Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORELESNING I ELIMINASJON

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORELESNING I ELIMINASJON"— Utskrift av presentasjonen:

1 FORELESNING I ELIMINASJON
MENNESKETS BEHOV FOR Å KVITTE SEG MED AVFALLSSTOFFENE URIN OG AVFØRING SYKEPLEIETILTAK SOM ER NØDVENDIGE I FORHOLD TIL DETTE ANDRE AVFALLSSTOFFER: KARBONDIOKSYD OG SVETTE

2 AVFALLSSTOFFENE URIN OG AVFØRING
PROBLEMER I FORBINDELSE MED ELIMINASJON AV URIN OG AVFØRING KAN RASKT HEMME LIVSUTFOLDELSE OG UAVHENGIGHET KAN OGSÅ VÆRE LIVSTRUENDE! HVORDAN???

3 SYKEPLEIERS ANSVARSOMRÅDE
GRUNNLEGGENDE KUNNSKAPER OM MAGE-TARMKANALENS ANATOMI OG FYSIOLOGI ÅRSAKER TIL AVFØRINGS- PROBLEMER KUNNSKAPER OM DE NI FAKTORENE SOM PÅVIRKER DEN NORMALE TARMFUNKSJONEN

4 MAGE-TARMKANALENS FUNKSJON
TRANSPORTERE TILSETTE SLIMMATERIALE NEDBRYTE OG SUGE OPP BYGGMATERIALER FRA FØDEN TIL KROPPEN DANNE VITAMINER UTSKILLE AVFALLSPRODUKTER, SOM AVFØRING

5

6 NORMAL TARMFUNKSJON STYRES BÅDE AV: DET AUTONOME NERVESYSTEM
GLATT MUSKULATUR (PERISTATLTIKKEN)

7 NORMAL TARMFUNKSJON DET SOMATISKE NERVESYSTEM (VILJESTYRT)
VED INNTAK AV FØDE GJENNOM MUNNEN VED UTSKILLELSE AV AVFØRING

8 AVFØRINGENS PASSASJE GJENNOM TARMSYSTEMET
NORMALT TAR DET FØDEN 24 TIMER Å PASSERE MAGE-TARMKANALEN AVHENGER AV: INNOLDETS ART OG KONSISTENS NERVESYSTEMETS KONTROLLENDE OG KOORDINERENDE FUNKSJON

9 AVFØRINGENS ART OG KONSISTENS
JO MER INNHOLD, JO KRAFTIGERE ARBEIDER TARMEN FIBER, SUKKER ELLER KRYDDER ØKER TARMENS ARBEID STORE MENGDER VÆSKER – PASSASJEN GÅR FORTERE LETT FORDØYELIGE KARBOHYDRADER I SMÅ MENGDER – TARMEN ARBEIDER LANGSOMMERE

10 NI FAKTORER SOM PÅVIRKER TARMFUNKSJONEN

11 TARMINNHOLDET BLIR HARDT
VÆSKEBALANSEN EN DEHYDRERT KROPP SUGER OPP VÆSKE FRA TYKKTARMEN TARMINNHOLDET BLIR HARDT FOR MYE VÆSKEINNTAK (3 – 4 LITER DAGLIG) DIARE OG AVFØRINGS- INKONTINENS

12 VÆSKEBALANSEN ÅRSAKER TIL FOR LITE VÆSKEINNTAK: DAGLIG VÆSKEBEHOV:
1,5 LITER ÅRSAKER TIL FOR LITE VÆSKEINNTAK: TRAVELHET ALDER DEMENS KJEMOTERAPI TUMOR I MAGE-TARM KANALEN HANDLE UT FRA DET SOM ER R HANDLE UT FRA DET SOM ER REALISTISK

13 KOSTVANER MATVARER SOM FREMMER TARMPASSASJEN:
PLANTEFIBER GROVT BRØD FROKOSTBLANDINGER RÅ GRØNNSAKER FRISK FRUKT OG BÆR VIKTIG Å DRIKKE GODT! MATVARER SOM HEMMER TARMPASSASJEN LOFF, TØRRE KJEKS RIS OG PASTA BANANER BIOLA (LACTOBAKTERIER)

14 STIMULERER PERISTALTIKKEN
FYSISK AVKTIVITET MEKANISK PÅVIRKING AV MAGE-TARMKANALEN STIMULERER PERISTALTIKKEN UTSATTE GRUPPER: SENGELIGGENDE DE MED STILLESITTENDE ARBEID RULLESTOLBRUKERE

