Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ordet lyrikk kommer opprinnelig fra det greske ordet lyra – ”dikt sunget til lyrespill” Utarbeidet av Sissel Vestre1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ordet lyrikk kommer opprinnelig fra det greske ordet lyra – ”dikt sunget til lyrespill” Utarbeidet av Sissel Vestre1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ordet lyrikk kommer opprinnelig fra det greske ordet lyra – ”dikt sunget til lyrespill” Utarbeidet av Sissel Vestre1

2 Kjennetegn Et dikt kan komme i alle lengder og fasonger, men er vanligvis korte Kan handle om alt: Hverdagsskildringer, livet, døden, kjærlighet… Dikt sier mye med får ord Hvert ord er viktig, vekker følelser, tanker og fantasien hos oss Teksten er oftest inndelt i strofer En linje i strofen kaller man verselinje Utarbeidet av Sissel Vestre2

3 Rim Enderim - to verselinjer som ender med ord som rimer. Parrim: Når to og to verselinjer slutter på ord som rimer, dannes det et parrim. Kryssrim: Når annenhver linje slutter på ord som rimer, dannes det et kryssrim. Bokstavrim (allitterasjon) - samme bokstav (lyd) flere steder i samme strofe Rytme – «takt» – gjør diktet lett å sette musikk til Utarbeidet av Sissel Vestre3

4 Språklige virkemidler – brukes for å framheve det lyrikeren vil si oss Språklige bilder: Sammenligning – gjerne brukt som virkemiddel når dikteren vil beskrive en person Eks: «Du er som en blomst» Metafor – sammenligning uten sammenligningsord Eks: ”Du er en blomst” (Du er som en blomst) Utarbeidet av Sissel Vestre4

5 Klisjé - språklige bilder som man hører om og om igjen. Eks: ”Sterk som en bjørn” Ironi – sier det motsatte av det en mener Besjeling – konkrete ting, dyr og planter får menneskelige egenskaper Eks: ”Fager kveldssol smiler” Utarbeidet av Sissel Vestre5

6 Personifisering – abstrakte ting får menneskelige egenskaper Eks: ”Døden ventet rundt neste sving” Gjentakelse – ord eller setninger gjentas flere ganger Kontrast – motsetninger Eks: svart/hvitt, stor/liten Symbol – mennesker, dyr eller gjenstander vi alle forbinder med det sammen Utarbeidet av Sissel Vestre6

7 Lyrikken før og nå På 1800-tallet hadde diktene strofer med mange, lange og dramatiske vers Etter hvert forsvant den faste formen Dagens diktere har mulighet til å eksperimentere med språk og tema slik de selv vil Moderne dikt er derfor ofte svært ulike Utarbeidet av Sissel Vestre7

8 Diktets form Bunden form Fast rytme Enderim Rimmønster Samme «system» gjennom hele diktet Ubunden form Ikke rim og fast rytme Linjene har ulik lengde Utarbeidet av Sissel Vestre8

9 Å analysere (tolke) dikt Presentasjon Tittel, forfatter, årstall, evt. diktsamling Motivet Hva er innholdet i diktet – hva handler det om helt konkret? Beskriver diktet spesielle personer eller miljøer? Uttrykker det spesielle stemninger eller følelser? Utarbeidet av Sissel Vestre9

10 Hvordan er diktet bygd opp? Antall strofer i diktet? Antall verselinjer i hver strofe? Finn rim Enderim? Gi eksempler Bokstavrim? Gi eksempler Andre virkemidler? Gi eksempler Tema – budskap Hva handler diktet om – tema? Hva vil forfatteren si oss med diktet – budskap? Din mening om diktet Utarbeidet av Sissel Vestre10


Laste ned ppt "Ordet lyrikk kommer opprinnelig fra det greske ordet lyra – ”dikt sunget til lyrespill” Utarbeidet av Sissel Vestre1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google