Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ta vare på velgerne dine! Vårt politikeropplæringsprogram.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ta vare på velgerne dine! Vårt politikeropplæringsprogram."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ta vare på velgerne dine! Vårt politikeropplæringsprogram.

2 Politikeropplæringen – «ta vare på velgerne dine» Bakgrunn  Arbeidet aktivt og målrettet for å vektlegge helsefremmende og forebyggende prosesser lokalt.  Så behov for økt bevissthet og kompetanse på folkehelse i kommunen  Bidra til å skape en tydeligere interaksjon mellom praktikere, fagfolk og politikere.

3 Politikeropplæringen Mål 1)Utarbeide et kursopplegg i folkehelseforståelse. Teste kursopplegget for våre medlemmer. 2)Kartlegge hva som er god folkehelseopplæring og evaluere metoder for opplæringen. 3)Øke kompetansen og bevisstgjøringen blant politikere i hvorfor kommunen bør satse på helsefremmende og forebyggende tiltak. Få en mer samstemt forståelse for hva folkehelsearbeid er mellom ulike lokale aktører. 4)For å gjennomføre de foregående 3 målene igangsatte nettverket et forprosjekt bestående av en omfattende prosjektgruppe for å få kartlagt; 1) hvilke pedagogiske virkemidler skal tas i bruk 2) hvem skal delta i en opplæringsprosessen i første omgang 3) skal opplæringen dra nytten av en vekselvirkning mellom politiker og praktiker?

4 Politikeropplæringen Prosjektgruppen  Satset bredt – inviterte både nettverket, politikere, administrasjon og fagpersoner i tillegg til akademia, andre folkehelseorganisasjoner og frivillige organisasjoner.  Nettverk på sitt vakreste & mest effektive – fant frem til felles mål  POLITIKEROPPLÆRING!

5 + Utdanningsprogrammet inneholder; 1 slagord 3 hovedtitler 10 undertitler 5 filmer 1 brosjyre 1 nettressurs 1 multimediaforedrag med varighet 1t Trente instruktører Første i sitt slag i Norge Første i sitt slag i WHO Healthy Cities 5

6

7

8

9

10 Politikeropplæringen Resultater – respons  Medlemmer gjennomført opplæring for sine folkevalgte  Viktig med fysisk tilstedeværelse samt en spisset og gjennomarbeidet budskap  Har gjennomført opplæringen som ren kursvirksomhet for interessenter utenfor nettverket  SK høstet stor interesse og oppmerksomhet og har holdt foredrag om opplæringen ved flere anledninger  Arbeidet blir revitalisert nå – viktig å oppdatere innhold og utforming og konsept!

11 Politikeropplæringen Hvorfor er dette viktig?  Glimrende mulighet til å bli introdusert og kjent med et nytt kommunestyre.  Relasjonsbygging  Ta livet av myter!  Mulighet til å adressere viktige problemstillinger og utfordringer – her handler det om å spille på politikernes følelser  Handler om å gi beslutningstakerne den nødvendige innsikten og kunnskapen de trenger for å bidra til et godt folkehelsearbeid

12

13 Tilbakemeldingene fra politikerne:

14 Hva har politikeropplæringen ført til i Brønnøy?  Sulten på mer informasjon og kunnskap omkring folkehelse!  Mer krevende politikere…  Etterspørsel etter informasjon og innsikt i arbeidet som gjøres  Folkehelse blir etterspurt!  Argumenter i den politiske debatten:  Opposisjonen bruker folkehelse som argumenter mot posisjonen og omvendt!  Politikerne har fått tilstrekkelig innsikt i alt av relevante dokumenter og planverk og har (delvis) kunnskap når viktige beslutninger som omhandler folkehelse skal tas.

15 Folkehelsekoordinatorens rolle:  Avgjørende med tanke på felles forståelse, forankring og legitimitet i folkehelsearbeidet..  Kommunikator:  Filtrere, bearbeide og kommunisere mengder med opplysninger, forskning, veiledere, rundskriv, forskrifter …..  Koordinatorens rolle er å gjøre mengden med informasjon forståelig, lettfattelig og tilgjengelig!  Gi den nødvendige kompetansen og tilstrekkelig informasjon, slik at politikerne har mulighet til å treffe de rette beslutningene.  Stor del av det lokale folkehelsearbeidet er politisk påvirkningsarbeid.  Relasjonsbygger  Ordfører er en viktig samarbeidspartner

16 Hvordan vinne frem med budskapet?  Handler om FORMIDLING (kunnskapsformidling)  Skape en felles/bedre forståelse  Skape et fokus  Politikk handler mye om følelser: dermed blir det vår oppgave å røre i disse følelsene, gjøre det komplekse folkehelsearbeidet synlig og håndgripelig  Vise sammenhenger:  X+Y=FOLKEHELSE (hva er det, og hva er konsekvensene hvis vi ikke gjør noe med det nå?)  Budskapet må være enkelt

17 Hvordan vinne frem med budskapet? - gjøre det uhåndgripelige - håndgripelig  Skape felles forståelse  Sette fokus  Vise sammenhenger:  Folkehelse er mer enn hva begrepet tilsier.  Folkehelseloven, folkehelsemeldinga, og muligens til dels samhandlingsreformen har bidratt til en endra oppfatning av og et tydeligere fokus på hva folkehelse innebærer – men dette er ikke nok!  Oppleves som noe Diffust og Uhandgripelig  Forklare at folkehelse handler om de verdiene de gikk på valg med og igjen - vise sammenhengene!  Bærekraftig utvikling, samfunnsutvikling, bolyst, oppvekstvilkår, distriktsutvikling

18 Folkehelsefokus – hele året  Årshjul:  1. Kvartal:  Nye folkehelseprofiler presenteres og drøftes i kommunestyret  2. Kvartal:  Budsjettregulering, mulighet for å påpeke manglende oppfølging tiltak jamfør utfordringene i kommunen.  3. Kvartal:  Løpende oversiktsdokument presenteres/orienteres i kommunestyret. Dette i sammenheng med budsjettarbeid og iverksetting av tiltak og oppfølging..  4. Kvartal  Budsjettbehandling: Siste mulighet for å kunne påvirke neste års fordeling av midler til folkehelse.

19 Gå gjerne inn og les mer om politikeropplæringen på www.sunnekommuner.no www.sunnekommuner.no Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Ta vare på velgerne dine! Vårt politikeropplæringsprogram."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google