Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EXFAC03-MVIT Forvandlings-tenkning om kommunikasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EXFAC03-MVIT Forvandlings-tenkning om kommunikasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 EXFAC03-MVIT Forvandlings-tenkning om kommunikasjon

2 To grunnsyn på medienes rolle i kommunikasjonen 1. De er speil for det som kommuniseres 2. De er forvandlere av det som kommuiseres

3 Eksempler Klokka: viser den tiden eller er den tiden? Avis som sakenes medium, TV som personenes medium

4 Grunntrekk i forvandlings- tenkning Mediene (medieteknologien) som bærere av essensielle egenskaper (McLuhan) Mediene som selvstendig årsak til effekter i samfunnet rundt Interpersonell kommunikasjon låner fra mediert kommunikasjon (og omvendt) Mediene som omveltere av kommunikasjonens tid og rom

5 Utvidede mediumdefinisjoner Leksikal definisjon: ”middel som noe blir spredt igjennom” (Bokmålsordboka) Restriktiv definisjon: Teknologisk basert plattform og grensesnitt for kommunikasjon Vid (mediumteoretisk) definisjon: prosedyrer og redskaper for kommunikasjon

6 Teknologideterminisme Sentralt vitenskapsteoretisk problem i studiet av teknologi og medierne samfunn Hvis medieteknologien er årsak til effekter i samfunnet, hva er da medieteknolgiens årsak? Alternativ: teknologiens handlingsspekter Sterk vs. svak mediumsentrering

7 Betydningen av mediets materiale Materialitet = grensesnitt + plattform Grensesnitt = den delen av teknologien bruker og produsent er i kontakt med Plattform = den delen av teknologien som sikrer kontakt mellom produsent og bruker Forvandling som glideskala fra maks trofast gjengivelse til maks forvandling

8 Eksempel: den uformelle mediepersonligheten Joshua Meyrowitz: TV fremmer “middle region behavior” Walter Ong: TV fremmer “sekundær muntlighet”

9 Samspill mellom mediert og interpersonell kommunikasjon Horton & Wohl: “Parasosial interaksjon” Medier simulerer det interpersonelle - og omvendt Eksempel: “persona”

10 Medienes omveltning av tid og rom Historisk: framveksten av moderne medier (særlig telegraf, telefon, film, radio) og moderne medieinstitusjoner fra 1800t Tid/rom-distansering og tid/rom-interpolering (Thompson)

11 Resultater av medienes forvandlende aktivitet Forestilte fellesskaper “Den gode samtalen” som ideal Synlighetssamfunnet


Laste ned ppt "EXFAC03-MVIT Forvandlings-tenkning om kommunikasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google