Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye standarder for betongrør og kummer NS-EN 1916. Mars 2003. Rør og rørdeler av betong NS-EN 1917. Mars 2003. Kummer av betong NS 3121. 2. utgave juli.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye standarder for betongrør og kummer NS-EN 1916. Mars 2003. Rør og rørdeler av betong NS-EN 1917. Mars 2003. Kummer av betong NS 3121. 2. utgave juli."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye standarder for betongrør og kummer NS-EN 1916. Mars 2003. Rør og rørdeler av betong NS-EN 1917. Mars 2003. Kummer av betong NS 3121. 2. utgave juli 2003. Rør og rørdeler av betong NS 3139. 1.utgave august 2003. Kummer av betong BASAL Standard

2 Historisk oversikt over standarder og normer Betongrør: NS 3027 (Mufferør/1975) NS 3028 (Falsrør/1970) Alfanor+Pre-Bas Standard BN 1030 (1995) prNS 3121 (2002) NS-EN 1916 (2003) NS 3121 (2003) BASAL Standard (løpende) Kummer: NS 3125 (Egenskaper/1977) NS 3126 (Not og fjær/1978) NS 3127 (Fals/1977) Alfanor og Pre-Bas Standard prNS 3139 (2000) NS-EN 1917 (2003) NS 3139 (2003) BASAL Standard (løpende)

3 Nye standarder i perspektiv NS-EN1916 (rør) og NS-EN 1917 (kummer) Dette er standarder som på vesentlige områder må tilføyes nasjonale tilleggskrav hvor de på europeiske nivå ikke oppnådde konsensus. Dette gjelder blant annet geometriske mål (diameter, godstykkelse), styrkekrav og miljøkrav/bestandighet. I Norge er de nasjonale tillegg utgitt som fullverdige standarder basert på de europeiske

4 Nye standarder i perspektiv NS 3121 (rør) og NS 3139 (kummer) Bygd 100% på lesten av NS-EN 1916/1917 Kravene stemmer overens med kravene i NS-EN Bestemmelser som ikke er relevante i Norge blir det henvist til NS- standardene har krav som ikke er tatt med i NS-EN, men som er nødvendige for å få en komplett produktstandard. NB! Å legge NS-EN til grunn gir en leverandør fritt spillerom til selv å angi styrkekrav, geometriske mål mm.

5 Nye standarder i perspektiv BASAL Standard På en rekke områder henviser NS 3121 og 3139 til produsentens spesifikasjoner, blant annet: Utforming og mål til skjøtprofil Materialkvaliet/bestandighetsklasse For medlemmer av BASAL er ”produsentens spesifikasjoner” ensbetydende med BASAL Standard Ved å angi Basal eller Basal ig ved bestilling av rør eller kummer er du sikret at produktene kan benyttes om hverandre – uavhengig av leverandør

6 Krav i NS 3121/3139 - generelt Vesentlig skjerpede krav innen: Materialkvalitet Styrke Prøveomfang Kvalitetssikringssystemer Produksjonsprosess Delmaterialer Leverandører (sertifiserte)

7 NS 3121 &3139 – Materialkrav (1) Krav til vann/sementinnhold: 0,45 for bestandighetsklasse M45 0,40 for bestandighetsklasse M40 Krav til kloridinnhold Vannabsorpsjon 6 % for bestandighetsklasse M45 5 % for bestandighetsklasse M40 Type betongKloridinnhold M45M40 Uarmert betongCl 1,0 a Stålfiberarmert betongCl 0,4 a Cl 0,2 a Armert betongCl 0,4 a Cl 0,2 a a Største Cl - -innhold i forhold til sementmassen i prosent. Se NS-EN 206-1 for ytterligere krav til største tillatte kloridinnhold i betong.

