Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORELESNING I ELIMINASJON  MENNESKETS BEHOV FOR Å KVITTE SEG MED AVFALLSSTOFFENE URIN OG AVFØRING  SYKEPLEIETILTAK SOM ER NØDVENDIGE I FORHOLD TIL DETTE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORELESNING I ELIMINASJON  MENNESKETS BEHOV FOR Å KVITTE SEG MED AVFALLSSTOFFENE URIN OG AVFØRING  SYKEPLEIETILTAK SOM ER NØDVENDIGE I FORHOLD TIL DETTE."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORELESNING I ELIMINASJON  MENNESKETS BEHOV FOR Å KVITTE SEG MED AVFALLSSTOFFENE URIN OG AVFØRING  SYKEPLEIETILTAK SOM ER NØDVENDIGE I FORHOLD TIL DETTE

2 AVFALLSSTOFFENE URIN OG AVFØRING  PROBLEMER I FORBINDELSE MED ELIMINASJON AV URIN OG AVFØRING KAN RASKT HEMME LIVSUTFOLDELSE OG UAVHENGIGHET  KAN OGSÅ VÆRE LIVSTRUENDE!

3 SYKEPLEIERS ANSVARSOMRÅDE  GRUNNLEGGENDE KUNNSKAPER OM MAGE-TARMKANALENS ANATOMI OG FYSIOLOGI  ÅRSAKER TIL AVFØRINGS- PROBLEMER  KUNNSKAPER OM DE NI FAKTORENE SOM PÅVIRKER DEN NORMALE TARMFUNKSJONEN

4 MAGE-TARMKANALENS FUNKSJON  TRANSPORTERE  TILSETTE SLIMMATERIALE  NEDBRYTE OG SUGE OPP BYGGMATERIALER FRA FØDEN TIL KROPPEN  DANNE VITAMINER  UTSKILLE AVFALLSPRODUKTER, SOM AVFØRING

5

6 NORMAL TARMFUNKSJON  STYRES BÅDE AV: DET AUTONOME NERVESYSTEM  GLATT MUSKULATUR (PERISTATLTIKKEN)

7 NORMAL TARMFUNKSJON DET SOMATISKE NERVESYSTEM (VILJESTYRT)  VED INNTAK AV FØDE GJENNOM MUNNEN  VED UTSKILLELSE AV AVFØRING

8 AVFØRINGENS PASSASJE GJENNOM TARMSYSTEMET  NORMALT TAR DET FØDEN 24 TIMER Å PASSERE MAGE- TARMKANALEN  AVHENGER AV: INNOLDETS ART OG KONSISTENS NERVESYSTEMETS KONTROLLENDE OG KOORDINERENDE FUNKSJON

9 AVFØRINGENS ART OG KONSISTENS  JO MER INNHOLD, JO KRAFTIGERE ARBEIDER TARMEN  FIBER, SUKKER ELLER KRYDDER ØKER TARMENS ARBEID  STORE MENGDER VÆSKER – PASSASJEN GÅR FORTERE  LETT FORDØYELIGE KARBOHYDRADER I SMÅ MENGDER – TARMEN ARBEIDER LANGSOMMERE

10 NI FAKTORER SOM PÅVIRKER TARMFUNKSJONEN

11 VÆSKEBALANSEN  EN DEHYDRERT KROPP SUGER OPP VÆSKE FRA TYKKTARMEN TARMINNHOLDET BLIR HARDT  FOR MYE VÆSKEINNTAK (3 – 4 LITER DAGLIG) DIARE OG AVFØRINGS- INKONTINENS

12 VÆSKEBALANSEN  DAGLIG VÆSKEBEHOV:  1,5 LITER  ÅRSAKER TIL FOR LITE VÆSKEINNTAK: TRAVELHET ALDER DEMENS KJEMOTERAPI TUMOR I MAGE-TARM KANALEN

13 KOSTVANER  MATVARER SOM FREMMER TARMPASSASJEN: PLANTEFIBER GROVT BRØD FROKOSTBLANDINGER RÅ GRØNNSAKER FRISK FRUKT OG BÆR VIKTIG Å DRIKKE GODT!  MATVARER SOM HEMMER TARMPASSASJEN LOFF, TØRRE KJEKS RIS OG PASTA BANANER BIOLA (LACTOBAKTERIER)

14 FYSISK AVKTIVITET  MEKANISK PÅVIRKING AV MAGE- TARMKANALEN STIMULERER PERISTALTIKKEN  UTSATTE GRUPPER: SENGELIGGENDE DE MED STILLESITTENDE ARBEID RULLESTOLBRUKERE