15 BEHANDLING MED LEGEMIDLER
MORFIN NEDSETTER PERISTALTIKKEN OG SLIMPRODUKSJON GIKTPREPARATER OG ACETYLSALISYLSYRE KAN FORÅRSAKE BLØDNINGER I TARMEN ANTIBIOTIKA KAN FORÅRSAKE DIARÈ

16 BRUK AV LAKSANTIA SYKEPLEIEREN MÅ FØRST KARTLEGGE PROBLEMET
HVIS LAKSANTIA KAN HJELPE, ER DET UAKSEPTABELT Å FORTELLE EN PASIENT AT HAN MÅ LEVE MED SINE AVFØRINGS- PROBLEMER! SYKEPLEIEREN MÅ FØRST KARTLEGGE PROBLEMET VELGE RIKTIG PREPARAT!

17 FORSKJELLIGE TYPER LAKSANTIA
VOLUMØKENDE OSMOTISK VIRKENDE SMØRENDE/BLØT- GJØRENDE PERISTALTIKK- FREMMENDE REKTALE MIDLER

18 KLYSTER BEKKEN OLJEKLYSTER BEKKENSTOL VANNBASERT KLYSTER MINIKLYSTER

19 STOPPENDE MIDLER FELLESKATALOGEN.NO
PÅVIRKER TARMINNHOLDETS KONSISTENS ELLER HEMMER TARM- PERISTALTIKKEN ABSORBERENDE MIDLER MUCOSALE PROSTAGLANDINHEMMERE TARMFLORA- REGULERENDE PERISTALTIKK- HEMMENDE

20 LAKSANTIA REKVIRERING AV LAKSANTIA OG STOPPENDE MIDLER ET GRENSEOMRÅDE. BØR GODKJENNES AV LEGE

21 FYSISK, PSYKISK OG SOSIALT MILJØ
DÅRLIGE TOALETTVANER STRESS ANGST FOR AT ANDRE SKAL LUKTE ELLER HØRE VIKTIG MED GOD SITTESTILLING SYKEPLEIER MÅ TILRETTELEGGE FOR GODE FORHOLD!

22 PASSASJEFORHOLD I TARMEN
STENOSE AVKLEMMING AV TARMSYSTEMET SUBILEUS BØR UNNGÅ GROVE OG UFORDØYELIGE STOFFER I MATEN NOEN BØR FÅ LAKSANTIA

23 BEKKENBUNNSMUSKER OG BUKPRESSE
UTSATTE GRUPPER KVINNER SOM HAR FØDT OVERVEKTIGE PERSONER MED LUNGELIDELSER

24 TARMVEVETS OKSYGINERING OG ERNÆRING VIA BLODET
UTSATTE GRUPPER STRÅLESKADDE DE MED ARTERIOSKLEROSE DE MED SVULSTER I TARMSYSTEMET IMMOBILE

25 TARMMOTORIKK UTSATTE GRUPPER I FORHOLD TIL NEDSATT PERISTALTIKK
IMMOBILE PASIENTER DE MED NEVROLOGISKE SJUKDOMMER ELLER SKADER

26 AVFØRINGENS LUKT OG FARGE
NORMAL AVFØRING: PORØS BLØT LETT FORMET NORMAL FARGE BRUN AVVIKENDE: SORT PÅ FARGE KITTFARGET SLIM VEKSLER MELLOM SMÅ KLUMPER OG GRØTAKTIG KONSISTENS

27 BLEIE OG HUDPLEIE LUKT- OG HUDPROBLMER GOD HYGIENE ER VIKTIG!
SOSIAL ISOLASJON TABUBELAGT OG YDMYKENDE OG LUKTE AVFØRING GOD HYGIENE ER VIKTIG!

28 OPPSUMMERING – ÅRSAKER PROBLEMER MED AVFØRINGEN
AVFØRINGENS KONSISTENS SKADE AV VEVET I TARMEN SKADE AV DET SENTRALE ELLER DET PERIFERE NEVERSYSTEM YTRE ÅRSAKER UKJENT ÅRSAK

29 VANNLATING OG BLÆRETØMMING
SJUKEPLEIER TRENGER KUNNSKAPER OM URINVEIENES FUNKSJON OG OPPBYGGING HVA PÅVIRKER VANNLATINGEN? HVORDAN FOREBYGGE URIN- VEISINFEKSJONER OG BLÆRETØMMINGS- PROBLEMER?

30 STYRING AV NEDRE URINVEIER
Voksne har en blærekapasitet på ca ml I tømmingsfasen dominerer det parasympatiske nervesystem. Viktig at blæren tømmes helt for å unngå uvi.

