Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL ETTERMARKEDSFORUM 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL ETTERMARKEDSFORUM 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL ETTERMARKEDSFORUM 2009

2 Strategi for myndighetskontakt –
KONFIDENSIELT Bilavgiftene i Norge BIL – arbeidsoppgaver 2009 Strategi for myndighetskontakt – foreløpig skisse Oslo, 16. april 2009

3 Arbeidsområder BIL Tunge og lette kjøretøyer
Ettermarked/ servicemarked Lover og forskrifter Sikkerhet og miljø mv Rekruttering Handelsreguleringer Kontaktledd mot bransje, politikere, myndigheter, media, organisasjoner Avgifter og skatter Høringsuttalelser

4 Ettermarkedsforum /Eu
Fora Ettermarkedsforum /Eu Representanter fra alle B.I.L.s medlemsbedrifter, Ivareta felles interesser vis-à-vis myndigheter Rådgivende når det gjelder servicemarkedet, teknikk, forskrifter, PKK, verksted, med mer. Tungvogngruppen (TVG) Ivareta tungbilimportørenes spesielle behov Rådgivende organ for Styre og Råd Informasjonsgruppen (IG) Rådgivende ressursgruppe for administrasjonen

5 Myndighetskontakt BIL’s hovedoppgave er myndighetsdialog for å påvirke våre rammebetingelser Videreutvikle den meget gode relasjonsbyggingen bl.a. gjennom prosjekter som og Klimaveien, og med besøk til fabrikker og forskningssentre i utlandet Relasjonsbygging også overfor samarbeidspartnere og viktige premissgivere

6 Arbeid med rammebetingelser
Fremtidig avgiftssystem Miljømål Hel- og delektriske biler Annen ny teknologi Drivstoff Vrakpant Omregistreringsavgift

7 BIL’ s avgiftsgruppe BIL har etablert en bred avgiftsgruppe blant importørene som skal komme med forslag til endringer i avgiftssystemet som er tilpasset morgendagens teknologi og fremtidige krav til utslipp.

8 BIL’ s avgiftsgruppe Petter Smebye General Motors Norge AS
Karianne Westbye Mazda Motor Norge Thormod Skofsrud Ford Motor Norge AS Stein O. Håvelsrud Harald A. Møller AS Bård Stenberg M.A.N. Last og Buss AS Arne Lyslo Kristiansen Bertel O. Steen AS Lars-Erik Årøy Toyota Norge AS Tor Johannessen BMW Norge AS Arne Berg Subaru Norge AS Øystein Herland Volvo Personbiler Norge AS Erik Andresen BIL Tore Lillemork BIL

9 Kjennetegn ved dagens avgiftsregime
Svært høye avgifter. Kjøp er dyrt – bruk er rimelig Avgiftene er provenymessig begrunnet Endring i avgiftene skaper endringer i forbruksmønster (vinnere og tapere/ nybilsalg vs. bruktbilsalg) Politikerne bruker avgiftssystemet mer aktivt enn tidligere for å styre adferd Sterke politiske krav om bl.a. avgiftsendringer for å stimulere kjøp av elbiler og plugg-inn hybrider. Statlig skattetap på 1,2 mrd i 2015 (el-utvalg), - 2,6% av 2008-tall Særlig sårbar kan vektleggingen av de tre ulike delene av kjøpsavgiften være EU-krav til kjøpsavgifter vil redusere drivstoff-forbruket for solgte biler med ca 25% innen Sammen med økt antall elbiler, vil drivstoffavgiftene synke. Staten må erkjenne provenyreduksjonen. Politisk vilje for å favorisere el-biler vil kunne redusere statens inntekter. Dette kan akselerere Finansdeps endringslyst overfor andre avgifter i skjerpende retning Kilder:

10 De viktigste interessentene
I tillegg vil potensielle kunder/opinionen være viktige for omdømme og rammebetingelser: Samfunn Marked Politikere og Myndigheter FIN MD Bileiere TOLL og Avgift EL-gruppen (EBL) Interessegrupper - Forbrukere - Miljøbevegelsen Potensielle kunder Media Norsk Petroleumsinstitutt Opinionen Bilprodusenter - Ulike ønsker Oljeselskapene Ansatte i bransjen Eiere og finans Internt Eiere/investorer Finansmarkedet/media OFV NBF Fellesforbundet Bilpolitisk utvalg Kilder: Møter med BIL; Burson-Marstellers analyse 10

