Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Balkan historisk overblikk Landene ”mellom vest og øst” Roma og Konstantinopel opphørte som politiske enheter i 476 og 1453, men fortsatte å eksistere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Balkan historisk overblikk Landene ”mellom vest og øst” Roma og Konstantinopel opphørte som politiske enheter i 476 og 1453, men fortsatte å eksistere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Balkan historisk overblikk Landene ”mellom vest og øst” Roma og Konstantinopel opphørte som politiske enheter i 476 og 1453, men fortsatte å eksistere som religiøse motpoler Brudd mellom romersk-katolsk og gresk- ortodoks kristendom i 1054 1300-tallet: Tyrkisk ekspansjon,- og utbredelse av islam

2 Religiøs tro og maktkamp i middelalderens Balkan Konstantinopel-patriarkens skepsis til katolisismen Slaget på Kosovo-sletta 28.juni 1389: Kong Lazars død og osmannernes seier 1453 og tyrkernes erobring av Konstantinopel,- og Serbia

3 De tyrkiske broer Gutten som ble inndratt som ”blodavgift” i 1516. Broen over Drina og alle de andre

4 Religion, mer enn dogmatikk Religion som kulturelt, sosialt og økonomisk fenomen Kroatiske katolikker levde i en annen kontekst enn ortodokse serbere Voldelighetens forsterkning av motsetningene

5 28.juni 28.juni 1914, ”Skuddet i Sarajevo” 28.juni 1921, den første jugoslaviske grunnloven vedtatt 28.juni 1989, 600-års jubileum over Slaget på Kosovo-sletta. TV-overføring av rekonstruksjon, S. Milosevic ”steg ned fra himmelen”og Kong Lazars relikvier ble vist.

6 Kultur og mentalitet Den Habsburgerske wienerkultur i vest Den bysantiske kultur i øst Kroatisk distanse til Russland Serbisk nærhet til Russland og det ”annet Roma”: kompromissløshet eks: Hoder på stake i Montenegro Den muslimske ”Høye port” og den ortodokse overlevelseskamp

7 Språk og identitet Serbokroatisk : Dom. i Serbia, Kroatia, BiH og Montenegro (mange varianter) Slovensk,- det andre offisielle språk Makedonsk og albansk

8 Jugoslavia 1991 Den sosialistiske forbundsrepublikk besto av: Serbia, 34,5 % av arealet og 9,8 mill. innb.( 2 mill. utenfor republikkens grenser). Provinser: Kosovo og Vojvodina Kroatia, 4,7 mill.innb.( 1 mill utenfor republikkens grenser) Bosnia-Hercegovina (BiH) 4,3 mill. innb.( Ingen folkegruppe i rent flertall) Makedonia, 2 mill innb. Slovenia, i underkant av 2 mill. innb. Montenegro, 96.000 innb.( kyst, fungerte som satellitt for innlands-Serbia)

9 De religiøse liv Den ortodokse (”rett-troende”) kirke Den romersk-katolske kirke De islamske samfunn Jødiske grupper

10 Religionenes rolle anno 1991 1985: 17 % av Jugoslavias befolkning oppga å være ”troende” (Herm.2003)

11 Folkegruppene i Jugoslavia (”Sørslavia”) 23 mill. mennesker i flerkulturell sameksistens (omfang nr. 2 etter Sovjet) Ortodokse serbere og Sør-Serbia som ide og trussel ( jmf Det tyske rike 1871-1945 og England i Storbritannia) Katolske kroater (negative til Jugoslavia som konstruksjon)

12 Folkegruppene Slaviske muslimer (nasjonalitetskriterium: religion) Bosnjaker (ikke tyrkere, men etterkommere av sørslaviske konverter under det osmanske riket) Muslimske og katolske albanere (ikke slavere,70 % muslimer)

13 Folkegruppene Katolske slovenere med slavisk språk, den tryggeste lokalisering og ikke-balkansk orientering Ortodokse makedonere med identitet i antikken (Aleksander den store, 356-323 f. Kr) og mellom ungarske og greske interesser