15 BEHANDLING MED LEGEMIDLER  MORFIN NEDSETTER PERISTALTIKKEN OG SLIMPRODUKSJON  GIKTPREPARATER OG ACETYLSALISYLSYRE KAN FORÅRSAKE BLØDNINGER I TARMEN  ANTIBIOTIKA KAN FORÅRSAKE DIARÈ

16 BRUK AV LAKSANTIA  HVIS LAKSANTIA KAN HJELPE, ER DET UAKSEPTABELT Å FORTELLE EN PASIENT AT HAN MÅ LEVE MED SINE AVFØRINGS- PROBLEMER!  SYKEPLEIEREN MÅ FØRST KARTLEGGE PROBLEMET  VELGE RIKTIG PREPARAT!

17 FORSKJELLIGE TYPER LAKSANTIA  VOLUMØKENDE  OSMOTISK VIRKENDE  SMØRENDE/BLØT- GJØRENDE  PERISTALTIKK- FREMMENDE  REKTALE MIDLER

18 KLYSTER OLJEKLYSTER MINIKLYSTER BEKKENSTOL BEKKEN VANNBASERT KLYSTER

19 STOPPENDE MIDLER FELLESKATALOGEN.NO FELLESKATALOGEN.NO  PÅVIRKER TARMINNHOLDETS KONSISTENS ELLER  HEMMER TARM- PERISTALTIKKEN  ABSORBERENDE MIDLER  MUCOSALE PROSTAGLANDINHEMMERE  TARMFLORA- REGULERENDE  PERISTALTIKK- HEMMENDE

20 LAKSANTIA  REKVIRERING AV LAKSANTIA OG STOPPENDE MIDLER ET GRENSEOMRÅDE.  BØR GODKJENNES AV LEGE

21 FYSISK, PSYKISK OG SOSIALT MILJØ  DÅRLIGE TOALETTVANER  STRESS  ANGST FOR AT ANDRE SKAL LUKTE ELLER HØRE  VIKTIG MED GOD SITTESTILLING  SYKEPLEIER MÅ TILRETTELEGGE FOR GODE FORHOLD!

22 PASSASJEFORHOLD I TARMEN  STENOSE  AVKLEMMING AV TARMSYSTEMET  SUBILEUS  BØR UNNGÅ GROVE OG UFORDØYELIGE STOFFER I MATEN  NOEN BØR FÅ LAKSANTIA

23 BEKKENBUNNSMUSKER OG BUKPRESSE  UTSATTE GRUPPER  KVINNER SOM HAR FØDT  OVERVEKTIGE  PERSONER MED LUNGELIDELSER

24 TARMVEVETS OKSYGINERING OG ERNÆRING VIA BLODET  UTSATTE GRUPPER  STRÅLESKADDE  DE MED ARTERIOSKLEROSE  DE MED SVULSTER I TARMSYSTEMET  IMMOBILE

25 TARMMOTORIKK  UTSATTE GRUPPER I FORHOLD TIL NEDSATT PERISTALTIKK  IMMOBILE PASIENTER  DE MED NEVROLOGISKE SJUKDOMMER ELLER SKADER

26 AVFØRINGENS LUKT OG FARGE  NORMAL AVFØRING: PORØS BLØT LETT FORMET NORMAL FARGE BRUN  AVVIKENDE: SORT PÅ FARGE KITTFARGET SLIM VEKSLER MELLOM SMÅ KLUMPER OG GRØTAKTIG KONSISTENS

27 BLEIE OG HUDPLEIE  LUKT- OG HUDPROBLMER  SOSIAL ISOLASJON TABUBELAGT OG YDMYKENDE OG LUKTE AVFØRING  GOD HYGIENE ER VIKTIG!

28 OPPSUMMERING – ÅRSAKER PROBLEMER MED AVFØRINGEN  AVFØRINGENS KONSISTENS  SKADE AV VEVET I TARMEN  SKADE AV DET SENTRALE ELLER DET PERIFERE NEVERSYSTEM  YTRE ÅRSAKER  UKJENT ÅRSAK

29 VANNLATING OG BLÆRETØMMING SJUKEPLEIER TRENGER KUNNSKAPER OM  URINVEIENES FUNKSJON OG OPPBYGGING  HVA PÅVIRKER VANNLATINGEN?  HVORDAN FOREBYGGE URIN- VEISINFEKSJONER OG BLÆRETØMMINGS- PROBLEMER?

30 STYRING AV NEDRE URINVEIER Voksne har en blærekapasitet på ca. 400 ml I tømmingsfasen dominerer det parasympatiske nervesystem. Viktig at blæren tømmes helt for å unngå uvi.

