Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om forsøk med praksisbrevet - et toårig tilbud for «skolesvake» ved seniorrådgiver Gunnar Pedersen 27.07.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om forsøk med praksisbrevet - et toårig tilbud for «skolesvake» ved seniorrådgiver Gunnar Pedersen 27.07.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om forsøk med praksisbrevet - et toårig tilbud for «skolesvake» ved seniorrådgiver Gunnar Pedersen 27.07.2015

2 Fylkeskommunen vil søke om å utprøve forsøket med praksisbrevet Målet er å igangsette dette fra skolestart til høsten 2015

3 27.07.2015 Følgende lærefag er med i forsøket med praksisbrev: Anleggsgartner Barne- og ungdomsarbeiderfaget Betongfag Butikkslakterfaget CNC maskingeringsfaget Industriell matproduksjon Institusjonskokkefaget Kokkefaget Logistikkfaget Platearbeiderfaget Rørleggerfaget Salgsfaget Servitørfaget Sveisefaget Tømrerfaget Ventilasjons og blikkenslagerfagetog kun disse lærefag

4 27.07.2015 Opplæringen til praksisbrev følger opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven som for lærekandidater. Dette innebærer blant annet at lærebedriften og opplæringskontrakten som inngås med kandidaten, skal godkjennes av fylkeskommunen. Kandidaten får rettigheter og plikter som en ansatt i bedriften i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser.Kandidaten skal ha lønn Opplæringen skjer med utgangpunkt i egne læreplaner utarbeidet for forsøket. Disse læreplanene tar utgangspunkt i formålet for faget og kompetansemål fra læreplanen for faget. Kompetansemålene er tilpasset to års opplæring. I tillegg skal kandidatene ha opplæring i norsk, matematikk og samfunnsfag (Vg1 over to år. Over to år nødvendig?). Opplæringen i disse tre fagene skal yrkesrettes, og det skal gis ordinær vurdering. Opplæringen avsluttes med en praksisbrevprøve, og det utstedes et kompetansebevis som dokumenterer kompetansen som er oppnådd.

5 27.07.2015 Praksisbrevordningen er omtalt i Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei 4. Frem til en eventuell regulering og varig ordning er vedtatt, pågår det et forsøk. Siste frist for avleggelse av praksisbrevprøve for elevene i forsøket er satt til 1. august 2017. Tilskudd Lærebedrifter som tar inn praksisbrevkandidater får Basistilskudd I (kr. 127 787 per år) for begge årene de har kandidater i praksis. Hvis fylkeskommunen tar ansvar for deler av opplæringen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei 4

6 27.07.2015 Målgruppen for praksisbrevordningen er rettighetselever med svake skoleresultater fra ungdomsskolen og som søker til yrkesfaglige utdanningsprogrammer i videregående opplæring. Dette er ungdom som vil stå i fare for å falle ut av videregående opplæring. Elevgruppen er arbeidsorienterte ungdommer, som har lite motivasjon for ordinær skole. Fylkeskommuner som deltar i forsøket bør invitere elever med svake skoleresultater, det vil si svake karakterer fra ungdomsskolen og høyt fravær. Elevene har enten ikke kommet inn på sine ønsker, eller så har de stått i fare for å falle fra videre opplæring. Kandidatene plukkes og ut og må samtykke til å delta i forsøket. De må sammen med foreldrene, via informasjonsmøter og intervjuer, bli invitert til å forsøke praksisbrevordningen, og samtykke til dette. Har dere som OT-koordinatorer samme oppfatning som utdanningsdirektoratet om målgruppen?

7 Evaluering av praksisbrevordningen Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har på oppdrag for Utdanningsdirektoratet evaluert forsøket med praksisbrevordningen i perioden 2008-2011 i tre pilotfylker. Et av hovedfunnene i evalueringen viser at elever som stod i fare for å falle fra videregående opplæring gjennomfører opplæringen gjennom forsøket med praksisbrevet. Flertallet av forsøksdeltakerne sikter seg også videre mot ordinært fagbrev. 27.07.2015

8 Svakt utgangspunkt – god gjennomføring Halvparten av deltakerne i praksisbrevforsøket hadde strykkarakter eller ikke vurdert i ett eller flere fag fra grunnskolen. Ut fra tidligere erfaringer ville man forvente at elever med dette utgangspunktet enten ville være ute av opplæringen eller forsinket etter to år. NIFU konkluderer med at elevene i forsøket har bedre gjennomføring mot fagbrev enn de som har fulgt ordinært løp i videregående opplæring. 49 prosent av de som startet er i lære tredje opplæringsår, mot 29 prosent av de elevene som har fulgt ordinært løp. 27.07.2015

9 Da vil jeg avslutte med å si at vi nå setter i gang. Da med planlegging, søking om prosjekt, og videre planlegging, ……… for at vi skal være klar til oppstart til skolestart høsten 2015. 27.07.2015


Laste ned ppt "Om forsøk med praksisbrevet - et toårig tilbud for «skolesvake» ved seniorrådgiver Gunnar Pedersen 27.07.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google