Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Om normalfordeling og bruk av standardavvik for å analysere om det er forskjeller på datasett. Veiledning til Datahåndtering Oblix 1 Harald Romstad Høgskolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Om normalfordeling og bruk av standardavvik for å analysere om det er forskjeller på datasett. Veiledning til Datahåndtering Oblix 1 Harald Romstad Høgskolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Om normalfordeling og bruk av standardavvik for å analysere om det er forskjeller på datasett. Veiledning til Datahåndtering Oblix 1 Harald Romstad Høgskolen i Hedmark

2 2005.10.06 Harald Romstad ØSIR 2 Normalfordeling  I en populasjon vil vi forvente at vi har et gjennomsnitt og populasjonen er fordelt rundt dette gjennomsnittet.  Det normale er en ”normalfordeling”  Men vi kan også ha en rekke andre fordelinger (skjeve fordelinger)

3 2005.10.06 Harald Romstad ØSIR 3 Litt om statistikkfunksjoner i Excel Se på datasettet Her har vi stilt samme spørsmål til to populasjoner (pop 1 og pop 2). Hver populasjon representerer et utvalg. Hvert utvalg består av 20 respondenter. De har gradert sine svar fra helt enig (1) til helt uenig (10). Er det forskjell på holdningene til spørsmål x.1 i pop 1 og pop 2.

4 2005.10.06 Harald Romstad ØSIR 4 Litt om statistikkfunksjoner i Excel Beregne gjennomsnitt Sett cursor i den cellen du skal ha beregningen. Merk fx. Velg statistikk og funksjon du vil bruke, her gjennomsnitt. Merk området du vil beregne gjennomsnittet av. Funksjons -tasten (fx)

5 2005.10.06 Harald Romstad ØSIR 5 Litt om statistikkfunksjoner i Excel Beregne standardavvik

6 2005.10.06 Harald Romstad ØSIR 6 Litt om statistikkfunksjoner i Excel Beregne standardavvik Sett cursor i den cellen du skal ha beregningen. Merk fx. Velg statistikk og funksjon du vil bruke, her gjennomsnitt. Merk området du vil beregne standardavviket av.

7 2005.10.06 Harald Romstad ØSIR 7 Normalfordeling og standardavvik  Det normale kravet for et konfidensintervall i samfunnsvitenskapelig metode er 95%, dvs gjennomsnittet pluss minus to standardavvik.  Hvis konfidensintervallene til to populasjoner overlapper hverandres gjennomsnitt er det ikke grunnlag for å hevde at det med 95% sannsynlighet er forskjell på diss 1 stdv.= 34% 34% 47,5% 2 stdv.= 47,5%

8 2005.10.06 Harald Romstad ØSIR 8 Er det forskjell på pop 1 og pop 2 Bruk av standardavvik En grei tommeltottregel er: Hvis standardavvikene overlapper gjennomsnittet til populasjonene kan en ikke hevde at det er forskjell på disse. Rett og slett fordi spredningen er for stor.

9 2005.10.06 Harald Romstad ØSIR 9 Lage en frekvenstabell Vha av funksjonen ”antall.hvis (område;vilkår), kan vi sortere en tabell inn i en ny frekvenstabell. Dette gir oss muligheter for å lage gode frekvenstabeller og – grafer.

10 2005.10.06 Harald Romstad ØSIR 10 Lage en frekvenstabell En grafisk framstilling av frekvenstabellen. Da ser vi også at spredningen på svaralternativene indikerer at det ikke er grunnlag for å si at det er forskjell på pop 1 og pop 2

11 2005.10.06 Harald Romstad ØSIR 11 Litt om bruk av statistikk som veiledning for oblix 1  La oss se litt på følgende figur som viser søkningen til IT- utdanninger  Det er noe som tyder på at det kan ligge gode forklaringer til utviklingen i nedgangen til søkningen til ØSIR, men kan det også være forklaringer som er interessante innen utviklingen i IT- søkningen

12 2005.10.06 Harald Romstad ØSIR 12 Litt om bruk av statistikk som veiledning for oblix 1  La oss se litt på følgende figur som viser søkningen til IT-utdanninger  Ved å splitte opp datasettene på homogene grupper (strata) så kan vi få noen gode forklaringer.  Her er det mye som tyder på at kvalitetsreformen medførte at Universitetene etablerte bachelorutdanninger på IT og hadde en meget vellykket inntrenging på dette markedet for DH’er og ingeniørhøgskoler fra 2001


Laste ned ppt "1 Om normalfordeling og bruk av standardavvik for å analysere om det er forskjeller på datasett. Veiledning til Datahåndtering Oblix 1 Harald Romstad Høgskolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google