenester. ›Erstatter den tidligere tjenestemomskompensasjonsordningen. Bakgrunn

5 5 «Frivilligskatten» - frivillig organisasjoner betaler i praksis en ekstrakostnad på 25 % når de kjøper varer og tjenester. Det kalles moms, men er i realitet en skatt på frivillig aktivitet. ›Staten har store inntekter på dugnad og frivillig arbeid ›Penger som kunne vært brukt til samfunnsnyttig virksomhet ›Det er en skatt som rammer urettferdig Frivillig virksomhet betaler - ›næringsvirksomhet slipper ›Lovgivningen er i dag tilrettelagt profittbasert virksomhet ›Det er en skatt som bryter med tradisjon og historie ›Skatteloven har siden 1882 hatt skattefritak for frivillighet ›Nyere, indirekte skatter har ikke tatt hensyn til dette Bakgrunn

6 6 ›En gitarforsterker koster 15.000 uten moms. En frivillig klubb må da betale 18.750, mens en kommersiell bedrift «betaler» 15.000. ›Betaler i realitet 25 % mer enn kommersiell aktører Eksempel

7 7 ›Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningene med mva- kompensasjon til frivillige lag og organisasjoner. ›Søknadsfrist 1. september 2015 ›Kan søke elektronisk via altinn.noaltinn.no ›All info finnes på: lottstift.no/lottstift.no/ Lottstift

8 8 Statistikk

9 9 ›Da vil det bli foretatt en lik prosentvis avkortning for alle søkere. Tildeling skjer først etter at alle søknadene er vurdert for å sikre likebehandling. Det er i dag ikke mulig å si noe om hvor stor avkortningen vil bli. Dette avhenger av hvor mange organisasjoner som søker, samt størrelsesordenen på søknadene. ›Statistikken viser at det tildeles stadig mer midler og større beløp. Avkortning

10 10 ›Mål: gjøre ordningen enklere og mer tilgjengelig for små frivillige organisasjoner. ›Minstegrenser for å søke om kompensasjon blir endra fra 300 000 kr til 200 000 kr i forenkla modell og fra 21 000 kr til 14 000 kr i dokumentert modell. ›Grensa for når det blir krevd registrert/statsautorisert eller kommunerevisor blir økt til 3 eller 5 millioner (avhengig av ordning). ›Krav til oppbevaring av dokumentasjon ble redusert (til 1 eller 3 år, avhengig av ordning) Ny forskrift i 2013

11 11 ›Må oppfylle generelle krav både på søknadstidspunktet og utbetalingstidspunktet. ›Være registrert i frivillighetsregisteret innen 1. september. ›Dokumentere at frivillig innsats er viktig del av virksomheten ›Kompensasjon ytes kun ved kostnader brukt i den frivillige /ikke fortjenestebaserte delen ›Om org. har virksomhet som faller utenfor, må foreta avgrensing § 7 Generelle vilkår

12 12 Frivillige organisasjoner som innfrir kravet om registrering i Frivillighetsregisteret Demokratiske ikke–økonomiske foreninger Stiftelser – der frivillig innsats utgjør en viktig del av virksomheten AS, som eies av frivillige organisasjoner, forutsett at det dokumenteres at frivillig innsats er en viktig del av virksomheten. Hvem kan søke?

13 13 ›Opprettet etter initiativ fra frivillige organisasjoner med mål om forenkle samhandling frivillige organisasjoner og det offentlige ›Må være registrert i enhetsregisteret ›Frivillige organisasjoner som ikke er fortjenestebaserte kan registrere seg ›Mulighet til å delta i grasrotandelen i tillegg til momskompensasjon: ›http://www.brreg.no/frivillighet/index_n.htmlhttp://www.brreg.no/frivillighet/index_n.html Om frivillighetsregisteret

14 14 ›Forenkla modell tar utgangspunkt i totale driftskostnader, mens dokumentert modell tar utgangspunkt i reelle momskostnader. Forenklet: Du må ha driftskostnader på den frivillige/ikke fortjenestebaserte delen på over 200.000 kroner. Dokumentert: Du må ha reelle momskostnader på over 14 000 kroner. Forenkla eller dokumentert modell?

15 15 ›Tar utgangspunkt i totale driftskostnader, hentet fra revidert regnskap foregående år ›Minstegrense: 200.000 i totalkostnader knyttet til den frivillige og ikke-fortjenestebasterte delen av virksomheten ›Revisor: registrert/statsautorisert og kommunerevisor kveves ved over 5 millioner i omsetning ›Krav til oppbevaring av dokumentasjon: 3 år › Enkeltstående søkere med mindre enn 1 million i totale driftskostnader skal ikke gjøre fradrag. ›Beregningsmodell: maks 35 prosent av totale kostnader Forenkla modell

16 16 ›DK x 0,35 x 0,2 ›DK : Driftskostnader etter evt. avgrensing/fradrag ›Hvorfor 35%: IRIS Undersøkelse (International Research Institute of Stavanger) har regnet ut at for frivillige organisasjoner utgjør kostnader det er betalt moms ca 35 % av totale driftskostnader. ›Hvorfor 0,2: Fordi momsen utgjør i snitt 25 % ›Eksempel: 810.000 x 0,35 x 0,2 = 56. 700 Forenkla modell utregning

17 17 ›Utgangspunkt i dokumenterte momsutgifter ›Transaksjonsliste: bruttobeløp og betalt moms ›Minstegrense: 14 000,- i søknadsberettigede merverdiavgiftskostnader ›Grensen for krav om statsautorisert Revisor: 3 millioner kr ›Krav om oppbevaring: 3 år Dokumentert modell

18 18 ›Les veiledning: finn ut om du søker dokumentert eller forenklet. Som enkeltstående eller som sentralledd. ›Fyll ut vedlegg /exellark først: Begynn med s. 2 Registrering av søknadsdata og fyll inn DK med eventuell fradrag og avgrensinger. Tallene overføres automatisk til s. 1 sammenstilling ›Summene overføres til selve søknadsskjemaet ›Fyll ut egenerklæring på den frivillige virksomhet; beskriv virksomhet; formål, hovedaktivitet, gratis arbeidsinnsats ›Fyll ut gaver, kontingent (uten krav til gjenyting) Slik søker du

19 19 Presentasjonen er utarbeidet i samarbeid med


Laste ned ppt "Momskompensasjon for frivillige lag og foreninger 2015 Brak, 10.06.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google