Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Formannskapet Asker kommune – 26. mai 2015 Politimester Terje Nybøe og politiinspektør Ann-Gørild Kjeldsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Formannskapet Asker kommune – 26. mai 2015 Politimester Terje Nybøe og politiinspektør Ann-Gørild Kjeldsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Formannskapet Asker kommune – 26. mai 2015 Politimester Terje Nybøe og politiinspektør Ann-Gørild Kjeldsen

2 ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Tema for vårt innlegg Kort om politidistriktet Kriminaliteten i Asker og Bærum Aktuelle straffesaker Bevæpning av politiet Om reformarbeidet i politiet 01.07.2015 Side 2

3 ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT 01.07.2015 Side 3

4 ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT 01.07.2015 Side 4

5 ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT 01.07.2015 Side 5

6 ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT 01.07.2015 Side 6

7 ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT 01.07.2015 Side 7

8 ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Kriminalitetsutviklingen og samfunnsutviklingen påvirker hverandre Lokale, regionale, nasjonale og internasjonale utviklingstrekk: Politiske Økonomiske Sosiale Teknologiske Miljøutfordringer 01.07.2015 Side 8

9 ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Vinning Utgjør over 46 % av de totale forbrytelsene i Asker (per 1.5.15) Tyveriene utgjør flesteparten av sakene Bedragerier 01.07.2015 Side 9

10 ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Vold 9 % av forbrytelsene i Asker (per 1.5.15) Ulik alvorlighetsgrad Vold i nære relasjoner 01.07.2015 Side 10

11 ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Sedelighet 1 % av forbrytelsene i Asker (per 1.5.15) Voldtekter og overgrep mot barn Mørketallsproblematikk 01.07.2015 Side 11

12 ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Narkotika 23 % av forbrytelsene i Asker (per 1.5.15) Begge ytterkantene på "narkotikaskalaen" representert Cannabis særlig utbredt, og det kommer stadig nye stoffer Doping 01.07.2015 Side 12

13 ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Barn og ungdom Store barne- og ungdomskull Vinning (særlig naskerier og fra skoler) Narkotika (jf. Ungdomsundersøkelsen) Skadeverk Vold Forebygging viktig! Forebyggende både i Sandvika og Asker 01.07.2015 Side 13

14 ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Arbeidsmarkedskriminalitet Arbeidsmarkedet arena for kriminelle Ulike kriminalitetstyper satt i system Stor trussel mot både individet, bransjer og vårt demokrati 01.07.2015 Side 14

15 ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Radikalisering Skjerpet trusselnivå i Norge Utfordring også i Asker og Bærum 01.07.2015 Side 15

16 ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT 01.07.2015 Side 16

17 ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Politireformen 22. juli - kommisjonens rapport Politianalysen NOU 2013:9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer (strukturreform og kvalitetsreform) Regjeringens avtale med Venstre, 17. februar 2015 Prop. 61 LS Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen) lagt frem 6. mars 2015 Fremtiden til Asker og Bærum politidistrikt – Sør-Øst politidistrikt (55 kommuner, fire fylkesmenn, ca. 870 000 innbyggere) Komiteens merknader foreligger 2. juni d.å. Debatt i stortinget 10. juni d.å. Utlysning av politimesterstillinger Valg av hovedseter 01.07.2015 Side 17


Laste ned ppt "ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Formannskapet Asker kommune – 26. mai 2015 Politimester Terje Nybøe og politiinspektør Ann-Gørild Kjeldsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google