Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FJERNVARMENS JULEMØTE 2013 15:00Bedre kommunikasjon av fjernvarmens verdi v/ Trygve Mellvang-Berg Oppsummering fra fagmøte om kunderelasjoner. Forslag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FJERNVARMENS JULEMØTE 2013 15:00Bedre kommunikasjon av fjernvarmens verdi v/ Trygve Mellvang-Berg Oppsummering fra fagmøte om kunderelasjoner. Forslag."— Utskrift av presentasjonen:

1 FJERNVARMENS JULEMØTE 2013 15:00Bedre kommunikasjon av fjernvarmens verdi v/ Trygve Mellvang-Berg Oppsummering fra fagmøte om kunderelasjoner. Forslag til nytt prosjekt. Informasjon om oppdatering av miljørapporten for fjernvarme 15.30Energieffektivisering ved omlegging til fjernvarme. Arild Kvikstadhagen, Fossekall, orienterer om en studie utført for Eidsiva Bioenergi 16:00Fjernvarmetariff som stimulerer til redusert returtemperatur, v/ Statkraft Varme 16:25 Kaffepause 16:45Anleggsbidrag i fjernvarmen, v/ Fredrik Dahl-Paulsen, Akershus Energi Varme 17:10Trygghets APP- En sikrere arbeidshverdag! v/ Audun Brenne, Statkraft Varme 17:30Politikk og rammevilkår- hva er viktigst nå? v/ John Marius Lynne og Heidi Juhler 18:00Tradisjonell julebuffet

2 Statsbudsjettet 2014 Økning i grønne avgifter: Elavgift 12,39 øre/kWh (+ 0,78 øre/kWh, reell økning 0,56 øre/kWh) CO2-avgift: 330 kr/tonn CO2 + ?  øker lønnsomheten for alle fornybare varmeressurser  bidrar til raskere utfasing av oljefyring Styrking av klima- og energifondet til 1799 mill kr  bidrar til ønskede investeringer i fornybar varme Energiflistilskuddet avviklet – ramme på 32,5 mill kr i 2013 Viktige grep for mer fornybar varme

3 Regulatoriske virkemidler må dra i samme retning Energikravene i bygningsregelverket må:  Fortsatt sikre fleksibel energiforsyning  Ikke diskriminere mellom intern og tilført fornybar energi Energimerkeordningen endres tilsvarende slik at man likestiller all fornybar energiforsyning Krav om fornybar fjernvarme fra markedet og myndighetene Fjernvarmeforsyning i hovedsak fornybar- men avfallsvarme vurderes forskjellig hos ulike myndigheter, og vekting av elektrisitet er uavklart Trenger enkelt og robust regelverk

4 Bidrar til energiomlegging og energieffektivisering  Over 60 TWh realistisk potensial fornybar varme i 2020 (spillvarme, biobrensel, varmepumper/geotermiskvarme)  Stort potensial for fortetting i fjernvarmenett  Et system som dekker hele energibehovet, året rundt  Den kWh som leveres den kaldeste timen er mest verd  Et system som sikrer fleksibilitet – vannbåren varme  Et system som gir forsyningssikkerhet – både kraft og varme

5 Fjernvarmen fjerner fossile utslipp Vi er her (2012) Vi skal hit (2020)

6

7 Årsmøte 2014 Fra:

8 Årsmøte 2014 Til:

9 …eller kanskje

10 Årsmøte Norsk Fjernvarme 3.-4. juni 2014 Lillehammer

11 Fjernvarmedagene 14.- 15. oktober 2014 Scandic Fornebu


Laste ned ppt "FJERNVARMENS JULEMØTE 2013 15:00Bedre kommunikasjon av fjernvarmens verdi v/ Trygve Mellvang-Berg Oppsummering fra fagmøte om kunderelasjoner. Forslag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google