Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VIRKEMIDLER DIKT. Den visuelle utformingen  har stor betydning og den hjelper dikteren til å understreke meningen i diktet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VIRKEMIDLER DIKT. Den visuelle utformingen  har stor betydning og den hjelper dikteren til å understreke meningen i diktet."— Utskrift av presentasjonen:

1 VIRKEMIDLER DIKT

2 Den visuelle utformingen  har stor betydning og den hjelper dikteren til å understreke meningen i diktet.

3  Strofer  Verselinjer  Ingen har lettere halefjær og rødere silkeskjorte. Og ingen kan være så plutselig nær og bli så plutselig borte.

4 Symboler  symbol er mennesker, dyr eller gjenstander vi alle forbinder med det samme.

5 Sammenligning  Sammenligning blir gjerne brukt som virkemiddel når dikteren vil beskrive en person.  Eksempel: ”Du er som en blomst”.

6 Metafor  vil si at et ord blir brukt i en sammenheng det egentlig ikke hører hjemme. Eksempel: ”Du er en blomst”. Subjektet blir her beskrevet som en blomst.

7 Ironi  Det vil si at forfatteren sier det motsatte av det han eller hun mener, men på grunn av den karikerte humoren i det en sier, skinner det egentlige budskapet frem.

8 Rim  Rim er et viktig virkemiddel i et dikt. Det finnes flere typer rim.  Enderim og bokstavrim er vanlige typer rim en ofte finner i dikt.  Disse rimene kommer ofte igjen i diktet på en måte som skaper et mønster. Dette kalles rimmønstre.

9 Rytme  Rytme er viktig i all tekst. Skal en tekst ha flyt, må den ha en rytme. I lyrikk er rytme et sentralt virkemiddel.

10 Rytme  1. rim

11 Rytme  2. verseføtter  Når man snakker om rytme i musikk, bruker man ordet takt. I lyrikken bruker man begrepet versefot om diktets rytme.  En versefot må bestå av minimum to stavelser, og den ene må være tung. Her har du de mest brukte verseføttene i lyrikk og hvilken tung/lettkombinasjon de viser til.

12 Rytme Troké:Tung - LettEksempel: ing|en Jambe:Lett - TungEksempel: or|kan Spondé:Tung - TungEksempel: su|sen Daktyl:Tung - Lett - LettEksempel: bak|en|om Anapest:Lett - Lett- TungEksempel: ab|so|lutt

13 Rytme  3. gjentakelse

14 Synekdote  Del for helhet når beskrivelsen av én del gir oss et bilde av helheten.

15 Allusjon  vil si at forfatteren har vist til en historisk eller godt kjent tekst.  Det er blant annet vanlig å vise til bibelvers.

16 Klisje  Klisjé er språklige bilder som man hører om og om igjen. Eksempler:  ”Sterk som en bjørn” ”Frisk som en fisk”

17 Beskjeling  Når en forfatter bruker virkemidlet, tillegger han konkrete ting, dyr og planter menneskelige egenskaper.

18 Personifisering  Av og til tillegger forfattere abstrakte ting menneskelige egenskaper.

19 Denotasjon  Et ord kan bety forskjellige ting, men et ord kan også kun vise til den saklige innholdsbetydningen det har. Når det bare viser til det saklige innholdet, er det en denotasjon. Eksempel: Orkan: Vind med styrke over 32,7 m/s.

20 Konnotasjon  Som først nevnt kan et ord ha flere betydninger. Det kan, som vi har sett, vise til det konkrete innholdet, men ordet kan også vise til de assosiasjonene det gir de aller fleste. Når ordet viser til assosiasjoner, er det en konnotasjon. Eksempel: Orkan: Opprør, ukontrollerte bevegelser, maktesløshet etc.

21 Kilde  http://www.ressurssidene.no/view.cgi?&link_id=0. 4250.4251&session_id=798185768&spraak=bm http://www.ressurssidene.no/view.cgi?&link_id=0. 4250.4251&session_id=798185768&spraak=bm

22


Laste ned ppt "VIRKEMIDLER DIKT. Den visuelle utformingen  har stor betydning og den hjelper dikteren til å understreke meningen i diktet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google