11 Delmål 1: Forutsigbarhet i Delmål 2: Omregistreringsavgift
BILs mål BILs samlede håndtering av bilavgiftssaker skal bidra til å bedre bilimportørenes rammebetingelser Kortsiktige tiltak Rammebetingelser – Langsiktig satsing Delmål 1: Vrakpant Delmål 1: Forutsigbarhet i avgiftsspørsmålet BIL skal målrettet påvirke myndighetene til å øke vrakpanten (for biler med katalysator) BIL skal påvirke myndighetene slik at man oppnår forutsigbarhet i avgiftsspørsmål Delmål 2: Flytte avgifter fra kjøp til bruk Delmål 2: Omregistreringsavgift BIL skal målrettet påvirke myndighetenes til å endre omregistreringsavgiftsmodellen BIL skal påvirke myndighetene slik at man opprettholder avgiftsnivået, men øker nivået på bruksavgifter tilfordel for kjøpsavgifter Kilder: Møter med BIL; Burson-Marstellers analyse 11

12 Argumenter for endring – fra kjøp til bruk
Miljø Det er bra for miljøet å flytte avgifter fra kjøp til bruk Høye kjøpsutgifter motiverer til bruk - Privatøkonomisk ”tap” å la bilen stå. Redusere offentlige utgifter Redusert bruk betyr lavere utgifter til vei Flere kollektivbrukere reduserer drift og utbyggingskostnader for kollektivsystem per hode Helsegevinst Flere vil bruke bil kun når de virkelig har behov. Økt mosjon. Redusert bruk gir færre ulykker Næringsliv Bedre flyt for næringstrafikk i rushtid Teknologi Ny teknologi gjør uansett dagens avgiftregime utdatert om kort tid Ikke lenger en like klar sammenheng mellom motorstyrke, motorvolum og utslipp Vekt blir en mer relevant faktor fremover Kilder: Møter med BIL, Burson-Marsteller analyse

13 BIL’ s avgiftsgruppe - hovedmål
Følge EU’s ambisjoner om 120 gram CO2 i 2015 og 95 gram CO2 i 2020 Flytte avgifter fra kjøp til bruk – 25% i 2015 Innfase vektavgift på elbiler fra 2015 Teknologinøytralitet

14 Kunnskapsformidling Miniseminar og politikerturer
Miniseminar med faglig påfyll Deltagere vil være: Finanskomiteen Transport- og kommunikasjonskomiteen Energi- og miljøkomiteen Finansdepartementet Politikertur Toyota EU - Brüssel

15 Klimaveien

16 Hva er Klimaveien Klimaveien er en felles kampanje for organisasjoner tilknyttet norsk veitransport og miljøarbeid og som i samarbeid med myndighetene ønsker å mobilisere til en samfunnsdugnad for å redusere CO2-utslippene fra veitrafikken. Kampanjen vil fokusere på hvilke positive tiltak som kan gjøres, fortrinnsvis innenfor dagens rammebetingelser Målsetningen med Klimaveien er å identifisere og igangsette tiltak som skal bidra til å redusere CO2-utslippene fra veitrafikken med 1 million tonn eller 10 prosent innen utgangen av 2009.

17 Bilutstillinger 2010

18 Styrets anbefaling 2009 og 2010 er unntaksår med lavt bilsalg og dårlig inntjening Bilutstillinger vil være vanskelige å forsvare økonomisk Sannsynlig at flere produsenter vil reservere seg Vedtak: Styret anbefaler at det ikke arrangeres verken tungvognutstilling eller personbilutstilling i Dette vil bli lagt frem til rådsmøtet den for endelig vedtak. Rådsmøtet støtter beslutningen i styret.

19 Vrakpant Dagens vrakpantordning Argumentene Tiltak Kilder:

20 Dagens ordning I dag: Ved nybilkjøp betales kroner inn til Staten kroner utbetales av Toll- og avgiftsdirektoratet til personen som leverer sin bil til vraking. Tidligere satsinger på økt vrakpant: I 1996 ble vrakpanten for et år hevet til kroner I 2008 ble vrakpanten for spesielt forurensende kjøretøy for et år hevet til kroner Kilder: sft.no