31 FAKTORER SOM PÅVIRKER BLÆRETØMMINGEN Omgivelsene Immobilitet og kroppsstilling Mat og drikke Sykdommer og skader Smerter Legemidler Obstipasjon Omskjæring

32 OMGIVELSENE  GODE TOALETTRUTINER HENGER SAMMEN MED PRIVATLIV FRED OG RO  SYKEPLEIER MÅ TILRETTELEGGE FOR EN BEST MULIG SITUASJON

33 TILRETTELEGGING  GOD MERKING AV TOALETTET  GOD HYGIENE  RIKTIG SITTESTILLING TOALETT

34 SYKDOMMER OG SKADE  UTSATTE GRUPPER I FORHOLD TIL : URINLEKKASJE URINRETENSJON URINVEISINFEKSJON  HJERNESLAG  HODESKADER  MS  DEMENS  ISJIAS  NERVESKADER ETTER OPERASJONER I BEKKEN  SVULST  FORSTØRRET PROSTATA  FREMFALLEN LIVMOR ELLER LIVMOR

35 SMERTER OG STRESS  VED SMERTE OG STRESS PRODUSERES: ANDRENALIN NORADRENALIN  VANSKELIG Å LATE VANNET GLATT MUSKULATUR I URINRØRET TREKKER SEG SAMMEN

36 SYKEPLEIERTILTAK  LINDRE SMERTER  FJERNE KILDER TIL STRESS HVIS MULIG  YTRE STIMULI: RENNENDE VANN LUNKEN VARM, VÅT KLUT PÅ MAGEN

37 LEGEMIDLER  DIURETIKA (RASKERE FYLLING AV BLÆREN)  ANTIKOLINERGIKA (DEMPER BLÆRENS AKTIVITET)  ALFABLOKKERE (SENKER TRYKKET I URINRØRET)  ALFAADRENERGE STIMULATORER (ØKER TRYKKET I URINRØRET)

38 OBSTIPASJON  EN FULL TARM TRYKKER MOT BLÆREN  VANSKELIGGJØR BLÆRETØMMING  RIKTIG KOSTHOLD  NOK DRIKKE  MOBILSERING

39 IMMOBILITET OG KROPPSSTILLING  BEST Å LATE VANNET I SITTENDE ELLER STÅENDE STILLING  PASIENTEN I SENG MÅ FÅ TILRETTELAGT EN TILNÆRMET SITTENDE STILLING I SENGEN

40 VANNLATING I SENG  NOEN HJELPEMIDLER MENN KVINNERMENN OG KVINNER BARN OG VOKSNE

41 MAT OG DRIKKE  VIKTIG Å DRIKKE GODT  1 – 1,5 LITER VÆSKE PR. DØGN

42 URININKONTINENS  FLERE ÅRSAKER  3 GANGER SÅ HYPPIG HOS KVINNER SOM HOS MENN  ØKER MED STIGENDE ALDER  HJELPEMIDLER: INKONTINENSBIND VAGINALTAMPONGER DRÅPESAMLERE URIDOM SENGEBESKYTTELSE REFUSJON AV UTGIFTER TIL UTSTYR

43 SYKEPLEIER OBSERVERER URIN  Normal urin Konsentrert urin Blodig urin LUKT

44 MÅLING AV URINVOLUM  DØGNDIURESE: DET TOTALE VOLUM URIN PASIENTEN PRODUSERER PÅ ETT DØGN  OLIGURI: LITE URIN I FORHOLD TIL VÆSKETAP  POLYURI UTTYNNET OG STOR URINMENGDE  ANURI INGEN URINPRODUKSJON

45 ÅRSAKER TIL POLYURI  POLYURI  STORT VÆSKEINNTAK  DÅRLIG REGULERT DIABETES  NYRESYKDOM  DIURETIKA  KROPPEN KVITTER SEG MED ØDEMER

46 OPPSUMMERING VANNLATING  SYKEPLEIER SKAL KUNNE VURDERE OG DOKUMENTERE BLÆRETØMMING HOS PASIENTER SOM FORVENTES Å HA TØMMINGS- PROBLEMER  ER BLÆRE- TØMMINGEN FULLSTENDIG ELLER DELVIS?  KJENNER PASIENTEN VANNLATINGSTRANG?  FÅR PASIENTEN LATT VANNET REGELMESSIG?  RIKTIG FORHOLD INNTAK AV VÆSKE OG DIURESS?


Laste ned ppt "FORELESNING I ELIMINASJON  MENNESKETS BEHOV FOR Å KVITTE SEG MED AVFALLSSTOFFENE URIN OG AVFØRING  SYKEPLEIETILTAK SOM ER NØDVENDIGE I FORHOLD TIL DETTE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google