14 Folkegruppene Ortodokse, russisk-orienterte montenegrinere, fjellfolket med kongeslekt som beseiret tyrkere og ”svært slaviske” Katolske ungarere med madjarske bånd til Ungarn Andre: sigøynere(Roma), tyrkere, slovaker, rumenere, bulgarer, italienere, rusinere, tsjekkere, tyskere, vhahere, ukrainere, polakker, grekere og jøder

15 Den slaviske kultur Det slaviske: omfattende Det kroatiske middelalderriket (etb. Av Tomislav 1, 924 -1089-) Ble forsøkt opplivet i 1941 (Tomislav 2.) Senere forb. med Ungarn til 1918 og,- Italia : romansk slavisk handelskultur langs Adriaterhavet ; Dubrovnik/Ragusa sentral Serbisk Ikke kystkultur, men imperialistisk. Middelalder: Nemenja-dynastiet (1100-1300- tallet) Ambisjoner om å overta bysantisk keisermakt

16 Montenegrinsk Kjempet mot osmanerne/tyrkerne i 400 år Russiskvennlig og panslavisk Klanen sentral Sterk ortodoks tradisjon Kyst- og fjellkultur

17 Orientalsk kultur Makedonerne som forble ortodokse Bosniere som konverterte til islam Albanere delvis orientalsk og med rot i illyrisk Orientalsk tradisjon og kultur på Balkan er sammensatt

18 Storserbisk ideologi Fra ca. 1850: gjennomta middelalderens storhet gjennom ekspansjon og assimilasjon Kjempet mot tyrkisk overmakt og Habsburgerne/Østerrrike/ungarn Få tilbake kontroll over Kosovo

19 1.verdenskrig BiH vanskjøttet under det osmanske riket og ble innlemmet i Østerrike-Ungarn Sterk serbisk motstand Katolsk-inspirert nasjonal oppvåkning blant bosnia-kroater ”Den sorte hånd” Ultimatum til Serbia fra Frankrike og Tyskland

20 Det første Jugoslavia 1918-1941 Serbisk dominans Høyreorientert og autoritær ( Alexandar Karadordevic) 35 distrikter (oblasti) Kroatene boikottet grunnlovsavstemning i 1921 Kong Alexandar myrdet av amkedonsk- kroatisk ekstremist-miljø i 1934

21 Historie og konflikt Hva skjer nå? Konflikt og krig stopper ikke momentant Hva kan skje framover?

22 Jugoslavia under 2.verdenskrig 6.4-41 Tyskland angriper Jugoslavia etter anti-tysk staskupp i Beograd( 11dager) 10.4-41 Kroatia som uavhengig stat (fører: Ustasja-leder Ante Pavelic) ”Læregutt over mester” :Kroatisk høyre- nasjonalistisk hevn over serberne. ( i tillegg til likv. Av jøder og opposisjonelle kroater)

23 Tsjetnik og Ustasja Serbiske Tsjetnik (større enn Ustasja og med mye større oppslutning) Josip Tito (Broz), øverstkom. For kommunistiske partisanstyrker 1944: Kong Petar over BBC: ”De som ikke støtter Tito må regnes som forrædere”

24 Store jugoslaviske tap Tysk politikk: ”Hundre jugoslaviske gisler for en tysker” Den røde arme befridde Beograd,- og ble holdt på avstand av Tito Over 1 mill. (Tito:1,7) døde

25 Det annet Jugoslavia 1945-1991 Den føderative folkerepublikken Fulgte i stor grad etniske grenser (”Brorskap og enhet”) Titos antinasjonalisme ”Titoisme” (Fra mer ”katolsk enn paven selv” til pragmatiker?) Aldri demokrat

26 Serbere og kroater i samme båt Etter bruddet med Sovjet 1948: Behov for å stå sammen mot sovjetrusserne ”Titoisme” Jugoslavia som ”økonomisk hybrid” 1980-årene: kraftig økonomisk tilbakegang (utenlandsgjeld: 20 milliarder dollar) Direkte adm. under IMF truet

