Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kroppsøving/idrett 60 studiepoeng Anne Rabe/Trine Thoresen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kroppsøving/idrett 60 studiepoeng Anne Rabe/Trine Thoresen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kroppsøving/idrett 60 studiepoeng Anne Rabe/Trine Thoresen

2 Mål for studiet Kvalifisere studentene for arbeid med kroppsøvingsfaget i grunnskolen og videregående skole

3 - få egen erfaring med ulike aktivitetsformer - tilegne seg kunnskap og ferdigheter innen lek, idrett, dans og friluftsliv

4 - kunnskap om kroppens oppbygning og funksjon- fag som anatomi og fysiologi

5

6 -Fysisk aktivitet og helse Hjelpemidlene gjør oss inaktive

7 - få innsikt i sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse, barns utvikling og en sunn livsstil

8 Kropp, kosthold og trening

9 Kunnskap om samfunnsvitenskapelige emner; idrett og samfunn, idrettspsykologi, idrettshistorie og idrettsfilosofi Idrett og etikk ”Fair play” Mental trening Idrett og medier Idrett og kjønn

10 - tilegne seg fagdidaktisk kompetanse Stor utfordring for DERE! Vi har alt for mange ensformige, sterile skolegårder som i liten grad innbyr til variert aktivitet (Halvorsen Thoren 2003)

11 Fagdidaktisk kompetanse i kroppsøving Studentene arbeider med -undervisningsmetoder og prinsipper -planarbeid -evaluering -tilpasset opplæring -tverrfaglig arbeid/prosjekt -analyse av aktivitetsmiljøer

12 Egen erfaring, kunnskap og ferdigheter i kroppsøvingsfaget Aktiviteter -Uteaktiviteter f.eks skolegårdsaktiviteter, orientering, vinteraktiviteter, sykkeltur, friluftsliv -Salaktiviteter f eks ballgrunnskole, lagspill, friidrett, dans, rytmiske aktiviteter, turnaktiviteter -Svømmehallaktiviteter f eks vanntilvenning, grunnleggende svømmeopplæring, HLR- og livredning i vann

13 Svømmehallaktiviteter; vanntilvenning, grunnleggende svømmeopplæring, de fire svømmeartene, stup, HLR- og livredning i vann

14 Uteaktiviteter –vinteraktivitetskurs på Beitostølen – 5 dager

15

16

17 Friluftsliv/kanotur

18

19

20

21

22 Salaktiviteter f eks ballgrunnskole, lagspill, friidrett, dans, rytmiske aktiviteter, turnaktiviteter

23 Lek og sansemotorikk Bevegelse og leken - Kroppen er innfallsport til leken for barnet, ulike typer lek er viktig arenaer for bevegelse og fysisk aktivitet, barn forstår seg selv og andre gjennom sansemessige erfaringer Vi sanser omverden gjennom bevegelse

24 Barnet i bevegelse -Bevegelsens betydning for barns fysiske, motoriske, kognitive og sosiale utvikling Bevegelse,glede og en sunn livsstil

25 Organisering og arbeidsmåter Mye praktisk aktivitet Teoretisk lærestoff i viktig støttefag f eks anatomi, fysiologi og treningslære Instruksjonsarbeid IKT inngår som verktøy og tekstforum. Teknologien brukes som redskap for læring, veiledning, samarbeid og dokumentasjon

26 Vurdering Obligatorisk fremmøte til all praktisk virksomhet( 80%) Avsluttende vurdering Det vil bli gitt én sluttkarakter som beregnes på følgende grunnlag: En individuell skriftlig 6 timers eksamen i ”Funksjonell Anatomi og Bevegelseslære” og ”Idrettsfysiologi” i vårsemesteret. Teller 25% av endelig karakter.

27 Vurdering Et gruppearbeid/eksamensoppgave om et selvvalgt fagdidaktisk emne. Teller 15 % av endelig karakter. En Praktisk-metodisk prøve og presentasjonsmappe.Obligatorisk mappearbeider + rapport fra prosjektperiode og treningslære: Teller 20% av endelig karakter.

28 Hvorfor velge idrett/kroppsøving ? Kroppsøvingsfaget og kunnskap om barn & bevegelse viktig – pga utvikling mot mer( daglig) fysisk aktivitet i skolen Grunnskolen trenger flere kvalifiserte kroppsøvingslærere Gode påbygningsmuligheter ved HVE -Bachelor studier under utvikling DU blir SPREK- eller sprekere enn du allerede er

29 Hvorfor velge idrett/kroppsøving? Samhold og samspill Idrettslig glede Mestring Kreativitet og frihet Helse/mye fysisk aktivitet


Laste ned ppt "Kroppsøving/idrett 60 studiepoeng Anne Rabe/Trine Thoresen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google