Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye standarder for betongrør og kummer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye standarder for betongrør og kummer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye standarder for betongrør og kummer
NS-EN Mars Rør og rørdeler av betong NS-EN Mars Kummer av betong NS utgave juli Rør og rørdeler av betong NS utgave august Kummer av betong BASAL Standard

2 Historisk oversikt over standarder og normer
Betongrør: NS 3027 (Mufferør/1975) NS 3028 (Falsrør/1970) Alfanor+Pre-Bas Standard BN 1030 (1995) prNS 3121 (2002) NS-EN 1916 (2003) NS 3121 (2003) BASAL Standard (løpende) Kummer: NS 3125 (Egenskaper/1977) NS 3126 (Not og fjær/1978) NS 3127 (Fals/1977) Alfanor og Pre-Bas Standard prNS 3139 (2000) NS-EN 1917 (2003) NS 3139 (2003) BASAL Standard (løpende)

3 Nye standarder i perspektiv
NS-EN1916 (rør) og NS-EN 1917 (kummer) Dette er standarder som på vesentlige områder må tilføyes nasjonale tilleggskrav hvor de på europeiske nivå ikke oppnådde konsensus. Dette gjelder blant annet geometriske mål (diameter, godstykkelse), styrkekrav og miljøkrav/bestandighet. I Norge er de nasjonale tillegg utgitt som fullverdige standarder basert på de europeiske

4 Nye standarder i perspektiv
NS 3121 (rør) og NS 3139 (kummer) Bygd 100% på lesten av NS-EN 1916/1917 Kravene stemmer overens med kravene i NS-EN Bestemmelser som ikke er relevante i Norge blir det henvist til NS- standardene har krav som ikke er tatt med i NS-EN, men som er nødvendige for å få en komplett produktstandard. NB! Å legge NS-EN til grunn gir en leverandør fritt spillerom til selv å angi styrkekrav, geometriske mål mm.

5 Nye standarder i perspektiv
BASAL Standard På en rekke områder henviser NS 3121 og 3139 til produsentens spesifikasjoner, blant annet: Utforming og mål til skjøtprofil Materialkvaliet/bestandighetsklasse For medlemmer av BASAL er ”produsentens spesifikasjoner” ensbetydende med BASAL Standard Ved å angi Basal eller Basal ig ved bestilling av rør eller kummer er du sikret at produktene kan benyttes om hverandre – uavhengig av leverandør

6 Krav i NS 3121/3139 - generelt Vesentlig skjerpede krav innen:
Materialkvalitet Styrke Prøveomfang Kvalitetssikringssystemer Produksjonsprosess Delmaterialer Leverandører (sertifiserte)

7 NS 3121 &3139 – Materialkrav (1) Krav til vann/sementinnhold:
0,45 for bestandighetsklasse M45 0,40 for bestandighetsklasse M40 Krav til kloridinnhold Vannabsorpsjon 6 % for bestandighetsklasse M45 5 % for bestandighetsklasse M40 Type betong Kloridinnhold M45 M40 Uarmert betong Cl 1,0a Stålfiberarmert betong Cl 0,4a Cl 0,2a Armert betong a Største Cl--innhold i forhold til sementmassen i prosent. Se NS-EN for ytterligere krav til største tillatte kloridinnhold i betong.

8 Mål og form Skjøtprofilet skal ha mål og toleranser i henhold til produsentens spesifikasjoner: For alle medlemmer i BASAL er ”produsentens spesifikasjoner” synonymt med BASAL Standard (forutsatt at produktet er merket BASAL) BASAL ig rør (rør med innstøpt pakning) BASAL rør (rør med løs pakning) BASAL ig kum (kum med innstøpt pakning) BASAL kum (kum med løs pakning)

9 Dimensjonert spesielt
Lastkrav kummer Kumelement NS 3139 NS 3125 Riss Brudd Kumringer (som før) - ** Kjegler* 120 300 Topplater 130 Mellomdekke 15 30 Bunnseksjon -/70 50/100 -/- Lokk 15/130 Lokk (som topplate) Overgangsring Dimensjonert spesielt Tetthet 5 mvs i 15 min uten drypp NS 3551 *Utdrag BASAL Standard: Gjelder kun BASAL kjegle DN 1000/h<460, DN 1200/h<700, DN 1400/h<900, samt alle DN1600 og 2000. ** Kun krav til transportarmering

10 Lastkrav rør Et rør skal motstå en minste bruddlast som gitt i NS 3121 tabell 6 og 7. Rør med avvikende veggtykkelse kan anvendes, men med tilsvarende endret krav til bruddlast. Aller rør i BASAL Produktkatalog som har avvikende veggtykkelse har blitt dimensjonert spesielt og har tilpasset godstykkelse/bruddlast.