27 Unntakstilstand i Kosovo 1970: albansk universitet i Pristina. 1974: Kosovo delvis selvstendig status 1981: Albansk krav om republikkstatus for Kosovo, og serbisk oppstand Serbere utvandrer fra Kosovo og befolkningen halveres på 70- og 80-tallet (delvis økonomisk motivert) Serbisk lidelseshistorie aktivert

28 Løsrivelseskrigene 1990: Frie valg nesten ukjent i Jugoslavia Behov for nasjonalisme Kjennskap til kapitalisme Ønsket om å gå fra ”rødt” til ”svart” (”Ingen skal få slå dere mer”) Gjenopplivelse av tsjetnik Milosovic serbisk president fra 1987

29 Rivninger mellom folkene Folkeavstemninger om løsrivelse i Slovenia des.1990 og Kroatia mai 1991 Serbere boikottet offisiell folkeavstemning i BiH Albanere nektet deltakelse i folkeavstemning i Makedonia. Gikk med 95 % inn for uavhengighet i ulovlig folkeavstemning i Kosovo Montenegro villig til samarbeid med Serbia

30 Serbisk-kroatisk krig Kroatiske serbere redd for kroatisk overhøyhet Krajina-serbere(167.000): autokron befolkning på vei til å bli minoritet valgte den harde vei Kroatisk reaksjon: Pres. Tudjman sender ut spesialstyrker (Knin). Jugoslaviske jagerfly stopper troppene

31 Presidentrådet maktesløst Mars 1991: Studenter demonstrerer og Milosovic setter hæren på dem Presidentrådet bryter sammen Utøvende makt ute av funksjon Serbiske tropper på plass i Kroatias grenseområder, framkaller provokasjoner.

32 Halvmilitære overtar Ratko Mladic i ledtog med halvmilitære styrker erobrer landsbyer i Krajina og Slovenia Montenegrinske styrker deltar i kamphandlinger mot Dubrovnik Utgangen av 1991: 15.000 døde, 1/2 mill. flyktninger

33 UNPROFOR 1992: United Nations’ Protection Force til Slavonia/Krajina Maktet ikke å demilitarisere besatte soner Kroatiske flyktninger kunne ikke vende tilbake Mistillit fra kroatisk regjering

34 Etnisk rensing i Bosnia BiH som uavhengig ville bety: serbere i mindretall Sammenslutning med Serbia kunne bety: muslimer og kroater undertrykt Oppdeling kunne bety: kaos og fare April 1992: Anerkjennelse for uavhengighet (EF og USA) og medlem av FN i mai

35 1992 Det gjenværende Jugoslavia: Serbia og Montenegro ekskluderes fra FN Bosniaserbere danner egen republikk med hovedstad i Pale (nær til Sarajevo) Karadzic leder Ratko Mladic øverstkommanderende for b.serbisk hær ”Arkan” og ”Tigrene en tredje maktfaktor

36 Slobodan Milosevic Unngikk internasjonal motstand Overførte bosniaserbere til armeen på papiret Hovedansvarlig, men alliert med Karadizic

37 Internasjonal reaksjon Misforståelser? Unnfallenhet? Likegyldighet?

38 Gjennomføring av etnisk rensing i BiH 1 Serbisk erobring av bosniske ”grensebyer” Muslimer forvist, drept eller sendt til konsentrasjonsleire Mai 1992: slaget om Sarajevo: muslims motstand, gjensidig gisseldrama (som drev krigen framover) Bosniaserbisk erobret 70% av territoriet

39 Gjennomføring av etnisk rensing i BiH 2 Muslimsk kontroll kun over lite område sentralt og i nord-vest Bihac-provinsen Indre oppløsning: kroater/bosniere, serbisk og kroatisk hemmelig forhandling Kroatisk hevn over bosnisk motstand i Herzegovina: Mostar-brua sprenges Kroatiske konsentrasjonsleire for muslimer opprettes (under tilsløring)

40 Vance-Owenplanen, Washingtonavtalen og Owen- Stoltenbergavtalen 1993,Vance-Owen: 10 selvstyrte republikker i BiH etter etniske prinsipper: Kun Kroatia bifalt Milosevic også positiv, men ikke Karadzic og parlamentet i Pale :planen blir forkastet 1994,Washington-avtalen: slutt på ettårig bosnisk-muslimsk krig 1994,Owen-Stoltenberg: BiH delt i tre