8 Mål og form Skjøtprofilet skal ha mål og toleranser i henhold til produsentens spesifikasjoner: For alle medlemmer i BASAL er ”produsentens spesifikasjoner” synonymt med BASAL Standard (forutsatt at produktet er merket BASAL) BASAL ig rør (rør med innstøpt pakning) BASAL rør (rør med løs pakning) BASAL ig kum (kum med innstøpt pakning) BASAL kum (kum med løs pakning)

9 Lastkrav kummer KumelementNS 3139NS 3125 RissBruddRissBrudd Kumringer (som før)20 - 40-** Kjegler*120300-- Topplater120300-130 Mellomdekke1530-- Bunnseksjon-/7050/100-/- Lokk---15/130 Lokk (som topplate)120300-130 OvergangsringDimensjonert spesielt Tetthet5 mvs i 15 min uten dryppNS 3551 *Utdrag BASAL Standard:Gjelder kun BASAL kjegle DN 1000/h<460, DN 1200/h<700, DN 1400/h<900, samt alle DN1600 og 2000. ** Kun krav til transportarmering

10 Et rør skal motstå en minste bruddlast som gitt i NS 3121 tabell 6 og 7. Rør med avvikende veggtykkelse kan anvendes, men med tilsvarende endret krav til bruddlast. Aller rør i BASAL Produktkatalog som har avvikende veggtykkelse har blitt dimensjonert spesielt og har tilpasset godstykkelse/bruddlast. Lastkrav rør

11 Prøveomfang generelt Konsekvensen av de nye standardene er først og fremst dramatisk større prøveomfang fordi vi nå må forholde oss til prøveomfanget gitt i NS-EN 1916 og 1917. Særlig for kummer er konsekvensen stor da det inntil nå ikke har vært prøvekrav til: Styrke Topplater og visse kjegler Kumringer Mellomdekke Overgangsring Bunnseksjon Betong (vannabsorpsjon) Delmaterialer (sertifiserte og usertifiserte

12 Prøvingsomfang kumelementer - utdrag Henvisning til pktPrøvingsomfang KravPrøvingNSBasal - bedrift ObjektEgenskaperNS 3139 NS 3139 Type prøving Løpende prøving Type prøving Løpende prøving Materialer betongvannabsorpsjon4.2.7Kap D3 S1G/3 mnd3 S1G/3 mnd Produkter kumelementerskjøtprofil4.3.3.66.2G.2 10% tolk-ktr. av spissende v/ oppstart. Alle bunnringer måles 1 gang pr. år kjeglerlastkrav4.3.6.1/4.3.6.2Kap B1 S (arm)Tab H.11 STab H1*** topplaterlastkrav4.3.6.2/5.2.4.2Kap B1 S (arm)Tab H.11 STab H1* mellomdekkerlastkrav4.3.6.2/5.2.4.2Kap B1 S (arm)Tab H.11 STab H1* overgangsplatelastkrav4.3.6.2Kap B1 S (arm)Tab H.11 STab H1* bunnseksjonerlastkrav4.3.6.2/5.2.4.2Kap B1 S (arm)Tab H.11 STab H1* kumelementer (T-merket) vanntetthet -kumringer -skjøt 4.3.8KapC4 KapC5 - 3 W - Tab G.2 -Tab. H.2 - Tab. G.2 - 3 W - Tab G.2 - 10 % ved t<125 - 100% tolk-kontroll av spissende** kumringerstyrke4.3.5/ 5.1.2/5.2.3 Kap A1 S (armerte) Tab H.11 STab H1* kumelementerarmering5.2.16.31 NAlle elementer prøvd til brudd 1 NAlle elementer prøvd til brudd overdekning5.2.26.3.31 N alle lastprøvde eller 2 N/dag m/covermeter 1 N alle lastprøvde eller 2 N/dag m/covermeter