11 Prøveomfang generelt Konsekvensen av de nye standardene er først og fremst dramatisk større prøveomfang fordi vi nå må forholde oss til prøveomfanget gitt i NS-EN 1916 og 1917. Særlig for kummer er konsekvensen stor da det inntil nå ikke har vært prøvekrav til: Styrke Topplater og visse kjegler Kumringer Mellomdekke Overgangsring Bunnseksjon Betong (vannabsorpsjon) Delmaterialer (sertifiserte og usertifiserte

12 Prøvingsomfang kumelementer - utdrag
Henvisning til pkt Prøvingsomfang Krav Prøving NS Basal - bedrift Objekt Egenskaper 3139 Type prøving Løpende prøving Materialer betong vannabsorpsjon 4.2.7 Kap D 3 S 1G/3 mnd Produkter kumelementer skjøtprofil 6.2 G.2 10% tolk-ktr. av spissende v/ oppstart. Alle bunnringer måles 1 gang pr. år kjegler lastkrav / Kap B 1 S (arm) Tab H.1 1 S Tab H1*** topplater / Tab H1* mellomdekker overgangsplate bunnseksjoner (T-merket) vanntetthet -kumringer -skjøt 4.3.8 KapC4 KapC5 - 3 W - Tab G.2 -Tab. H.2 - Tab. G.2 - 10 % ved t<125 - 100% tolk-kontroll av spissende** kumringer styrke 4.3.5/ 5.1.2/5.2.3 Kap A 1 S (armerte) armering 5.2.1 6.3 1 N Alle elementer prøvd til brudd overdekning 5.2.2 6.3.3 1 N alle lastprøvde eller 2 N/dag m/covermeter 1 N alle lastprøvde eller 2 N/dag m/covermeter

13 Prøveomfang rør (og kummer) – Bruddlast
Rørmaterial Symbol Hyppighet av prøving av rør med samme nominelle størrelse og styrkeklasse (normal kontroll) Ved start eller etter et opphold på 18 mnd Overordnet b Produksjon per uke c Prøvetakingshyppighet 1 2 3 4 5 Uarmert betong (uten alternativet i tillegg K) Fu Én ved oppstart av produksjon < 750 rør Én per 500 produserte rør, men ikke mindre enn fire ganger per år > 750 rør Én per 750 produserte rør Armert betong (regelmessig kontroll) Fc = 0,67 Fn < 250 rør Én per 250 produserte rør, men ikke mindre enn to ganger per år 250 < rør < 750 Én per uke c Én for hver 10 av de valgte brukt for Fc, men ikke mindre enn en gang per år Armert betong (grunnleggende kontroll) Fc = 0,8 Fn Én per 500 produserte rør, men ikke mindre enn to ganger per år Én per to uker Én per produserte rør 1,2 Fn

14 Prøveomfang rør- og kumskjøt – tetthet
Prøving 1) Avvinkling og 2) Tverrlast eller 3) Avvinkling og tverrlast kombinert Innledende typeprøving Løpende kontroll (der metode 1, 3 eller 4 er brukt i for å bekrefte bestandighet av skjøter) To par av elementer fra samme gruppe: - som har samme skjøteprofil - som har samme skjøteprofil som er effektiv ved skjøting Ett par av elementer fra samme gruppe per 1000 produserte enheter, men ikke mindre enn én prøving per år: - som har samme skjøtprofil; - som har samme skjøteprofil som er effektiv ved skjøting; eller, etter produsentens valg. Hvis innledende typeprøving er bestått med de ugunstigste toleransene, er det tillatt å dokumentere bare skjøt og skjøtprofilens mål med frekvenser oppgitt av produsenten, men ikke sjeldnere enn: - ett element per 25 produserte for hver nominelle størrelse og type; - ett element per dag for hver nominelle størrelse og type.

15 Gjennomførte typetester skjøt
BASAL ig rør F103, F106, F156 (DN ) BASAL rør Ingen typetester gjennomført BASAL kum F116 og F118 BASAL ig kum F103, F155

16 Prøveomfang tetthetsprøving gods
Krav NS 3121 og NS 3139 Dimensjonerende veggtykkelse (t) mm Største produksjon påfølgende arbeidsdager før prøveuttaking ved normal kontroll av hver type, nominell størrelse og samme veggtykkelsea t < 40 < 250 40 < t < 100 < 500 100 < t  125 < 1 000 125 < t - a Hvis en spesiell nominell størrelse, type eller veggtykkelse ikke er blitt produsert i løpet av en periode på 60 påfølgende dager, skal prøvetakingen utføres når produksjonen startes opp igjen, med minst ett prøveuttak per år. Krav BASAL Standard Minimum 10 % ved t<125 mm

17 Produsentens kvalitetssikringssystem
Organisasjon Ansvar og myndighet Ledelsesrepresentant for fabrikkens egen produksjonskontroll Ledelsens gjennomgang System for kvalitetskontroll Kontroll og prøving Kontroll og prøvingsstatus Prøving Registrering av kontroll og prøving Reklamasjoner Nødvendige tiltak i tilfelle avvik Ikke tilfredsstillende resultater Produkter med avvik Informasjon til kjøper Håndtering, lagring, emballering og levering Håndtering Lagring Emballering og merking Sporbarhet Opplæring og personale Kontroll av materialer 40 kontrollpunkter/områder angitt


Laste ned ppt "Nye standarder for betongrør og kummer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google