Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Beredskap Risikohåndtering, kontinuitets- og katastrofeplaner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Beredskap Risikohåndtering, kontinuitets- og katastrofeplaner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Beredskap Risikohåndtering, kontinuitets- og katastrofeplaner

2 Riskobasert tilnærming Hva er målet eller målene våre? Identifiser risiko; Hva kan redusere/ ødelegge muligheten for å nå målene? Hva er risikoen: hva er svakheten? hva kan påvirke denne svakheten (trusselen) Hvor sannsynlig er det og hva blir konsekvensen? Vurdere risiko; Hvis risikoen er så stor at vi ikke kan leve med den Håndtere risiko; hvordan skal den håndteres? Unngå/ fjerne? La andre ta risikoen/ overføre? Akseptere Iverksette planer og tiltak som reduserer sannsynlighet og/eller konsekvens? ”bekymringer”

3 Kommunal- og regionaldepartementet Hvordan jobbe med risiko Det bør opprettes et Risikoregister Alle nye risikoer skal registreres og gamle oppdateres før prosjektmøte Risiko bør være en del av prosjektmøter med fast frekvens Alle risikoer skal ha en eier og en tiltakseier Det bør benyttes en oversikt for å publisere og kommunisere risiko

4 Risikoen for stor – Forebygge og redusere konsekvens Forebygge (forsterke svake punkter) o Finne avhengigheter mellom systemer/ kommunikasjon, applikasjoner, teknisk utstyr etc. o Identifisere sårbarheter eller svakheter Redusere konsekvens (tidlig varsling) o Etablere tiltak som kan oppdage hvis noe er i ferd med å skjære seg (hypotese; rask deteksjon  lavere konsekvens) o Etablere alternative løsninger som sørge for at du kan opprettholde tjenestene som skal leveres selv om noe har skjært seg Teknologi og organisering av menneskelige ressurser!

5 Etablere alternative løsninger Kontinuitetsplanlegging; Alternative løsninger for feil/ hendelser eller ”ting” vi ikke har tenkt på. Tilnærming; håndtere de største risikoene først! Katastrofeplanlegging; Planlegging for situasjoner hvor man må ”pakke sammen” og gjenopprette drift/tjenester et annet sted.

6 Viktig når du lager kontinuitets- og katastrofeplanene! Roller, ansvar og myndighet Ikke glem underleverandører/ supportavtaler Telefonnumre – oppdaterte! Tilstedeværelse/ vaktordninger Adgangs- og tilgangsmuligheter Avhengigheter Hvorfor skjer dette (symptomer/ årsak) Hvis dette har skjedd vil også det skje (forutse hva som kommer til å skje videre) Håndtering av hendelser - hva skal prioriteres hvis flere ting skjer på samme tid?

7 Kommunal- og regionaldepartementet Hovedmål 1.Sikre frie, direkte og hemmelige valg 2.Produsere korrekt valgresultat og tilgjengeliggjøre det raskt 3.Opprettholde velgernes tillitt til valgordningen og valggjennomføringen

8 Kommunal- og regionaldepartementet Eksempel på element i risikoregister Beskrivelse av hendelsen Svakhet/ sårbarhet TrusselKonsekvensMulig tiltak/ eier/ ansvarlig Nettverket faller ut og du får ikke krysset av i manntall Internettkabelen går i et lavt luftstrekk mellom bygningene En høy bil river ned kabelen til Internett Kryssing i manntall må gjøres manuelt og store køer oppstår. Dette medfører redusert tillitt til valgordningen Forebygge; Heve kabelen? Sett opp skilt? Alternative løsninger; trådløs forbindelse. Installasjon av Simulabokser Flere mennesker i beredskap?


Laste ned ppt "Beredskap Risikohåndtering, kontinuitets- og katastrofeplaner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google