21 Trafikksikkerhetsargumentet
Sikkerhetsnivået i bilene har økt betraktelig de seneste årene: I biler som er produserte fra 2003 og fremover er risikoen for dødsfall 75% lavere i en bil fra 1980-tallet Den største forbedringen har skjedd i småbilsegmentet Risikoen for invaliditet eller dødsfall snart like lav små som i store biler Elektroniske stabiliseringssystemer som er standard i de fleste nye biler ser ut til å redusere sannsynligheten for uhell betydelig Kilder: folksam.se, Tore Vaaje/Gjensidige Forsikring

22 Miljøargumentet Bilparkens variasjon i utslipp
i det aktuelle året, g CO2/km

23 Forslag BIL Kr. 20.000,- i vrakpant for biler uten katalysator
1989 modell og eldre Ca biler Generell økning av vrakpanten (stått stille siden 1999) Kr ,-

24 Kontraktsinngangsstatistikk

25 BIL viktig ressurs for bilrelaterte prosjekter
Samferdselsdepartementets prosjekt for elektrifisering av veitransporten Teknologiutvalgets prosjekt for 30% reduksjon av utslippene fra veitransporten innen 2020/2025

26 ETTERMARKEDSFORUM 2009

27 ETTERMARKEDSUTVALGET (Eu)
Eu pr : Kåre Holmen (Formann, GM Norge AS) Norbjørn Nissestad (MAN Last og Buss AS) Stein Ivan Solbakken (H.A. Møller A/S) Roar Jacobsen (Norsk Scania A/S) Jan Ove Kaarbø (Toyota Norge AS) John F. P. Hansen (BMW Norge AS) Per Wiborg Wold (Motor Gruppen AS) Knut Arne Sæta (Bertel O. Steen A/S) Geir Hvidsten (Kia Bil Norge AS) Danny Midtøy (Hyundai Motor Norway AS)

28 AKTUELLE SAKER ETTERMARKEDET; MARKEDSSITUASJONEN Fra Eu 29. april:
” Det var enighet om at ettermarkedet fortsatt går bra. Ventetidene har gått noe ned, typisk til 1 – 2 uker, og det blir spennende å følge utviklingen videre.” Fra TVG 12. mars: ” Ettermarkedet går også som normalt, men noen synes å merke en nedgang også her.”

29 ETTERMARKEDET HVORDAN ER SITUASJONEN PR. I DAG, 4/6??
HVORDAN ER KONKURRANSESITUASJONEN? - De frittstående blir mer og mer proffe - Igjen: hva med frontruter / air condition / hjul og dekk??

30 PKK Markedsandeler 2008 Lette kjøretøyer: - Verkstedene: 89,3 % - NAF: 9,9 % - SVV: 0,7 % Mellomtunge: - Verkstedene: 96,7 % Tunge: - Verkstedene: 99,2 %

31 REKRUTTERING REKRUTTERINGSPROSJEKTET NBF, opplæringskontorene, BIL
Kontinuerlig arbeid, også i disse tider nye nettsider Materiell (brosjyre, roll-up, give-aways,…) Renomméprosjekt Rekruttering er en utfordring uansett konjunkturer; skaffe / beholde nok fagfolk – og vi vil ha de beste…

32 KVALITET PÅ SKADEREPARASJONER
Behov for å heve kvaliteten (også hos merkeverksteder) Påvirke forsikringsselskapene til å kreve fagmessig utførelse Sverige: BILSweden og MRF har i ca. 2 år jobbet mye med dette – og oppnår nå resultater ”Hoppe etter svenskene”… - samarbeid BIL / NBF

33 NØKKELTALL BIL startet innrapportering av nøkkeltall for omsetningen av deler og tilbehør i 1996 Ca. 15 importører har deltatt hvert år Kun de som rapporterer får sammenstilling tilbake Kan brukes som beregningsgrunnlag for totalmarked og markedsandeler, også i f.t. de frittstående (eller ”merkeløse” som de også er blitt betegnet som), men med noe usikkert resultat

34 Publikasjoner BIL la i 2008 ned: - Deleprisoversikt - Forhandleroversikt - Oversikt over garantibestemmelser Dette pga. liten interesse hos medlemmer og liten etterspørsel fra omverdenen

35 MYNDIGHETER BIL har generelt et meget godt forhold til myndighetene
men”sliter” i en viss grad med Statens vegvesen / praksis ved trafikkstasjoner osv. - manglende svar / avgjørelser - til dels mangelfull kompetanse – innen dette svært komplekse området Kjøretøyforskrifter inkl. EU-direktiver / -forordninger er meget omfattende og krever svært god innsikt, noe som er en stor utfordring for oss alle

