Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bjørnefaret Borettslag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bjørnefaret Borettslag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bjørnefaret Borettslag
Beboermøte - 18 mai Bjørnefaret Borettslag

2 Agenda Velkommen til beboermøte v/ Styreleder James Bell Ocampo
Presentasjon fra arbeidsgruppa v/ Arbeidsgruppa Økonomi v/ Styreleder James Bell Ocampo Vedlikehold av fasaden v/ Styremedlem Eva Taft Utebelysning og garasjearmatur v/ Styreleder James Bell Ocampo Status dører v/ Styreleder James Bell Ocampo Oppsummering og avslutning

3 Velkommen til beboermøte
Hensikten med møte: Presentere alt arbeid som er gjort vedrørende fornying av borettslaget. Presentere hvordan vi ønsker å gjennomføre prosjektene. Presentere økonomi og fortelle hvordan vi kan bære de betydelige investeringene som følge kommende prosjekter. Få innspill og tilbakemeldinger fra beboere på arbeidet som er gjort. Forberedelse av sak om balkongsiden på kommende GF.

4 Gjennomføring / Tidsperspektiv
Steg 3 – 4 – 5 Steg 6 Endelig løsning Valg av entreprenør Vedtak om oppstart Finansramme Valg av løsninger Gjennomføring Steg 1 - 2 2015 2015/2016 2016 – 2017 (2år) 2016 – 2020 (5år)

5 VURDERING AV VEDLIKEHOLDS OG REHABILITERINGSBEHOV
ARBEIDSGRUPPA VURDERING AV VEDLIKEHOLDS OG REHABILITERINGSBEHOV

6 Gruppens mandat Dette ble vedtatt på GF 2014
Det opprettes en arbeidsgruppe som etter instruks fra styret skal arbeide med utredning og innhold for de rehabiliteringstiltak som styret ønsker gjennomført. Utredningsarbeidet vil innebære å beskrive status, innhente forslag og ideer, og etter tilsagn fra styret innhente ekstern faglig rådgivning som en del av gruppens saksbehandling. Resultatet av arbeidsgruppens arbeid skal danne grunnlag for styrets forslag til GF for gjennomføring av tiltak.

7 Hvem har gruppa bestått av
Eva Taft fra styret Ingolf Nesbø Terje Rustad Gry Henriksen Arne Austad trakk seg før første møte

8 Prosessen Hatt et møte pr. måned august 2014 til mai 2015
Hatt møte og samtaler med borettslagsledere i Elgtråkket og Blystadringen Møte med egen styreleder Samtaler med vaktmester Møter med BORI med gjennomgang av BEVAR-rapporten Gjort diverse undersøkelser med entreprenører Har hentet inn kostnadsoverslag/pristilbud

9 Referanseliste Alfa Drogsseth as Java personal Ateam Tørtbygg
Lavenrgisystemer Pinguin Norentrepenør Malermester Johannesen as Kolboten malerfirma Viking entrepenør as Leon murer og puss as Pingvin klima as Malerhuset as Bratfoss-alleiero Malercompaniet Oslo as Multifix1 Aas og Nordahl Flishuggeren as Loft as vedlilkehold Muremester Pål Bruer og Bratfoss as Oslo Murmester ENOVA Brodahl as

10 Beskrivelse av status Borettslaget ligger langt etter når det gjelder hva som kunne ha vært gjort med vedlikehold og større rehabiliteringsprosjekt. Bori estimerte at Bjørnefaret borettslag ligger minst 5 år bak eksisterende vedlikeholdsplanen.

11 Vedlikehold/Rehabilitering
Utfordringer: Hvilke kategori: Fasade forside Vedlikehold Lamper ute Fukt/mugg i kjeller Fasade verandaside Rehabilitering Fukt under teglstein Rørsystemet – Styret har denne saken, og vi anser at det kan gjøres 2015/2016 Vedlikeholdsplan – Det må lages en ny oppdatert vedlikeholdsplan

12 Fasade forside

13 Fasade inngangsside - alternativer
Teglstein på hele fasaden som i Elgtråkket borettslag Nye vedlikeholdsfrie plater på hele bygget Sparkle og gjenoppbygge eksisterende fasade Sparkle og legge på ny murpuss Male Skifte ut overbygg inngangsdører Bytte vinduer til tre-lags lydisolerende vinduer

14 Fasade inngangsside Teglstein blir svært kostbart.
Vedlikeholdsfrie plater blir kostbart og ikke enkelt å gjennomføre. Renovere gjeldende fasade vil være mest lønnsomt og minst tidkrevende for borettslaget.

