Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra aftenskole til privat universitet. BI 2005 Visjon BI skal være en ledende forskningsbasert handelshøyskole i Europa med livslang læring som grunntanke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra aftenskole til privat universitet. BI 2005 Visjon BI skal være en ledende forskningsbasert handelshøyskole i Europa med livslang læring som grunntanke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra aftenskole til privat universitet

2 BI 2005 Visjon BI skal være en ledende forskningsbasert handelshøyskole i Europa med livslang læring som grunntanke

3 BI 2005 Virksomhetsidé BI skal være det foretrukne utdanningsvalg gjennom kvalitet, relevans og et engasjerende læringsmiljø

4 BI 2005 BI-universitetet Stiftelsen Handelshøyskolen BI skal være et uavhengig privat universitet med basis i økonomi-, markedsføring- og ledelsesfag

5 BI 2005 Tospråklighet BI skal være et privat universitet kjennetegnet av åpenhet, tospråklighet og læringspartnerskap med studenter og virksomheter

6 BI 2005 Læringsfilosofi BI skal skape inspirerende læringsmiljø preget av refleksjon, dialog og livslang læring

7 BI 2005 Kjernevirksomhet BI skal drive forskning og utdanning av høyeste internasjonal kvalitet og relevans

8 BI 2005 Samfunnsrolle BI skal gjennom et nett av høyskoler utvikle og formidle kompetanse som fremmer verdiskaping og innovasjon

9 BI 2005 Verdier BI skal kjennetegnes av kvalitet, integritet og endringsevne

10 Norges nest største forsknings- og utdanningsinstitusjon Handelshøyskolen BI - Fremvekst Etablert i 1943 av cand. real Finn Øien Omgjort til uavhengig kunnskapsstiftelse fra 1968 Siviløkonomstudium fra 1985 Master of Science (hovedfag) fra 1991 Doktorgradsstudium (dr. oecon) fra 1998 Europeisk kvalitetsakkreditering (EQUIS) fra 1999

11 Handelshøyskolen BI: Noen nøkkeltall 22.000 studenter, hvorav 11.500 på deltid, lik kjønnsfordeling 287.423 vekttall avlagt i 2002 (17,7 vekttall per heltidsstudent) 350 faglige, 450 administrative, 800 høyskoleforelesere 882,5 mkr i omsetning i 2002, hvorav 11,2% er statsstøtte Uavhengig kunnskapsstiftelse med eksternt styreflertall

12 Organisasjonsstruktur Prorektor Rektor Økonomidirektør Økonomi Eiendom/drift Innkjøp Konserndirektør Forskning og fagressurser Konserndirektør Forskning og fagressurser Personaldirektør Personal og organisasjon, IT Organisasjonsdirektør Personal- og organisasjon IT Konserndirektør Utdanning Konserndirektør Utdanning Institutter Sentre Doktorgradsprogram Forskningssekretariat BI Partners Partnerforum Bibliotek Institutter Sentre Doktorgradsprogram Forskningssekretariat BI Partners Partnerforum Bibliotek/LRS Kommunikasjonsdirektør Informasjon Høyskolene Programområder -Undergraduate -Graduate -Corporate/Executive Studieadministrasjon Internasjonalt kontor Markedsavdeling Grafisk/Trykkeri Sentralbord Alumni Konsernprosjekter Nydalen Kvalitet

13 Høyskolemøtet Konsernmøtet Ledergruppen Handelshøyskolen BI: Styring og ledelse Styret RektorKollegiet

14 Handelshøyskolen BI - Styret Adm.dir. Gunn Wærsted, SpareBank1 Gruppen - leder Konserndir. Inge K. Hansen, Statoil Adm.dir. Ottar Henriksen, Raufoss Dep. råd Anne Kari Lande Hasle, Helsedepartementet Førsteamanuensis Ingunn Myrtveit, BI Professor Håkan Håkansson, BI Direktør Kari Mette-Mørdre, BI Student Christian Sønstebø, BI

15 Handelshøyskolen BI - Organisering BI Campus Nydalen BI Campus Nydalen BI Campus Nydalen BI Campus Nydalen BI Trondheim BI Litauen BI Tromsø BI Nordland BI Kristiansand BI Ålesund BI Bergen BI Telemark BI Kina BI Buskerud BI Vestfold BI Agder BI Lillestrøm BI Stavanger BI Nettstudier BI Norges Markeds- høyskole BI Forsikrings- akademiet BI Sandvika Graduate School BI Ekeberg Executive School BI Oslo BI Shipping- akademiet BI Gjøvik BI Østfold BI Høyskole for off. ledelse BI Senter for finansstudier BI Norges Varehandelshøyskole Utdanning Forskning- og fagressurser

