Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IPT Gården som arena for tidlig tverrfaglig innsats overfor barn og unge Prosjektleder: rådgiver forebyggende barnevern (WF) Prosjektgruppe: Marianne Madsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IPT Gården som arena for tidlig tverrfaglig innsats overfor barn og unge Prosjektleder: rådgiver forebyggende barnevern (WF) Prosjektgruppe: Marianne Madsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 IPT Gården som arena for tidlig tverrfaglig innsats overfor barn og unge Prosjektleder: rådgiver forebyggende barnevern (WF) Prosjektgruppe: Marianne Madsen Myhre, Unni Daljord, (Barneverntjenesten), Anne Lium Berger (PPT), Lars Petter Granmo ( Plan og næring ) og Bente Høiseth ( prosjektleder Ung og Inkludert/Modellkommuneforsøket) IPT forankret i rådmannens forslag til økonomiplan 2011 Fokusområde ”Tverrfaglig arbeid med barn unge”

2 Nå-situasjon Behov for større sikkerhet om behov hos tilbyderne i arbeid med målgruppen Behov for å styrke kompetansen i kommunen Muligheter som arena for aktiviteter barn/unge sammen med andre voksne ( familie, oppdragstakere, ansatte) – en arena for samhandling flere aktører til barnets beste Behov for lavterskeltiltak ungdom i risiko – inkludering i skole og arbeid Utfordring – lite litteratur og dokumentasjon å bygge på ( tiltak, metoder, veiledningsbehov)

3 Bakgrunn og mål Barneverntjenesten har positiv erfaring med bruk av IPT til besøkshjem Behov for å utvikle tiltakskjeden til barn som trenger hjelpetiltak – fokus på gruppetiltak Målgruppe: Barn i risiko – barn som har utviklet vansker. ”Barn med utfordrende atferd" Effektmål: Styrke tidlig tverrfaglig innsats overfor barn og unge i risiko Resultatmål 1: Øke kompetansen om hvordan bruke IPT til målgruppen Delmål a): Gjennomføre studietur til gårder som gir tilbud til målgruppen Delmål b): Beskrive kjennetegn – gode metoder

4

5 Forts mål Resultatmål 2: Styrke veiledningen til IPT Delmål: Kartlegge behov – fokusgruppeintervju Aktivitetsplan: Tiltak 1) Studieturer til eksempelgårder Tiltak 2) Kartlegge veiledningsbehov Tidsplan: Juli 2010 – juni 2011

6 Gjennomførte delmål Studieturer Eggen Gård, Stord og Sveio Aktivitetsgruppe en ettermiddag pr uke – Widding Gård i dialog med plan og næring/barneverntjenesten Fokusgruppeintervju – tre IPT- tilbydere – helgeaktivitetsgrupper. Målgruppe; barn med hjelpetiltak ( §4-4)

7 Velkommen til Eggen gård og Jotunheim Fisk Eggen gård ligger i idylliske Espedalen, solrikt og med flott utsikt mot Espedalsvannet og fjellheimen. Vi tilbyr utleie av gårdens gamle våningshus (bygget ca. 1840, restaurert i 1996). Ukesleie eller weekend. Selvhushold. 4 soverom for 8 - 10 personer. Jotunheim Fisk selger fisk og fiskeprodukter av sik og fjellørret. I tillegg tilbys fiskeopplevelser på Espedalsvannet.

8

9

10 Hvordan styrke og utvikle – foreløpig vurdering Helgeaktivitetsgrupper – styrke kontaktflaten og koordineringen - IPT-tilbydere og barneverntjenesten Fokus på; tiltaksplaner/veiledning/dialogmøter

11 Forts hvordan styrke og utvikle Kort sikt; Ettermiddagsaktivitetsgruppe IPT-tilbyder nært sentrum Målgruppe; barn med hjelpetiltak i bvjt (§4-4) Finansiering a` la skolesektor. ”Grunnbevilgning” via Plan og næring” + øvrig finansiering fra barneverntjenesten

12

13 Forts hvordan styrke og utvikle Lengre sikt: Lavterskeltiltak for ungdom i risiko. Nært sentrum Brukere av Familiens Hus med åpen barnehage og helsestasjonstjenster. Nært sentrum

14 Sett inn tekst her Tekst

15 Sett inn tekst her Tekst

16

17


Laste ned ppt "IPT Gården som arena for tidlig tverrfaglig innsats overfor barn og unge Prosjektleder: rådgiver forebyggende barnevern (WF) Prosjektgruppe: Marianne Madsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google