Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EXFAC03-MVIT Tegn-tenkning om kommunikasjon. Kommunikasjonen snakker oss Ingen trafikk uten trafikkregler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EXFAC03-MVIT Tegn-tenkning om kommunikasjon. Kommunikasjonen snakker oss Ingen trafikk uten trafikkregler."— Utskrift av presentasjonen:

1 EXFAC03-MVIT Tegn-tenkning om kommunikasjon

2 Kommunikasjonen snakker oss Ingen trafikk uten trafikkregler

3 Grunntrekk i tegn-tenkning Kommunikasjon er deling av felles tegnstrukturer Enkelttegn danner koder, diskurser og fortellinger

4 Kritikk av kommunikasjon som reproduksjon av tanker Påvirkningsteoretikere: Mottaker dekoder de tankene som avsender innkoder Problem I: Hvordan få innsikt i hvordan tanker styrer kommunikativ handling? Problem II: Holdbart å overse betydningen av felles regler og konvensjoner? Tegnteoretikere: mening forutsetter at vi tolker noe felles, f.eks språket

5 Strukturalistisk og pragmatisk semiotikk Strukturalisme: mening som system og som iboende i tekst Mindre prioritering av kommunikasjons-prosesser, statisk preg Pragmatisme: mening som produkt av bruk i forskjellige kontekster Språket som en handling og en praksis

6 Bruk og mening: Radway om kvinner og romansefiksjon Informant beskriver en tenkt samtale med mannen sin om bøkene hun leser: “Hei! Dette er det jeg har lyst til å gjøre og sånn blir det. Dette gjør jeg for meg selv. Jeg gjør saker for deg hele tiden. Nå får du la meg være i fred. La meg få litt tid og plass for meg selv. La meg gjøre noe jeg har lyst til. Det plager vel ikke deg.”

7 Språkfunksjoner Språkbasert og pragmatisk teori om kommunikasjon Språkets “jeg”, “du” og “det” Referensiell = peker moten ytre verden Ekspressiv = peker mot avsender Appellativ = peker mot mottaker

8 Bühlers kommunikasjonsmodell

9 Kommunikasjonen i teksten Kommunikasjonsprosessens parter kan gjenfinnes i teksten Pragmatisk fortelleteori: Chatman Fortellingens retorikk

10 Har filmen en forteller? Chatman: En fortelling impliserer en forteller, uansett medium Bordwell I: Forskjellige medier gir forskjellige fortellinger Bordwell II: Filmens fortelling gir og holder igjen informasjon - uten noen implisitt forteller

11 Kommunikasjon og diskurser Diskurs: en måte å representere verden med basis i en viss sosial og samfunnsmessig sammenheng Resepsjonskontekst, produksjonskontekst Eksempler: journalistisk diskurs, nasjonal diskurs, intim diskurs

12 Faircloughs diskursmodell


Laste ned ppt "EXFAC03-MVIT Tegn-tenkning om kommunikasjon. Kommunikasjonen snakker oss Ingen trafikk uten trafikkregler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google