13 Prøveomfang rør (og kummer) – Bruddlast RørmaterialSymbolHyppighet av prøving av rør med samme nominelle størrelse og styrkeklasse (normal kontroll) Ved start eller etter et opphold på 18 mnd Overordnet b Produksjon per uke c Prøvetakingshyppighet 12345 Uarmert betong (uten alternativet i tillegg K) FuFuÉn ved oppstart av produksjon < 750 rørÉn per 500 produserte rør, men ikke mindre enn fire ganger per år > 750 rørÉn per 750 produserte rør Armert betong (regelmessig kontroll) Fc = 0,67 FnÉn ved oppstart av produksjon < 250 rørÉn per 250 produserte rør, men ikke mindre enn to ganger per år 250 < rør < 750Én per uke c > 750 rørÉn per 750 produserte rør FuFuÉn ved oppstart av produksjon Én for hver 10 av de valgte brukt for Fc, men ikke mindre enn en gang per år Armert betong (grunnleggende kontroll) Fc = 0,8 FnÉn ved oppstart av produksjon < 250 rørÉn per 500 produserte rør, men ikke mindre enn to ganger per år 250 < rør < 750Én per to uker > 750 rørÉn per 1 500 produserte rør 1,2 F n Én ved oppstart av produksjon Én for hver 10 av de valgte brukt for F c, men ikke mindre enn en gang per år

14 Prøveomfang rør- og kumskjøt – tetthet Prøving 1)Avvinkling og 2)Tverrlast eller 3)Avvinkling og tverrlast kombinert Innledende typeprøvingLøpende kontroll (der metode 1, 3 eller 4 er brukt i 4.3.4.2 for å bekrefte bestandighet av skjøter) To par av elementer fra samme gruppe: - som har samme skjøteprofil - som har samme skjøteprofil som er effektiv ved skjøting Ett par av elementer fra samme gruppe per 1000 produserte enheter, men ikke mindre enn én prøving per år: - som har samme skjøtprofil; - som har samme skjøteprofil som er effektiv ved skjøting; eller, etter produsentens valg. Hvis innledende typeprøving er bestått med de ugunstigste toleransene, er det tillatt å dokumentere bare skjøt og skjøtprofilens mål med frekvenser oppgitt av produsenten, men ikke sjeldnere enn: - ett element per 25 produserte for hver nominelle størrelse og type; - ett element per dag for hver nominelle størrelse og type.

15 Gjennomførte typetester skjøt BASAL ig rør F103, F106, F156 (DN 400-600) BASAL rør Ingen typetester gjennomført BASAL kum F116 og F118 BASAL ig kum F103, F155

16 Prøveomfang tetthetsprøving gods Dimensjonerende veggtykkelse ( t ) mm Største produksjon påfølgende arbeidsdager før prøveuttaking ved normal kontroll av hver type, nominell størrelse og samme veggtykkelsea t < 40< 250 40 < t < 100< 500 100 < t  125 < 1 000 125 < t - aHvis en spesiell nominell størrelse, type eller veggtykkelse ikke er blitt produsert i løpet av en periode på 60 påfølgende dager, skal prøvetakingen utføres når produksjonen startes opp igjen, med minst ett prøveuttak per år. Krav NS 3121 og NS 3139 Krav BASAL Standard Minimum 10 % ved t<125 mm

17 Produsentens kvalitetssikringssystem Organisasjon Ansvar og myndighet Ledelsesrepresentant for fabrikkens egen produksjonskontroll Ledelsens gjennomgang System for kvalitetskontroll Kontroll og prøving Kontroll og prøvingsstatus Prøving Registrering av kontroll og prøving Reklamasjoner Nødvendige tiltak i tilfelle avvik Ikke tilfredsstillende resultater Produkter med avvik Informasjon til kjøper Håndtering, lagring, emballering og levering Håndtering Lagring Emballering og merking Sporbarhet Opplæring og personale Kontroll av materialer 40 kontrollpunkter/områder angitt


Laste ned ppt "Nye standarder for betongrør og kummer NS-EN 1916. Mars 2003. Rør og rørdeler av betong NS-EN 1917. Mars 2003. Kummer av betong NS 3121. 2. utgave juli."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google