Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HABITUS Habitus – våre sosiale og kulturelle disposisjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HABITUS Habitus – våre sosiale og kulturelle disposisjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 HABITUS Habitus – våre sosiale og kulturelle disposisjoner

2 Verdier i skolen Favoriseres jentene i skolen?
7 av 10 som mottar spesialundervisning, er gutter. Gutter anses som betydelig mer atferdsproblematiske enn jenter (Nordahl: eleven som aktør; s. 60). Gis jenter og gutter samme muligheter i skolen?

3 Verdier i skolen Gjennom de dominerende trekk ved vår kultur, reproduserer skolen de sosiale relasjonene som bekrefter hva som er verdifullt. Kulturen uttrykkes gjennom undervisningen, og andre trekk ved skolen: Teoretisk kunnskap anses som mer verdifull enn praktisk kunnskap. Lesing av bøker anses som mer verdifullt enn å surfe på internett. Klassisk musikk anses som mer verdifull enn populærmusikken.

4 Verdier i skolen Kulturbegrepet = hva hjemmet, bevisst og ubevisst, anser som betydningsfullt og viktig. Elevenes ulike kulturelle bakgrunn gir dem ulike muligheter i skolen. Eksempler: Karakterer og kulturell bakgrunn. Rekruttering til høyere utdanning. Det betyr at elevenes kulturelle bakgrunn er en avgjørende forutsetning for å lykkes i skolen.

5 Habitus Den franske sosiologen Pierre Bourdieu:
Distinksjonen – en sosiologisk kritikk av dømmekraften Habitus er vår kulturelle bakgrunn, og vår sosiale posisjon. Det er summen av våre to (tilskrevne og valgte) hovedarenaer og hovedrelasjoner.

6 Habitus Habitus er det som gjør oss i stand til å forholde oss til omgivelsene våre, til å tenke og handle i relasjon til andre mennesker. Habitus er ikke konstant, men kan endres. Mennesket er både strukturert, og strukturerende.

7 Habitus Bourdieu snakker om at vi har ulike former for KAPITAL, som har betydning for vår habitus. Denne kapitalen deler Bourdieu inn i økonomisk kulturell sosial symbolsk

8 Kapital (en del av vår habitus)
Økonomisk Penger, bil, hus, og andre konkrete verdier. Kulturell Hva hjemmet, foreldrene, anser som viktig og riktig for oss (verdier, holdninger, normer). Som mennesker har vi mer til felles, desto likere kulturell kapital vi har. Sosial Hvem vi kjenner, vårt sosiale nettverk. Symbolsk Forhold som gir aksept, anseelse, uten egentlig å ha en rasjonell verdi. Klesstil. Å spille fiolin, fotball, fløyte, eller poker. Plakater på veggen hjemme på gutterommet. Høy utdanning kan være symbolsk kapital for omgivelsene.

9 ? Gå sammen to og to og drøft din habitus i forhold til din samtalepartner. Hvordan ser din kapital ut? Hvordan har dine ulike kapitalformer påvirket dine valg i livet? Hvor sterkt har du selv endret din habitus, og hvor sterkt har du selv blitt styrt av disse kulturelle og sosiale disposisjoner?


Laste ned ppt "HABITUS Habitus – våre sosiale og kulturelle disposisjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google