Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

“Kulturtribunen” på Ranheim Rådgiver Ulrika Wallin

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "“Kulturtribunen” på Ranheim Rådgiver Ulrika Wallin"— Utskrift av presentasjonen:

1 “Kulturtribunen” på Ranheim Rådgiver Ulrika Wallin
Takk! I 2013 kom kommunedelplan for kulturarenaer – kommunens første plan viet til kun kulturarenaer Mål er å styrke dem kulturelle infrastrukturen Verktøy i planlegging av nye og gamle anlegg – sikre en utvikling som er knyttet opp til byens øvrige planer I fokant laget vi et statusdokument – Vi har dessverre ikke så mange arenaer godt egnet for kultur ute i bydelen – for å si det med idrettsspråk så spiller vi fortsatt i på grus i bakgården. Derfor ble ett av fire satsingsområder i planen: BYDELENE: det er det som vi har fokus på i dag Ett av de første prosjektene i kjølvannet på denne planen 11. november 2014

2 Bakgrunn (rammer, vedtak, mandat): Vedtak om leie av areal
Fysak – kultur på Ranheim Bakgrunn (rammer, vedtak, mandat): Vedtak om leie av areal Intensjonsavtale leie ca 600 m2 i min 10 år Ny sak om endelig leieavtale når RIL har utarbeidet ferdig byggeprosjekt med finansiering og oppdatert driftsbudsjett Flertallsmerknad: vurdere mulighet for en fritidsklubb Vedtak om bydelsbibliotek Formannskapet vedtar at det skal bygges et nytt fullskala bibliotek i området Ranheim/Charlottenlund. Rådmannen bes innarbeide dette i økonomiplanen Vedtak kulturarenaplanen Universell utforming Dialog med fritidskulturlivet i planleggingen

3 KULTURTRIBUNEN PÅ RANHEIM - ladestasjon for både kropp og sjel
Vi tilbyr: ”En flerbrukshall for hodet” med medieutlån, litteraturformidling, tilbud innen digitale medier Ungdomskvelder med matlagingskurs, test av Wii sports … Kulturaktiviteter spesielt rettet mot barn, unge og seniorer Diverse kurs , eks dans, matlagning, selvforsvar, workshops, datakurs, kampsporter, yoga m.m. Rådgiving innen fysisk aktivitet og kosthold Lokale for egentrening for uorganiserte grupper Matlagingskurs og et lokale for grupper som ønsker å lage mat sammen Aktiviteter som håndarbeid, spill, filmvisning ”Streaming” av litteraturarrangement fra hovedbiblioteket, og Litteraturhus rundt om i landet (Oslo, Bergen, litteraturfestivaler m.m.) med fokus på digitale medier som Wii sports (tennis, golf, baseball, bowling, boksing), bordtennis, rodeookse, hoppeballer, rockring, vekter, tissue, akrobatikk m.m.

4

5 Fremdrift RIL Planløsning 1.etasje
Status Venås: jobber med å få kabalen å gå opp og få andre aktører med – intensjonsavtaler Fremdrift RIL Trondheim Kommune avklarer rom – innen Møte mellom kommune, arkitekt, Ranheim – innen helst også med andre interessenter Foreløpige skisser bygg klar fra arkitekt til (påske) Tilpasninger, avklaringer vesentlige funksjoner, intensjonsavtaler leie, utbyggingsorganisasjon – april/mai-14 Skisseprosjekt mai 14 Reguleringsplan vedtatt mai 14 Realiseringsvedtak Ranheim/utbygger mai -juni 14 Prosjektering juni-oktober 14 Byggestart oktober 14 Ferdig utv. tribunedel Ferdig bygg sept 15

6 Planløsning, 2. og 3.dje etasje

7 Fysak – kultur på Ranheim
Arbeidet videre: Møte med helse v/Helge & co, avklare rammer for fysakdelen/frisklivssentral Frisklivssentral – St. Olav/NTNU Se nærmere på teknologibaserte interaktive verktøy for fysisk aktivitet– teknologibyen Trondheim Koble på Urd Sjetne som sammen med oss kan utvikle interiøret i tråd med det foreslåtte innholdet. Videreutvikle konseptet «Fysakkultur», organisering- og driftsmodell Møte med Ranheim IL bredde Koble opp konseptet mot øvrige aktiviteter i huset og nærmiljøet Andre ting …?


Laste ned ppt "“Kulturtribunen” på Ranheim Rådgiver Ulrika Wallin"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google