31 FAKTORER SOM PÅVIRKER BLÆRETØMMINGEN
Sykdommer og skader Omgivelsene Smerter Immobilitet og kroppsstilling Legemidler Obstipasjon Mat og drikke Omskjæring

32 OMGIVELSENE GODE TOALETTRUTINER HENGER SAMMEN MED
PRIVATLIV FRED OG RO SYKEPLEIER MÅ TILRETTELEGGE FOR EN BEST MULIG SITUASJON

33 TILRETTELEGGING GOD MERKING AV TOALETTET GOD HYGIENE
RIKTIG SITTESTILLING TOALETT

34 SYKDOMMER OG SKADE UTSATTE GRUPPER I FORHOLD TIL : HJERNESLAG
URINLEKKASJE URINRETENSJON URINVEISINFEKSJON HJERNESLAG HODESKADER MS DEMENS ISJIAS NERVESKADER ETTER OPERASJONER I BEKKEN SVULST FORSTØRRET PROSTATA FREMFALLEN LIVMOR ELLER LIVMOR

35 SMERTER OG STRESS VED SMERTE OG STRESS PRODUSERES:
ANDRENALIN NORADRENALIN VANSKELIG Å LATE VANNET GLATT MUSKULATUR I URINRØRET TREKKER SEG SAMMEN

36 SYKEPLEIERTILTAK YTRE STIMULI: LINDRE SMERTER
FJERNE KILDER TIL STRESS HVIS MULIG YTRE STIMULI: RENNENDE VANN LUNKEN VARM, VÅT KLUT PÅ MAGEN

37 LEGEMIDLER ALFABLOKKERE (SENKER TRYKKET I URINRØRET)
DIURETIKA (RASKERE FYLLING AV BLÆREN) ANTIKOLINERGIKA (DEMPER BLÆRENS AKTIVITET) ALFABLOKKERE (SENKER TRYKKET I URINRØRET) ALFAADRENERGE STIMULATORER (ØKER TRYKKET I URINRØRET)

38 OBSTIPASJON EN FULL TARM TRYKKER MOT BLÆREN RIKTIG KOSTHOLD NOK DRIKKE
VANSKELIGGJØR BLÆRETØMMING RIKTIG KOSTHOLD NOK DRIKKE MOBILSERING

39 IMMOBILITET OG KROPPSSTILLING
BEST Å LATE VANNET I SITTENDE ELLER STÅENDE STILLING PASIENTEN I SENG MÅ FÅ TILRETTELAGT EN TILNÆRMET SITTENDE STILLING I SENGEN

40 VANNLATING I SENG NOEN HJELPEMIDLER KVINNER MENN OG KVINNER
BARN OG VOKSNE MENN

41 MAT OG DRIKKE VIKTIG Å DRIKKE GODT 1 – 1,5 LITER VÆSKE PR. DØGN

42 URININKONTINENS FLERE ÅRSAKER
3 GANGER SÅ HYPPIG HOS KVINNER SOM HOS MENN ØKER MED STIGENDE ALDER HJELPEMIDLER: INKONTINENSBIND VAGINALTAMPONGER DRÅPESAMLERE URIDOM SENGEBESKYTTELSE REFUSJON AV UTGIFTER TIL UTSTYR

43 SYKEPLEIER OBSERVERER URIN
Normal urin Konsentrert urin Blodig urin LUKT

44 MÅLING AV URINVOLUM DØGNDIURESE: OLIGURI: POLYURI ANURI
DET TOTALE VOLUM URIN PASIENTEN PRODUSERER PÅ ETT DØGN OLIGURI: LITE URIN I FORHOLD TIL VÆSKETAP POLYURI UTTYNNET OG STOR URINMENGDE ANURI INGEN URINPRODUKSJON

45 ÅRSAKER TIL POLYURI STORT VÆSKEINNTAK DÅRLIG REGULERT DIABETES
NYRESYKDOM DIURETIKA KROPPEN KVITTER SEG MED ØDEMER

46 OPPSUMMERING VANNLATING
SYKEPLEIER SKAL KUNNE VURDERE OG DOKUMENTERE BLÆRETØMMING HOS PASIENTER SOM FORVENTES Å HA TØMMINGS-PROBLEMER ER BLÆRE-TØMMINGEN FULLSTENDIG ELLER DELVIS? KJENNER PASIENTEN VANNLATINGSTRANG? FÅR PASIENTEN LATT VANNET REGELMESSIG? RIKTIG FORHOLD INNTAK AV VÆSKE OG DIURESS?


Laste ned ppt "FORELESNING I ELIMINASJON"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google