Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

M1 årskurs HVE 7. september 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "M1 årskurs HVE 7. september 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 M1 årskurs HVE 7. september 2009
Statistikk 3 M1 årskurs HVE 7. september 2009

2 Innhold Sentralmål og skjevhet Spredningsmål Undersøkelser
Misvisende statistikk IKT i statistikk

3 Formler for gjennomsnitt og median
Tenk om vi har et (kvantitativt) datamateriale som vi tenker sortert i stigende rekkefølge. Gjennomsnitt / middelverdi:

4 Medianen

5 §1. Sentralmål og skjevhet
Vi sammenligner sentralmålene ved datamaterialene 7, 9, 10, 14, 15 og 4, 6, 8, 11, 15.

6 Generelt: Er gjennomsnittet / medianen større i ett datamateriale enn i et annet, betyr dette at observasjonene i det første er gjennomgående større enn observasjonene i det andre. (Se Lysø, s. 51.)

7 Men hvis observasjonene i ett av datamaterialene er mer skjevt fordelt enn i det andre, kan det bli et visst avvik fra dette prinsippet: De største observasjonene hos 7, 9, 10, 14, 15 og 4, 6, 8, 11, 15 er like.

8 Skjevhet Et mål for “symmetri” i et datamateriale:
Skjevhet > 1: Øvre halvpart av observasjonene fordelt over et større område enn nederste halvparten Skjevhet < 1: Omvendt

9 Skjevhet og sentralmål
Skjevhet > 1: Ofte er gjennomsnittet større enn medianen. Skjevhet < 1: Ofte er medianen større enn gjennomsnittet. Eks.: Sammenlign 5, 8, 10, 10, 12 og 7, 9, 10, 14, 15. Obs: Skjevhet er følsom mot ekstreme observasjoner.

10 Oppgave: Regn ut gjennomsnitt, median og modus for datamaterialene

11 §2. Spredningsmål Ulike måter å måle hvor mye avvik det er fra gjennomsnittet Variasjonsbredde er differensen mellom største og minste observasjon.

12 Kvartildifferense Da variasjonsbredde er mye påvirket av ekstreme observasjoner, brukes ofte kvartildifferense / kvartilavstand / midtspredning. Første (henh. andre, tredje) kvartil er en verdi slik at 25% (henh. 50%, 75%) av observasjonene er mindre enn eller lik denne verdien.

13 Vi skriver Q1, Q2 og Q3 for kvartilene.
Q2 er ikke annet enn medianen. Kvartildifferensen er differensen Q3 − Q1. Kvartildifferensen/2 = kvartilavvik.

14 Andre spredningsmål Gjennomsnittsavvik er alltid 0!
Gjennomsnittlig absoluttverdiavvik: Hvor stort er gjennomsnittlig avvik fra middelverdien?

15 Mest brukte spredningsmål
Varians Standardavvik

16 Bruk av standardavviket
(Se Lysø, s. 71) Tilbake til prøven i klassen: Intervall Utregnet (1.72 , 5.17) (−0.01, 6.9) Antall elever 15 18 (alle) Andel elever 83.33% 100%

17 Ved en erfaring som gjentas mange ganger, er det alltid tilfeldig variasjon i resultatene.
Dermed vektlegges ofte bare observasjoner hvis avviket er større enn standardavviket, altså som faller utenfor intervallet

18 Normalfordeling En type fordeling der 68,2% av observasjonene ligger innenfor ett standardavvik av gjennomsnittet, og 95,2% innen to standardavvik av gjennomsnittet Beskriver godt bl.a. IQ og høyde i en befolkning “Normalplanen” (1939)

19 §3. Undersøkelser (Se Lysø, kap. 9)
Stor populasjon å undersøke ~ stikkprøve Tilfeldig variasjon Populasjonsplanet og utvalgsplanet Sannsynlighetsutvalg og ikke-sannsynlighetsutvalg Responsfeil

20 Spørreskjemaer Nøytrale spørsmål Lukkede spørsmål (f.eks. flervalgs)
Validitet / gyldighet Reliabilitet / pålitelighet Praktisk anvendelse: Eksamenene vi gjennomfører med elever!

21 §4. Misvisende statistikk
Maria og ukelønn (Lysø, s ) Bildediagrammer (Lysø, s. 25)

22 §5. Digitale verktøy En “vitenskaplig” lommeregner har mange statistiske funksjoner. Regneark som Excel er svært godt egnet statistisk arbeid, både for å gjennomføre beregninger og presentere data i tabell og ulike typer diagram. Obs: (BV, s. 175) “Fornuftig bruk av tekniske hjelpemidler krever god innsikt i statistikk”!

23 Kilder for statistikk Statistisk sentralbyrå ( ) har grundig undersøkt veldig mange aspekter med liv i Norge. Her kan det hentes reelle eksempler på tabeller, ulike diagrammer o.l.


Laste ned ppt "M1 årskurs HVE 7. september 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google