Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

5. juni 2015 Sælen Oppveksttun

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "5. juni 2015 Sælen Oppveksttun"— Utskrift av presentasjonen:

1 5. juni 2015 Sælen Oppveksttun
Bli – kjent – dag 5. juni 2015 Sælen Oppveksttun

2 Velkommen til Sælen Oppveksttun
Rektor - Lisbet Morland Avdelingsleder barnehage –Ingebjørg Rensvik Avdelingsleder skole 1.-4.tr. – Annichen Morken Avdelingsleder skole 5.-7.tr. – Stine Liseth Avdelingsleder SFO - Ståle Omholt 265 elever

3 47 førsteklassinger 3 kontaktlærere

4 Mål for møtet: Hvordan kan vi sammen skape en trygg skolestart for ditt barn? Hvordan kan du som foreldre støtte ditt barns læring?

5 13 år på skolebenken Hvem er du som skoleelev?

6

7 Trivselsdans i skolegården

8 Alle elever har rett til et godt skolemiljø
Ta barna på alvor Læringsmiljøtimen Klasseregler Mange voksne ute Bursdager Bli kjent med de andre foreldrene (læresamtalen) Dialog

9 Vi skal mestre – hver dag
Vi må gi barn tro på at de kan lære å mestre. Ved og nå mål eller ved å klare nye utfordringer, opplever barn at de lykkes. Å oppleve mestring gir motivasjon til å nå nye mål og nye utfordringer. Vi må gi utfordringer som bygger på kunnskap og ferdigheter som barn har, og som samtidig peker mot høyere mål. Barn som får muligheter til å undre seg og være nysgjerrige, får lyst til å lære

10 You can learn anything

11 Jeg har bare ikke lært det enda….

12

13 Leke - uteskole

14 Bli utfordret - aktiv

15 Digital læring

16 Tenke – reflektere - diskutere

17 Jobbe konkret og praktisk

18

19 Verdsett barnet for den det er
Tilpasset opplæring Positive forventninger Ros innsats

20 Hva kan du gjøre? Vis interesse Sørg for at barnet er mett og uthvilt
Gode rutiner for hjemmearbeid Snakk positivt om skolen Vær inkluderende og snakk positivt om andre barn Følg med på digital aktivitet

21 Hva kan dere øve på? Observasjonsevne Utholdenhet Sosiale spilleregler
Selvstendighet Selvhevdelse

22 Lesing S – T – O - P

23 Regning

24 Engelsk

25 Godt skole – hjem samarbeid
Ta kontakt med skolen

26 Hvordan kan du støtte læringsarbeidet?

27 Skolens hjemmeside Bestilling av frukt og melk Søknad om fri
Søknad om SFO plass ukeplaner generell informasjon bilder fra ekskursjoner mm. It’s learning

28 Praktisk informasjon Byttetøy og innesko med NAVN Les ukeplanen
Møt presis Fravær Meldemappe

29 SFO Oppstartdager: mandag 3. august eller mandag 10.august, kl 10
Tilvenning: Alle må regne med en tilvenningsperiode, korte dager i starten. Overgangen fra barnehage til skole kan være stor. Husk: Mat, drikke, innesko, skiftetøy Inneregler: Inne skal vi ha rolige aktiviteter, vi skal rydde etter oss, hvis vi går ut skal vi gi beskjed til en voksen Uteregler: Vi rydder etter oss (sykler, løperhjul, bøtter,spader,osv). Det er kun lov å være i skogen, når en voksen er der! Grenser: Det er ikke lov å gå utenfor grensene (skogen er merket med røde merker), på plassen skal vi ikke utenfor gjerder. Fotball, kun på fotballbanen og under taket. Alle som skal begynne på SFO, må søke plass og ta imot plassen på nettet. Voksne på 1.trinn SFO: Hilde, Wenche, Elisabeth og Rene. 1.trinn bruker 2.etasje på SFO huset i SFO tiden, 3 grupper.

30 Valg av foreldrerepresentanter
2 klassekontakter: Grete Fosse, Janne Pedersen 2 vara:Kristin Johannessen, Trine Riera 2 FAU: Irene Sollesnes, Melani Binek 2 vara: Tonje Lønning, Stine Haugen


Laste ned ppt "5. juni 2015 Sælen Oppveksttun"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google