Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva viser årets barometer? Ole Petter Pedersen, 25. juni 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva viser årets barometer? Ole Petter Pedersen, 25. juni 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva viser årets barometer? Ole Petter Pedersen, 25. juni 2015

2 Hva er hensikten? Lage et bilde av hvordan kommunen leverer Rettet mot politikere og innbyggere – som trenger hjelp for å stille riktige spørsmål om det som er mest interessant Umulig å finne fram i databasene selv Mye av det som produseres av dokumenter fra administrasjonen er enten detaljert, subjektivt, uprioritert eller uforståelig Barometeret kan ikke gi alle svarene – heller ikke hensikten De beste har høyst sannsynlig noe å lære bort – de nederst kan ha forsvarlige tjenester, men også noe å lære av andre

3 Hva viser 2015-utgaven? Oppdal topper – men veldig jevnt! Overvekt av kommuner fra Akershus og Sogn og Fjordane i toppen 21 av 25 kommuner i bunn er fra Nord-Norge – hvorfor? Grunnskole og økonomi har reelt sett størst betydning for plasseringen Større kommuner presterer noe bedre enn små når vi tar hensyn til korrigert inntekt Kommunene i toppen har 30-40 % bedre nøkkeltall enn de i bunn Selv ved bare å sikte seg inn mot å bli den 100. billigste, kan mange kommuner spare store summer ved å drifte billigere …men barometeret er ikke en konkurranse om å drive billig. Riktig kostnad må være mye viktigere

4 Oppdal topper – men jevnt 123 ulike nøkkeltall, med vekting bestemt av redaksjonen Det skiller 1 prosent i poengsum mellom Oppdal og nr 2 (Gloppen) Oppdal har knapt 7 prosent bedre score enn nr 25 Viktig å markere en vinner – men i praksis er alle i Topp 25-vinnere Det som kjennetegner de beste er at de ligger høyt i nesten alle sektorer

5 Akershus og Sogn og Fjordane dominerer 6 fra Akershus og 4 fra Sogn og Fjordane innen Topp 25 Gjenspeiler at grunnskole er en viktig faktor i barometeret: Sogn og Fjordane-kommunene samlet sett klart best Kommunene i fylket ligger også veldig godt an innen miljø og ressurser og helse Kommunene i Akershus drifter billigst av alle, selv justert for utgiftsbehov Gode plasseringer innen miljø og ressurser, vann, avløp og renovasjon og grunnskole

6 Hvorfor er nordnorske kommuner i bunn? 21 av 25 nederst i barometeret er fra Nord-Norge Hvis vi ignorerer høy inntekt, er halvparten av bunnkommunene fra Nord-Norge Scorer dårligere innen grunnskole, eldreomsorg og særlig kostnadsnivå, marginalt svakere innen barnevern Scorer bedre innen sosialtjeneste og helse Uttrykk for et klart problem i Kommune-Norge: Mer penger gir ikke særlig uttelling i form av målbare forbedringer Kan også være uttrykk for metodiske svakheter

7 Grunnskole og økonomi er viktigst Størst vekt: Grunnskole og eldreomsorg (20 % hver) Nest viktigst: Økonomi, barnehage og barnevern (10 % hver) Store forskjeller mellom kommunene innen grunnskole Klart mindre forskjeller innen eldreomsorg Grunnskole blir derfor mye viktigere enn eldreomsorg Mye større forskjeller innen økonomi enn barnevern og dernest barnehage Har med økonomi fordi kommunen må drives ansvarlig for å kunne ha et trygt tjenestetilbud over tid

8 Større kommuner presterer bedre enn små Veldig mange små kommuner – noen er i topp og noen i bunn Samlet kan det se ut til at store kommuner presterer noe bedre enn små i totaltabellen (justert for korrigert inntekt) Hvis vi ikke justerer for økonomisk utgangspunkt, kommer småkommunene helt marginalt best ut

9 Hvem er best hvor Her kommer små kommuner best ut Barnevern Barnehage (klar forskjell) Helse (stor forskjell) Sosialtjeneste (stor forskjell) Kultur Økonomi Saksbehandling Her kommer store kommuner best ut Grunnskole Eldreomsorg (store forskjeller) Kostnadsnivå (store forskjeller, også etter korrigering) Miljø og ressursbruk Vann, avløp og renovasjon

10 Nær 40 % forskjell mellom topp og bunn Innen ett nøkkeltall kan det være store forskjeller Kommunene er ulike – jo flere nøkkeltall vi tar med, jo mindre blir forskjellene totalt Selv med 123 ulike nøkkeltall er scoren til kommunene på toppen av tabellen nesten 40 prosent bedre enn de nederst Noen forskjeller er naturlige – målet er ikke at alle skal være like på alle områder

11 Behov for å bli rimeligere? Bli nr 100! Barometeret er ikke en måling som spesielt premierer det å drive billig Å drive til riktig pris må være viktigst Hvis politikerne vil ha verdens beste bemanning i barnehagene, blir den dyr Likevel: Enhver kommune kan vel, hvis den vil, få et kostnadsnivå som er innen de 100 rimeligste i landet, korrigert for utgiftsbehovet? Da kan kommunene spare X milliarder

12 Til slutt: Vi må bli bedre! Når nye, interessante data blir tilgjengelig, vil vi bruke dem Ny kunnskap og ny metodikk i Kommune-Norge må vi ta hensyn til Konstruktiv kritikk er den beste måten å forbedre barometeret på Vi skal være Norges suverent beste og mest lettfattelige måling av Kommune-Norge – samtidig som den skal være relevant Kvaliteten er mye bedre nå enn da vi startet, men vi skal fortsatt jobbe for å bruke redaksjonens kompetanse og Kommune-Norges innspill for å levere en enda bedre måling i 2016 Men først: Det er noen som fortjener ekstra oppmerksomhet!

13

14 Gratulerer Oppdal og Ullensvang!


Laste ned ppt "Hva viser årets barometer? Ole Petter Pedersen, 25. juni 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google