Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTRO GRAMMATIKK A1A/B 23.09.2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTRO GRAMMATIKK A1A/B 23.09.2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 INTRO GRAMMATIKK A1A/B

2 ”Anna”, 7 år (skriving på eget initiativ)
DEVARGANG EN PRINSESSE. SÅM BODI EIT HØKTSLÅT. ÅGOHADE. EIN FAR SÅMARSÅSINT. ÅG KVER. TIRSTAG SÅ KÅMDETBUD. IF.RÅ. TRÅLEÅG. BUDE VA ENDRAKESÅM. KÅNGEN. MÅTEGI 9VELTØDESVIN. MEN ENDAG SÅDLEDETOMTIHUSETON (Lånt fra Dagrun Skjelbreds materiale, fra Grammatikken i bruk, kap. 3)

3 Til diskusjon: Hva er det Anna kan? Hva er det Anna ikke kan?

4 Teksten i kontekst Vet vi noe om konteksten som kan kaste lys over teksten? Hvem skriver eleven for? Hvilket forhold ser eleven ut til å ha til sin egen tekst? Hva skriver eleven om?

5 Hva er grammatikk?

6 Grammatikk som fag En grammatikk er et utsnitt av språket – og et utsnitt laget av noen Grammatikk er et fag som stadig er i endring – og som endrer seg ut fra hva man ønsker å beskrive

7 Tekstnivået Sjanger Hvilken sjanger? Skrivemønster?
Sjangerblanding? Sjangerbrudd? Stil Komposisjon Hvordan har eleven disponert stoffet sitt? Har teksten en ”rød tråd”? Har teksten innledning, hoveddel og slutt?

8 Tekstnivået Sammenheng mellom tekstelementer
Hvordan behandler eleven kjent og ny informasjon? Har teksten avsnittsinndeling? Benytter eleven tekstordnere og metakommentarer? Hvordan har eleven fått til sammenheng mellom setningene?

9 Setningsnivået Ser eleven ut til å ha god setningsforståelse?
Er setningene enkle eller komplekse? Hvordan er rekkefølgen av ledd i setningene? Har eleven brukt setningsadverbial som dempere/forsterkere?

10 Ordnivået Viser eleven forståelse for ordenheten?
Hvilke ordklasser er mest brukt/lite brukt? Har eleven brukt språklige bilder? Hvilke stilnivå dominerer? Har eleven problemer med rettskriving?

11 Hvorfor grammatikk? Hva skal vi med grammatikk, og hva er vitsen med å undervise i grammatikk?

12 Argumenter for grammatikkundervisning
Formaldanningsargumentet: Grammatikk skjerper forstanden og har overføringsverdi til logisk resonnering – man blir dannet og får evne til empati Fremmedspråksargumentet: Grammatikk på morsmålet er nødvendig for å lære et fremmedspråk Språkferdighetsargumentet: Man må lære grammatikk for å snakke og skrive riktig

13 Allmenndanningsargumentet: Grammatikk er noe man skal lære på linje med matematikk og litteratur.
Det funksjonelle argumentet – eller metaspråksargumentet: Grammatikk er et språk om språket, noe vi trenger når vi skal snakke om og analysere språk.

14 Noen mål fra LK 06 Hovedområder i faget, språk og kultur:
Elevene skal få kunnskap om språket som system og språket i bruk i en rekke eldre og nyere tekstformer Kompetansemål etter 4. årstrinn: Beskrive språk og språkbruk, ordklasser og deres funksjon Variere setningskonstruksjon

15 Kompetansemål etter 7. årstrinn:
Strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt Mestre ortografi, tegnsetting, variert ordforråd og bruk av ulike setningskonstruksjoner Forklare hvordan tekster er laget ved hjelp av begreper fra grammatikk og tekstkunnskap

16 Kompetansemål etter 10. årstrinn:
Uttrykke seg presist og med et variert ordforråd i ulike typer tekster på bokmål og nynorsk Vise hvordan tekster i ulike sjangrer kan bygges opp på ulike måter


Laste ned ppt "INTRO GRAMMATIKK A1A/B 23.09.2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google