Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra svart til grønt karbon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra svart til grønt karbon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra svart til grønt karbon
SKOG er SEXY!!! Skog i en sammenheng En solnedgangsnæring eller spennende framtidsutsikter? Fra svart til grønt karbon Innspill til Regjeringens bioøkonomistrategi

2

3 3000 gigatonn CO2-reserver: Budsjettet: 900 gigatonn CO2
Her ser der hvor mye CO2 vi allerede har funnet - følge IEA er det påvist globale fossile energireserver tilsvarende 2794 Gigatonn. Her ser dere hvor mye CO2 vi til sammen kan slippe ut de neste tiårene. Grensen for hva vi kan slippe ut er på ca. 565 gigaton CO2 hvis vi skal nå 2-gradersmålet. Resten – må bli liggende i bakken. Markedet for våre fossile produkter krymper til en brøkdel av det er i dag. Hva betyr dette for Norge? Det KAN hende at norsk petroleumsnæring kan ta en stor andel av dette krympende markedet. La oss snu den innovasjonskraften som oljenæringen har utvist i jakten på nye utvinnbare ressurser til å sørge for at det lille som trengs av fossil energi er så rent som mulig – Vi kan hente ut energien i gassen - og sende karbonet tilbake under bakken – så kan vi lage kraft for de dagene og nettene der været hindrer andre land fra å lage nok kraft av sol og vind.

4 Begrensninger på fossil energi? «highly unlikely»

5 Men hva er «likely» i energimarkedet?
Oljeselskapenes prisforventninger?

6 Årlig installasjon av solceller til nå (GW effekt)

7 Årlig installasjon av solceller til nå (GW effekt)
- og IEAs prognose (new policy scenario)

8 Batteripris per KWt lagringskapasitet

9

10

11 Kanskje en selvfølge? Ikke for alle. Tro det eller ei, men det finnes folk der ute, som mener at fornybar energi ikke er noe klimatiltak dersom det kommer de fattigste til gode. Tanken er at hvis man ikke ville hatt råd til olje, erstatter ikke fornybar energi noe fossilt. Mitt budskap her i dag er at investeringer i fornybar energi uten sammenligning er det viktiste og beste vi kan gjøre for å redde et levelig klima på jorda. Jeg skal komme tilbake til hvorfor.

12 Strøm kan brukes til så mangt…
AT Skog – 10 år – 300 mill – fm3 – lav lønnsomhet

13 … det kan biomasse også Det vil bli underskudd på biomasse i fremtiden
Miljøhensyn: Trevirke må benyttes der det ikke finnes andre alternativer Samfunnsøkonomisk: Norsk trevirke må utnyttes til sitt fulle potensiale. Maksimere verdiskapning i Norge Mulige anvendelser: Bygg hus, høyhus, moduler, bruer, flyplasser, idrettsanlegg osv. Kjemikalier, materialer, forpakning, hygiene, proteiner Drivstoff til fly, tungtransport og skip der det ikke finnes andre fornybare alternativer Strøm og varme – kun når alle andre alternativer er uttømt og kun ved «end of life»

14 Bruk av norsk biomasse er en viktig del av klimaløsningen!

15 Fossil plast 1,4 mrd tonn CO2 totalt 5% av CO2 fra fossil energi
Like mye som all flytransport Kilde: Store utslipp fra materialproduksjonen Økende marked

16 Det grønne skiftet fra fossil til fornybar plast er i gang!
Grønne skiftet er i gang. Bygge fra fossilt til fornybart råstoff Braskem sin Bio-PE fabrikk i Triunfo Brasil Ifølge European Bioplastics kan omlag 85 prosent av all plast teknisk sett erstattes med biobasert plast. Eksempler på det vises fram i dag. Kan også produseres i Norge fra Norsk trevirke, som Borregaard. ~5% av globale CO2 utslipp fra fossil energi Like mye som klimagassutslipp fra all flytransport

17 Den grønne økonomien - er fornybar og sirkulær

18

19 Grønn økonomi: Bioøkonomi
Skogens mange muligheter Papir Bygningsmateriale Varme Drivstoff Plast Klær Reduksjonsmiddel i industri Platform chemicals Nanomaterialer Fôr Mat Stående karbonlager… Bioøkonomien Grønn økonomi: Bioøkonomi

20 Skogen i transportsektoren
Nye industrimuligheter Avinor er på banen ASKO og Scania fikk Transnovaprisen for bruk av Bioetanol Tine har 4 biler Posten er også på banen

21 Ta det grønne karbonet i bruk
#Grønne sertifikat #Biodieselavgift #Enova #Statkraft Skogindustrien står ved et veiskille – der fallende papirmarked skaper mulighet for å utnytte fornybare ressurser til nye materialer og energibærere. Borregaard står nå på egne ben og er verdensledende på miljøvennlige produkter fra tømmer – og vi skal senere høre mer om utviklingen av en ny industriklynge basert på råstoff fra skogen. Norske bygder er avhengig av å selge tømmer – Og også i framtiden kommer vi til å fly i dette lange landet – og over verdenshavene. La oss se om vi kan lage fornybart flydrivstoff i stedet for avispapir! La oss se om vår plastindustri kan ta i bruk fornybart karbon! La oss se om tre kan erstatte stål og betong i bygninger!

22 Biogass vs fossilgass

23 Stimuler til grønne markeder!
Biodrivstoff Skape tilstrekkelig avgiftsforskjell Differensiert landingsavgift Opptrapping av omsetningspåbudet Likestill bioetanol og biodiesel Kjøretøystøtte Offentlig krav om fossilfri transport Biovarme Forbud mot fossil oppvarming, inkl. spisslast Avgift på fossil fyringsolje Konsesjonskrav om fossilfri fjernvarme Biobaserte materialer Midler til økt bruk av tre Gradert avgift på plastposer Innfør avgift på fossile materialer Krav i bygg Enova Miljøteknologifondet Omsetningspåbudet Bioplast Bio jet-fuel Tilstrekkelig avgiftsforskjell Økning i CO2-avgiften på fossilt Midler til økt bruk av tre Bioetanol og biodiesel må være likestilt Offentlige innkjøp

24


Laste ned ppt "Fra svart til grønt karbon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google