36 STATENS VEGVESEN (SVV)
BIL tror SVV trenger tilført større ressurser Det samme gjelder til dels kompetanse Hatt adskillige møter (med god dialog) Brev til Trafikkdirektør / Assisterende Vegdirektør Møte(r) med Samferdselsdepartementet Møte med Trafikkdirektør i løpet av juni 2009

37 EKSEMPLER PÅ SAKER VIS A VIS SVV / VEGDIREKTORATET
TYPEGODKJENNING / RAMMEDIREKTIVET 2007/46/EF REGISTRERINGSSITUASJONEN/ PRAKSIS VED TRAFIKKSTASJONER DOKUMENTASJON VED REGISTRERING / ”PARAFERING” NY FORSKRIFT OM BILVERKSTEDER OG KONTROLLORGAN FOR PKK SEN SAKSBEHANDLING VED HENVENDELSER NEDREGISTRERING TIL LAVERE TOTALVEKT REGISTRERING MED ”MANGELLAPP” FRONTALE BESKYTTELSESSYSTEMER (”KUFANGERE”) TILLATT AKSELLAST KONTRA BOGGILØFT FOR FREMKOMMELIGHET GODKJENNING AV KJØRETØY OMBYGGET TIL GASSDRIFT INFORMASJON FRA VEGDIR. OM NYE KRAV M.M. …………….. Mange av ”problemsakene” er typiske tungbilsaker; derfor ta opp i egne fora

38 SAKER Rammedirektivet (Godkjenningsdirektivet), 2007/46/EF er viktigste sak innen forskriftsområdet Ny verkstedforskrift og PKK-forskrift fastsatt 13. mai 2009 (ref. utsendelse 28. mai) Ellers brukes det mye ressurser på å ”kjempe” mot økt byråkrati (f.eks. praksis i f. m. dokumentasjoner) Forskjellig praksis ved trafikkstasjonene Når dette er sagt, skal også sies at noe fungerer

39 BREV TIL ASS. VEGDIREKTØR 27.3.2009

40 GODKJENNINGSDIREKTIVET
Direktiv 2007/46/EF Endret ved Forordning EF/1060/2008 I kraft 29. april 2009 …… suksessivt til 2014 WVTA for alle biler og tilhengere

41 GODKJENNINGSDIREKTIVET
Erik Sætre i Påbyggergruppens årsmøte 23.4.: All info vil bli lagt ut på vegvesen.no Kan enkeltgodkjenne ferdig påbygd kjøretøy Småserie: ikke tatt stilling til evt. begrensning Nasj. avgiftsforskr. Vil fortsatt legges til grunn for avgiftsklassifisering Vd. sier nå ikke at det skal være typegodkj., men hvis du skal typegodkj. må dir. følges

42 GODKJENNINGSDIREKTIVET
Planlagt fremdrift: Mai 2009: akseptert WVTA i h.t. nytt dir.; forutsetning: belter i buss, båreinnfesting i ambulane + endringer for lastsikring. For øvrig fortsetter KF å gjelde inntil videre Norge tatt dissens for nevnte særkrav; ta opp i EØS; hvis aksept: OK; hvis ikke: fravike særkrav Høst 09: nytt dir. impl.; KF gjelder til da Enkeltgodkj.: kravene i dir. utsettes til vår 2010

43 GODKJENNINGSDIREKTIVET
Brev fra Vegdirektoratet : Endringer i Kjøretøyforskriften: - aksepterer alle kjøretøyer med WVTA - forbehold inntil videre: belter i buss klasse II båreinnfesting / -utstyr i ambulanse - krav til lastsikringsutyr utgår, men fortsatt brukskrav - avgiftsklassifisering gjelder fortsatt

44 MØTER - ETTERMARKEDSFORUM
Eu legger opp til flere møter gjennom året; - temamøter om enkeltsaker - tungbilmøter - minst ett møte i Ettermarkedsforum i tillegg til Havna?

45 MØTER - ETTERMARKEDSFORUM
MULIGE TEMAER: - Kvalitet på skadereparasjoner - Forskriftssaker / Godkjenningsdirektivet - Konkurransesituasjonen; aktiviteter - Rekruttering Eu BER OM INNSPILL FRA MEDLEMMENE….

46 ETTERMARKEDSFORUM 2009

47


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL ETTERMARKEDSFORUM 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google