16 BI Forskning og fagressurser Samfunnsøkonomi Finansiell økonomi Innovasjon og økonomisk organisering Strategi Logistikk Regnskap, revisjon og jus Offentlige styringsformer Ledelse og organisasjon Kommunikasjon, kultur og språk Markedsføring Forskningssekretariat Doktorgradsprogram BI Partners Partnerforum LRS/Bibliotek Senter for næringsutvikling og entreprenørskap Senter for næringslivshistorie etikk og ledelse Senter for maritime studier Senter for verdiskaping prosjektledelse informasjonsledelse organisatorisk læring Senter for forskning i monetær økonomi Senter for energi og miljø Senter for medieøkonomi europeiske og asiatiske studier Senter for samvirke- forskning Centre for Corporate Citizenship

17 BI Utdanning HS Utdanning Corporate Undergraduate Executive Under- graduate Graduate HS

18 Handelshøyskolen BI Største utdannings- og kompetanseleverandør til næringslivet i Norge Største handelshøyskole i Europa 350 faglige, 450 administrative, 800 høyskoleforelesere 1 mrd NOK, hvorav 11,2% statsstøtte 22.000 studenter, hvorav 11.500 på deltid, lik kjønnsfordeling Nasjonalt og internasjonalt nettverk med 24 ulike høyskoler Ledende forskningsbasert handelshøyskole i Europa med livslang læring som hovedfokus

19 BI-metoden Kjerne Kunder Kunnskapsteknologi BIutdanning og forskning BIutdanning og forskning Ledere Forsknings- kunder Bachelor- studenter Master- studenter Bedrifter Ledere Forsknings- kunder Forsknings- kunder Bachelor- studenter Bachelor- studenter Master- studenter Master- studenter Bedrifter

20 BIs nye utdanningsmodell: 3+2 Ph.DPh.D DIPLOMBACHELOR Diplom- økonom Diplom- markeds- fører DIPLOMBACHELOR Diplom- økonom Diplom- markeds- fører Diplom- økonom Diplom- markeds- fører SIVILMASTERSIVILMASTER Siviløkonom Sivilmarkedsfører Siviløkonom Sivilmarkedsfører Annen utdanning Annen utdanning Annen utdanning Annen utdanning

21 BIs viktigste suksessfaktorer Internasjonal forskningskvalitet Utstrakt arbeidslivskontakt Tospråklige forskere og lærere Studentene i fokus Sterk merkevare Ekstern synlighet Autonomi fra UFD

22 Fakta om utdanning 22 000 studenter, hvorav 10 500 på heltid og 11 500 på deltid Utdanning - fra enkeltkurs til doktorgrad Nasjonalt og internasjonalt nettverk med 26 høyskoler Tilbyr utdanning på heltid, deltid og via Internett

23 Studier på masternivå Master of Business Administration (MBA) Master of Management Master of Science (MSc) Høyere revisorstudiet Siviløkonomstudiet Sivilmarkedsførerstudiet

24 Studier på Bachelornivå Diplomøkonom Økonomi og administrasjon, Finans, Forretningsjus, IT-ledelse, Logistikkledelse, Eiendomsmegling, Journalistikk, Revisjon Diplommarkedsfører Markedsføring og ledelse, Markedskommunikasjon, Informasjon og samfunnskontakt, Reiseliv- og serviceledelse, Varehandelsledelse Diplomeksportmarkedsfører Kandidatstudier Høyskolekandidat, Markedskandidat, Handelskandidat Grunnfagsstudier Bedriftsøkonomi, Markedsøkonomi, Markedskommunikasjon, Informasjon og samfunnskontakt

25 En internasjonal organisasjon Bidrar i internasjonale forskningsprosjekter Har studenter fra mer enn 30 nasjoner Har som eneste utenlandske utdanningsinstitusjon retten til å tildele grad i Kina Har utvekslingsavtaler med rundt 20 land over hele verden Hovedaksjonær i Litauens første business-skole

26 BI som samfunnspartner Samfunnsinstitusjon som opererer i skjæringsfeltet mellom næringsliv, offentlig sektor og forskningsmiljøer Ambisjon om å bli Norges første private universitet Samarbeider med 90 norske bedrifter og offentlige institusjoner gjennom partnernettverk og faglige fora Partnerforum: Samarbeid med UiO og deler av offentlig forvaltning om å utvikle og formidle kunnskap BI Partners: Samarbeidsallianse med 14 bedrifter med mål om å fremme gjensidig kompetanseutvikling


Laste ned ppt "Fra aftenskole til privat universitet. BI 2005 Visjon BI skal være en ledende forskningsbasert handelshøyskole i Europa med livslang læring som grunntanke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google