Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar Rinnleiret 26.04.2006 - Ass.rådmann Alf Birger Haugnes 1GRUPPEOPPGAVE A.KULTUR og HELSESATSINGEN - Drøft KORT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar Rinnleiret 26.04.2006 - Ass.rådmann Alf Birger Haugnes 1GRUPPEOPPGAVE A.KULTUR og HELSESATSINGEN - Drøft KORT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar Rinnleiret 26.04.2006 - Ass.rådmann Alf Birger Haugnes 1GRUPPEOPPGAVE A.KULTUR og HELSESATSINGEN - Drøft KORT hvordan kommunen fortsatt kan være en foregangskommune:  Med bakgrunn i tiltak innenfor den enkelte enhet (enhetslederne presenter sine tanker om tiltak innen enhetene)  Forslag til større sektorovergripende tiltak i kommunen BESVARELSE GRUPPE : Kulturaktiviteter, prosjekt som allerede er igangsatt innenfor pleie og omsorg. Gode erfaringer overfor brukerne, ressurskrevende. Ansatte – HMS arbeid, årsplaner, Aktiviteter, koble mer fritid og arbeid, Askeladden prosjektet – kultur og helseprosjekt gjennom fylkeslegen. Konkrete handlinger i hverdagen, stort handlingsrom med mange muligheter, tidligere hadde vi mer rom for å gjøre ting sammen med brukerne, mangel på tid og ressurser skaper mindre rom for kulturbygging og helseforebyggende tiltak. Felles arrangement som julebord er kjempeviktig, bli flinkere til å bruke nærmiljøet og aktiviteter som finnes. Være sammen utenfor arbeidstid, gjerne trekke med flere som jobber på samme plass, renholdere, vaktmestere. Skape felles arena. Trivselstiltak i hverdagen. Tydelig effekter av kulturtilbud for vanskeligstilte brukere, her er det gevinster og hente.

2 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar Rinnleiret 26.04.2006 - Ass.rådmann Alf Birger Haugnes 2 Kulturtiltak for ansatte, golf, skitur, teatertur, lite påmelding. Artig å være sammen utenfor arbeidstid, gode ringvirkninger for arbeidsmiljøet. Hverdagstrim, organisert opplegg som f.eks treningssenter. Forskjellige kulturtilbud, problemer er de ansatte som aldri deltar på noe og som motarbeider felles aktiviteter utenfor arbeidstid. Skolevesenet, den kulturelle skolesekken, masse ulike kulturtiltak gjennom hvert enkelt skoleår, finansieres sentralt. Mer fysisk aktivitet på skolene, kosthold. Sykkel til skolen aksjon. Ikke nødvendig å planlegge så mye for å gjøre en aktivitet sammen, men spontane aktiviteter kan være like vellykket. Polittisk tildeling av midler, bredden av kulturaktiviteter. Breddekultur og finkultur. Fredagskaffe, uformelle møteplasser. Integrering av våre nye landsmenn, få dem meg i hverdagen. Foregangskommune: Dra kulturene ut til enhetene, tilgjengelige kulturtiltak i nærmiljøet, breddekultur. Kulturhus vil være viktig i Levanger sentrum. Satsing på kulturskolen er kjempeviktig. Tettere samhandling mellom skole og kulturskolen. Sektorovergripende tiltak: Tiltak som treningsstudio, humorseminar, kulturskolen inn i flere sektorer.

3 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar Rinnleiret 26.04.2006 - Ass.rådmann Alf Birger Haugnes 3GRUPPEOPPGAVE B.INVESTERINGSBEHOV - Drøft  nødvendige investeringstiltak i økonomiplanperioden – større investerings, jfr. liste og mer enhetsspesifikke investeringsbehov (enhetslederne presenter sine ”spesifikke” investeringsbehov)  nivå på vår totalgjeld i forhold til dagens nivå  om eiendomsskatten skal brukes for regulering av nivå totalgjeld (nedbetaling av gjeld/egenandel investeringer) BESVARELSE GRUPPE : Nødvendige investeringstiltak, uønsket deltid, større stillinger, flere boliger for utviklingshemmede, fremtidsrettet planlegging for brukere med spesielle behov. Gjøre det attraktivt for brukerne, være aktiv på tilbudssida. Overbelegg i dag på institusjonsplasser – flere døgnplasser er et stort behov. Demografisk utvikling – eldrebølgen, boliger, utstyr m.m Skolebruksplan, klima og miljøplan, lokalt bioanlegg. Datatilgang for elever, bærbare pc for alle elever i vg.skole. Kompetanseheving. Sats på humankapital. Nivå på totalgjeld i forhold til dagens nivå: Grense på totalgjeld ? Lønnsomme investeringer på sikt, investering/totalgjeld ? Redusert eiendomskatt kontra økt gjeld i kommunen ?


Laste ned ppt "Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar Rinnleiret 26.04.2006 - Ass.rådmann Alf Birger Haugnes 1GRUPPEOPPGAVE A.KULTUR og HELSESATSINGEN - Drøft KORT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google