Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å ANALYSERE SAKPROSATEKSTER Hvilken type tekst?  Er det f.eks. debattinnlegg, artikkel eller ren informasjon? Hvem er sender?  Innholdet alltid farget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å ANALYSERE SAKPROSATEKSTER Hvilken type tekst?  Er det f.eks. debattinnlegg, artikkel eller ren informasjon? Hvem er sender?  Innholdet alltid farget."— Utskrift av presentasjonen:

1 Å ANALYSERE SAKPROSATEKSTER Hvilken type tekst?  Er det f.eks. debattinnlegg, artikkel eller ren informasjon? Hvem er sender?  Innholdet alltid farget av senderens ståsted og hensikten med teksten. Hvem er mottaker?  Språk og virkemidler er tilpasset målgruppa. 1 Laget av: Sissel Vestre

2 Når er teksten skrevet?  Teksten alltid preget av tida og situasjonen den er skrevet i. Viktig å finne hovedsynspunktet i teksten.  Det viktigste forfatteren vil ha sagt med teksten. Noen ganger innleder forfatteren med å presentere hovedinnholdet Andre ganger kommer det fram i konklusjonen Ofte kommer det ikke tydelig fram, du må selv finne det ut 2 Laget av: Sissel Vestre

3 Hvordan er teksten bygd opp?  Klar todeling: For og mot, før og nå  Tredeling: Innledning, hoveddel, avslutning.  Andre måter: Som et eventyr? En matoppskrift? (Tekster som egentlig tilhører en annen sjanger) 3 Laget av: Sissel Vestre

4 Å argumentere = sannsynliggjøre at noe er sant eller riktig En tekst kan appellere til fornuften (åpen argumentasjon)  Da må vi vurdere om argumentene er sanne og holdbare En tekst kan appellere til følelser (skjult argumentasjon)  Kommer gjerne fram gjennom bruk av humor, ironi, negativt og positivt ladde ord, bestemte bilder, retoriske spørsmål m.m. HVORDAN ARGUMENTERER TEKSTEN ? 4 Laget av: Sissel Vestre

5 Når du forklarer argumentasjonen i en sakprosatekst:  Nevn de forskjellige typene argumentasjon som er brukt  Gi eksempler på de forskjellige typene  Forklar hvordan de fungerer (hva forfatteren oppnår) Til slutt  Skriv din egen kommentar til emnet som er tatt opp 5 Laget av: Sissel Vestre


Laste ned ppt "Å ANALYSERE SAKPROSATEKSTER Hvilken type tekst?  Er det f.eks. debattinnlegg, artikkel eller ren informasjon? Hvem er sender?  Innholdet alltid farget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google