15 Vinduer Nye tre-lags lydisolerende vinduer
En stor kostnad – prisanslag mva Vinduene på forsiden ble skiftet ca. 2000, så de skal holde i mange år enda. Skifting av vinduene foreslår vi derfor å utsette til et senere tidspunkt.

16 Overbygg inngangsparti
Nytt overbygg inngangsparti med sensorlys Førsteinntrykket når man kommer til borettslaget vil bli mer positivt da fasaden ser penere ut. Prisanslag ca ,- Sensorlys i overbygget vil gi en reduksjon i strømregningen Endring av overbygg er fasadeendring og må godkjennes av kommunen. Kan tas når verandasiden rehabiliteres etter GF vedtak og godkjenning av fasadeendring fra kommunen.

17 Oppsummering Vaske bygget. Legge ny murpuss. Male fasade og vinduer.
Arbeidsgruppa foreslår å skifte farge på fasaden. Første etasje beholde dagens farge. Fra andre etasje og oppover ønsker vi skifte ut til en lys gråfarge. Vindusrammene males hvite.

18 Gruppas anbefaling til styret
Fasade inngangsside Teglstein blir svært kostbart. Vedlikeholdsfrie plater blir kostbart og ikke enkelt å gjennomføre. Renovere gjeldende fasade vil være mest lønnsomt og minst tidkrevende for borettslaget Vinduer Nye tre-lags lydisolerende vinduer En stor kostnad – prisanslag mva Vinduene på forsiden ble skiftet ca. 2000, så de skal holde i mange år enda. Skifting av vinduene foreslår vi derfor å utsette til et senere tidspunkt. Oppsummering: 1, Vaske bygget 2, Legge ny murpuss 3, Male fasade og vinduer 4, Skifte farge på fasade fra 2 etasje og opp til lys grå 5, Vindusrammene males hvite

19 Tilbud mottatt fra Alfa malermesterfirma for renovering av fasaden inngangssiden:
Rengjøre murflatene Skrapes løs puss/maling bort, og påfører ny puss. Overgangen mellom mur og blikk over grunnmuren, påføres bunnfyllingslist, før overgangen fuges med god kvalitet og overmales. 

20 Tilbud mottatt fra Alfa malermesterfirma for renovering av fasaden inngangssiden:
Vinduer: Løs maling fjernes, bart treverk grunnes, deretter males flatene to ganger. Vinduene i grunnmuren er medtatt. Rigg og drift: Arbeidet utføres med lift etter egen vurdering. Kostnadene er medtatt. Fremdrift: Arbeidene kan utføres våren/sommeren 2015.

21 Tilbud mottatt fra Alfa malermesterfirma for renovering av fasaden inngangssiden:
Kostnad: Sum som beskrevet kr ,- Pluss 25 % mva. kr ,- __________________________ Sum som beskrevet, inkl. mva. kr ,-

22 Tilbud mottatt fra NOR entreprenør:
Inngangssiden Stillas/lift etter arbeidstilsynets forskrifter Avfallshåndtering til godkjent fyllplass Prosjektoppfølging KS/Hms arbeid Rigg/drift Murerarbeider: Avsatt sum til rep av murpuss og teglstein.

23 Tilbud mottatt fra NOR entreprenør:
Malerarbeider Vask av fasader Maling vegger inngangsside grunnmur, nedre del Inngangsparti samt. boddører Maling av vinduer Males i lukket tilstand uten falser og kanter Arbeidene utføres våren/sommeren 2015.

24 Tilbud mottatt fra NOR entreprenør:
Kostnad: Sum som beskrevet: Kr Pluss 25 % mva. Kr ______________________________ Sum som beskrevet, inkl. mva. Kr ,

25 Kjeller & Ventilasjon

26 Kjeller Tilbud Tørt bygg: 680 000 kr + mva.
Tilbud A-team: kr + mva. Fukt/mugg i kjellere. Installere avfuktere i bodgangene og lede fuktig luft ut i garasjen. Denne løsningen er valgt i Elgtråkket borettslag, med utmerket resultat.

27 Ventilasjon Trykket i leilighetene er ikke balansert, dette fører til at luften må finne nye veier. Det må vurderes om viftene skal endres/skiftes ut for å få en bedre balanse mellom luft ut/inn.

28 Tilbud mottatt fra Lavenergi systemer:
Montere inn Lunos balansert ventilasjon med varmegjenvinning i hver leilighet. Sikre høyt luftskifte uten at store mengder varm inneluft erstattes med kald luft utefra. Gir komfortabelt inneklima og reduserer energikostnadene. Slipper plasskrevende aggregat og ventilasjonskanaler i leilighetene. Kostnad: ca kr per leilighet.

