Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Formannskapet Asker kommune – 26. mai 2015 Politimester Terje Nybøe og politiinspektør Ann-Gørild Kjeldsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Formannskapet Asker kommune – 26. mai 2015 Politimester Terje Nybøe og politiinspektør Ann-Gørild Kjeldsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Formannskapet Asker kommune – 26. mai 2015 Politimester Terje Nybøe og politiinspektør Ann-Gørild Kjeldsen

2 ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Tema for vårt innlegg Kort om politidistriktet Kriminaliteten i Asker og Bærum Aktuelle straffesaker Bevæpning av politiet Om reformarbeidet i politiet Side 2

3 ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Side 3

4 ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Side 4

5 ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Side 5

6 ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Side 6

7 ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Side 7

8 ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Kriminalitetsutviklingen og samfunnsutviklingen påvirker hverandre Lokale, regionale, nasjonale og internasjonale utviklingstrekk: Politiske Økonomiske Sosiale Teknologiske Miljøutfordringer Side 8

9 ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Vinning Utgjør over 46 % av de totale forbrytelsene i Asker (per ) Tyveriene utgjør flesteparten av sakene Bedragerier Side 9

10 ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Vold 9 % av forbrytelsene i Asker (per ) Ulik alvorlighetsgrad Vold i nære relasjoner Side 10

11 ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Sedelighet 1 % av forbrytelsene i Asker (per ) Voldtekter og overgrep mot barn Mørketallsproblematikk Side 11

12 ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Narkotika 23 % av forbrytelsene i Asker (per ) Begge ytterkantene på "narkotikaskalaen" representert Cannabis særlig utbredt, og det kommer stadig nye stoffer Doping Side 12

13 ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Barn og ungdom Store barne- og ungdomskull Vinning (særlig naskerier og fra skoler) Narkotika (jf. Ungdomsundersøkelsen) Skadeverk Vold Forebygging viktig! Forebyggende både i Sandvika og Asker Side 13

14 ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Arbeidsmarkedskriminalitet Arbeidsmarkedet arena for kriminelle Ulike kriminalitetstyper satt i system Stor trussel mot både individet, bransjer og vårt demokrati Side 14

15 ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Radikalisering Skjerpet trusselnivå i Norge Utfordring også i Asker og Bærum Side 15

16 ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Side 16

17 ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Politireformen 22. juli - kommisjonens rapport Politianalysen NOU 2013:9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer (strukturreform og kvalitetsreform) Regjeringens avtale med Venstre, 17. februar 2015 Prop. 61 LS Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen) lagt frem 6. mars 2015 Fremtiden til Asker og Bærum politidistrikt – Sør-Øst politidistrikt (55 kommuner, fire fylkesmenn, ca innbyggere) Komiteens merknader foreligger 2. juni d.å. Debatt i stortinget 10. juni d.å. Utlysning av politimesterstillinger Valg av hovedseter Side 17


Laste ned ppt "ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Formannskapet Asker kommune – 26. mai 2015 Politimester Terje Nybøe og politiinspektør Ann-Gørild Kjeldsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google