41 Fredsbevarende styrker i avmakt Fredbevarende funksjon ble dobbeltrolle: bidro til å gjøre serbiske overgrep mulige NATO: Styrker utplassert etter at konflikten var i utbrudd Flyangrepene fra 1994 mot bosniaserberne ”irriterte ” Russland NATOs trusler prellet delvis av

42 1995 Serbisk kontroll med 70% av BiH To kroatisk lynangrep, Vest –Slavonia og Krajina (operasjon Storm) 120.000 kroatiaserbere på flukt uten å gjøre motstand 300.000 flyktninger i Rest-Jugoslavia Srebrenica………………..

43 1995 Psykologiske virkninger av Operasjon Storm Kroatisk gjenvinning av kontroll over 30% Kroatisk og muslimsk framrykk, serbisk retrett Milosevic griper ikke inn Milosevic bryter med Karadzic og Karadzic med Mladic : Oktbober: våpenhvile, krigen slutt November: Dayton-avtalen i USA innledet Desember: Fredsavtale i Paris (Serb., Kr. og BiH)

44 Dayton-forhandlingene Problematiske Muslimer/Kroater: flertallsføderasjon Bosniaserbere innvilget utstrakt kontroll i sitt område (Hrvatska Republika oppløses mens Republika Srpska består) Bosniere overtar hele Sarajevo, serbiske innbyggere ut Serberne går med på å gi slipp på Vukovar

45 NATO tungt inn NATO-styrke IFOR 60.000 væpnede menn 250.000 døde og 2. Mill på flukt 1996: SFOR må erstatte IFOR Bak kulissene: (kroatene gjorde jobben for FN og NATO?) CIA i Kroatia

46 Tre uavhengighetskriger Slovenia, Kroatia og Bosnia Krigen tilbake til utgangspunktet: Kosovo Potensiell katastrofe som tvang seg fram Forening av albanere i en stat rykker ved maktbalansen på hele Balkan: Stor-Albania –uønsket av mange: Tyrkia, Hellas, Serbia.. Løsning så langt: Serbisk provins med rettigheter

47 Luftkrig i Kosovo Oktober 1998: NATO presser Milosevic til å godta internasjonal mekling og nærvar i Kosovo med : Luftkrig Hensyn til sikkerhet for hele Europa…. Østlige ortodokse Russland negative: Indre jugoslavisk anliggende…. Fredsforh. Vinter 1999 slår feil

48 Luftkrig i Kosovo 2 Kriterier: Utstrakt albansk selvstyre og serbisk nedrustning Serbere nekter overvåking av NATO Milosevic: Nei til ”NATO-protektorat”! Mars: Bombene faller over Beograd og Kosovo! (Calculated Risk) Etnisk renskning i Kosovo! Hundretusener av flyktninger velter inn i Makedonia og Albania

49 Luftkrig i Kosovo 3 NATO vurderer bakkestyrker, men fra hvor? FN på sidelinjen Russland og Kina mot i Sikkerhetsrådet 10. Juni 1999: NATO innstiller flyangrepene KFOR rykker inn

50 KFOR – ”What for?” Albanerne jager kosovoserbere Serbisk gerilja sterk 10.000 albanere mistet livet – parallell til Bosnia Marginale tap i NATO-styrkene Store materielle tap i Serbia – broene, oljeraffinerier….mellom 6 og 9.000 liv…

51 Serbere og albanere i Kosovo etter krigen Flyktningestrøm, 240.000 kosovoserbere. Kun 6000 etablerte seg like etter i tillegg til omkring 80.000 som var tilbake ( i enklaver) Hat og drapstrusler, mistillit og mangel på dialog 1.4 mill. albanere ……

52 Bosnia og Kosovo, hva nå? Fredsbyggingens vilkår………


Laste ned ppt "Balkan historisk overblikk Landene ”mellom vest og øst” Roma og Konstantinopel opphørte som politiske enheter i 476 og 1453, men fortsatte å eksistere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google