29 Balkongsiden

30 Rehabilitering balkongside
Stort og omfattende prosjekt: Nytt gulv med belegg. Bytte vinduer og verandadør til 3-lags glass. Etterisolere og ny paneling. Nye takrenner og nedløp. Pris mellom 25 og 35 mill.+ mva, avhengig av valg.

31 Balkongside – Gulv valg
Legge membran eller annen type dekke? Spesiell type dekke som kan brukes uten ytterligere belegg. Membran Er slitesterk og brukes bl. annet i parkeringshus. Membran må smøres i flere omganger for å sikre tetthet. Kan belegges med flis, trelemmer eller annen type utegulv. Gulvet må belegges med flis eller trelemmer som i dag.

32 Balkongside – Isolering og nedløp
Etterisolere og legge ny panel på alle veggene bortsett fra murveggene. Panelet males. Bytte takrenner og nedløp. Settes i forkant av veranda slik at vi slipper lekkasje fra naboen over. Blomsterkasser. Kassene holder ikke dagens standard da rekkverket er for lavt.

33 Balkongside – Verandakasser valg
Alt. 1: Beholde det vi har Alt. 2: Fjerne kassene Kassene tømmes for jord. Det legges rist i bunnen. Kassene males. All beplantning må skje i potter. Pris: ca ,- Kassene fjernes Det settes opp nytt godkjent glassrekkverk. Verandaen blir ca 1 kvadratmeter større. Må søkes om fasadeendring Pris: ca ,-

34 Eksempel på glassrekkverk
Om vi skal bytte til glassrekkverk så vil dette bli i frostet eller ugjennomsiktig glass.

35 Balkongsiden - Vinduer
Mange forskjellig størrelser på vinder. Elgtråkket 9 og 11 har 2 store vinduer, samt 2 mindre på rom/bod Elgtråkket 7 og Bjørnefaret 1 og 3 har 1 stort stuevindu og 2 mindre på kjøkkenet

36 Balkongsiden - Vinduer valg
Alternativ 1: Alternativ 2: Bytter vinduene til nye eksisterende vinduer i samme størrelse. I leilighetene med to store vinduer byttes et av vinduene til to mindre vinduer som kan åpnes.

37 Balkongsiden – Farge panel valg
Alternativ 1: Alternativ 2: Panelet males i samme farge som forsiden. Panelet males hvitt.

38 Støtte ordninger

39 Hva er Enova? ENOVA SF er et statsforetak som ble etablert i 2001.
Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gjøres hovedsakelig gjennom økonomisk støtte og rådgivning.

40 Enova Sende søknad om støtte dersom vi bytter vinduer og etterisolerer
Vi kan motta en del penger – avgjørende hvilke kategori borettslaget er kvalifiser under. Alt fra ,- til ,- Kundeveiledning i forhold til energisparingstiltak Søknad må sendes i forkant av byggestart og være innvilget.

41 Hva vi kan søke støtte til
Forside Vinduer Lys Sensorlys i kjellergang Skifte dør ned til kjeller Verandaside Vinduer Dører Etterisolering Varmepumpe

42 Økonomi

43 Finansiering – 2 års plan
Dette er et estimat og vi må gå noen runder med bankene før vi har nøyaktige tall. Avhengig av at rørfornying ikke er nødvendig før 2020 Refinansiere resterende gjeld til 1 lån med 5 års fastrente og avdragsfrihet. Alle får nye balkonger innen utgangen av 2017 2,5 mill i buffer Dette er et estimat og vi må gå noen runder med bankene før vi har nøyaktige tall. Fri kapital til andre prosjekter / nedbetaling av lån

44 Finansiering - 5 års plan
Dette er et estimat og vi må gå noen runder med bankene før vi har nøyaktige tall. Dersom rørfornying må gjøres før 2020 Refinansiering av lånene våre over 30 år i 2016 slik at vi fortsetter med et overskudd på kr pr mnd Buffer på 4,2 mill Prosjektledelse på 3 mill 1 blokk i året blir rørfornyet 1 blokk i året får nye balkonger Minst finansiell risiko for borettslaget

45 Utebelysning & Garasjearmatur

46 Utebelysning og Garasjearmatur
Ba om tilbud fra EDA, SMS elektro og Energima (Save Energy ) Kun EDA og Energima som leverte tilbud Energima valgt pga pris og design på tilbudt gatelykt Likt på garantier 5 år. Alle lys er led lys som gir lengre levetid og sterkere lys. Pris: ca kr Gjennomføring: 18 mai – 8 juni

47 Ta kontakt med styret for status på dørene
Status dører Ta kontakt med styret for status på dørene


Laste ned ppt "Bjørnefaret Borettslag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google